Πρωτοσέλιδο Έθνος:Recognized text:
δευτερα
10 Νοεμβριου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9926

1,30€

www.ethnos.gr

Μια ιστορική προσφορά

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα
‘Οι δρομοι του αρχαγγελου’
τομος Β'

«Οι δρόμοι του Αρχάγγελου» & «Το Χρέοs»
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
στη ρύθμιση των 100 δόσεων
Από σήμερα έως και τέλη Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων
Εκπτώσεις στις προσαυξήσεις από 20% μέχρι και 100%
νικησε 2-1 τον παοκ

Ο ΠΑΟ έφερε
το πρωτάθλημα
...Τούμπα
Ο Ολυμπιακός (5-1 τον Πανθρακικό) μείωσε τη διαφορά στους 2 βαθμούς. »24-25

€

Δευτερα 2014
ιου

έs
επαγγελματικ
10 NOEMβρ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

170

ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΡΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Χάνουν το δικαίωμα όσοι καθυστερήσουν δύο δόσεις

Α

πό σήμερα τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και στην
Εφορία μέχρι και σε 100 δόσεις. Οι αιτήσεις μπορούν να
υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου. Προβλέπονται εκπτώ-

ΒΟΜΒΑ
ΑΠΟ ΣτΕ

»4-5

σεις στις προσαυξήσεις που κυμαίνονται από 20% στην
περίπτωση που η οφειλή πληρωθεί σε 100 δόσεις μέχρι
και 100% για εφάπαξ καταβολή. Εκτός ρύθμισης όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν δύο δόσεις. »41-43

Ακυρώνει τις αντικειμενικές σε 457 περιοχές »40

LEADER
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Μπόνους» σε
1.174 χωριά για
νέες επενδύσεις
 Σελ. 2-3

γεια με μέλλον
Κινόα: Καλλιέρ των Ινκας
το «χρυσάφι»
Του Κώστα

ΝαΝου

τροφή του
η χαρακτηρίζουν
παρότι είναι
μέλλοντος και
ς με το σπαφυτό συγγενέ
ι υποκατάνάκι, θεωρείτα
οι
κών, επειδή
στατο των δημητρια
τα
άμυλο όπως
σπόροι του έχουν
ώνονται
και καταναλ
δημητριακά

Τ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παη Ινδία και το
η
ναδάς, στην Ασία
Ευρώπη η Δανία,
κιστάν και στην
η Ι, η Ολλανδία,
η
Αγγλία, η Σουηδία
Στην Ευρώπη
ταλία και η Γαλλία. εια της κινόας
πειραματική καλλιέργ
Σουησε Αγγλία και
άρχισε το 1970
Ιταλία και
σε Δανία,
δία και το 1990

Ολλανδία.
της κινόας στην
Η ανθεκτικότητα
ι σε αυτό το βαθύ
ξηρασία οφείλετα
σύστημα.
και πλούσιο ριζικό
ι με σπόρο που
Πολλαπλασιάζετα
την
ς στο χωράφι
σπέρνεται απευθεία
3-10
ι ύαστερα από
άνοιξη. Φυτρώνε
είναι γύθερμοκρασία
μέρες όταν η
Απαιτούνται περίπου
ρω στους 15°C.
100 έως
να ανθίσει και
60 μέρες για
σπότη συλλογή των
150 ημέρες για
και
με την ποικιλία
ρων της, ανάλογα
συνπρακτικές και
τις καλλιεργητικές
μπορεί να καλλιερθήκες. Η κινόα
άσσιες περιοχές
γηθεί από παραθαλ
υψόμετρα που
έως και σε μεγάλα
μ.
μέχρι και 4.000
φτάνουν
καλπειραματικές
Στην Ελλάδα σε
αποτελέσματα
ς κινόας τα
λιέργειε
ντικά σε εδάφη
ήταν πολύ ενθαρρυ
σε
ς. Αναπτύσσεται
μέσης σύσταση
έως 35°C,
είναι από -3°C
θερμοκρασίες
αντέχουν και
ενώ μερικές ποικιλίες ασίες.
θερμοκρ
σε χαμηλότερες
μενη με το σιτάΗ κινόα συγκρινό
ρη
σιτηρά έχει υψηλότε
ρι και τα άλλα
που
σε πρωτεΐνες,
περιεκτικότητα
καλλιέργεια,
%.
στην Ελλάδα ετήσια
φτάνει 14-21,9
ότητα της πρωκαι για τα
νέα και άγνωστη
Η κινόα είναι μια
της ως τροφή όσο
Η υψηλή περιεκτικ
τα ατόσο για τον σπόρο
ως
στα απαραίτη
που καλλιεργείται
καταναλώνονται
τεΐνης της κινόας
μόνο
είναι εδώδιμα και
την κινόα το
φύλλα της, τα οποία
, όπως το σπανάκι
μινοξέα καθιστά
προκαι στο μαγείρεμα
που πληροί τις
σαλατικό αλλά
φυτικό τρόφιμο
τη διατροφή
FAO για
και στο μαγείρεδιαγραφές του
νονται ως σαλατικό
. Είναι φυτό συγυ.
του ανθρώπο
μα, όπως το σπανάκι παντζάρι κ.ά.
πηγή πλούσια
, το
Επίσης αποτελεί
γενές με το σπανάκι
κό,
ανόργανα στοιχεία
δεν είναι δημητρια
στα περισσότερα
Το φυτό αυτό
για την
άστατο
ται απαραίτητα
ι ως «υποκατ
που θεωρούν
αλλά θεωρείτα
του
επειδή οι σπόροι
ανθρώπινη υγεία.
δημητριακό»,
κά,
όπως τα δημητρια
έχουν άμυλο,
νθώ
κυρίως αφού
Πού θα απευθυ
ς
καταναλώνονται
και
Γάτσιος, Γεωπόνο
 Κάσσανδρος
- Εταιγίνουν αλεύρι.
καλλιέρστην
Επιχειρήσεων
οι κύριες χώρες
νέα και άγνωστη
- Σύμβουλος
475
Σήμερα
Είναι μια
καλ. Τηλ.: 6944846
της κινόας είναι
καλλιέργεια, που
ρεία Symagro
ο
γειας-παραγωγής
Ελλάδα ετήσια
της ως
om
το Περού, η Βολιβία,
για τον σπόρο
- [email protected]
στην Αμερική
, ο Καλιεργείται τόσο
της, τα
Χιλή, η Βραζιλία
για τα φύλλα
Ισημερινός, η
τροφή όσο και
και καταναλώοποία είναι εδώδιμα

Επιδοτήσειs από το
ΕΣΠΑ σε 1.174 χωριά
γίνουν αλεύρι.
κυρίως αφού
όχι ευρέως γνωΟ λόγος για την
εια της οποίας,
στή κινόα, η καλλιέργ
ι σε νηπιακή κατάστααν και βρίσκετα
εμφανίζει προοπτιση στην Ελλάδα,
ικανονα δώσει ένα
κές και μπορεί
250της τάξης των
ποιητικό εισόδημα
.
300 ευρώ το στρέμμα ό της σημασίας
Μάλιστα, ενδεικτικ
έχει
ως καλλιέργεια
που έχει η κινόα
2013
γεγονός ότι το
να κάνει με το
τον ΟΗΕ ως διεθνές
είχε οριστεί από
ιος
ενώ ο Παγκόσμ
έτος της κινόας,
ν και Γεωργίας
Οργανισμός Τροφίμω από τις καλως μία
θεωρεί την κινόα
της τροτη διασφάλιση
λιέργειες για
αιώνα.
φής στον 21ο
ζήτηση στις ευΥπάρχει μεγάλη
Ακαι στην Βόρειο
ρωπαϊκές αγορές
της, που
η παραγωγή
μερική, ενώ
από τη Βολιβία,
προέρχεται κυρίως
τη ζήτηση.
δεν καλύπτει
κιείναι 200-250
Η παραγωγή της
νται και
αλλά αναφέρο
λά το στέμμα,
το
από 350 κιλά
παραγωγές γύρω
ά παΓαλλία ο βιολογικ
στρέμμα. Στη
της κινόας έχει
ραγόμενος καρπός ενώ ο μη βιοτο κιλό,
τιμή 4-6 ευρώ
ευρώ το κιλό.
λογικός 2,5-3
μπορεί
στοιχεία αυτά
Με βάση τα
ηθεί στην Ελλάη κινόα να καλλιεργ
ιητικό εισόικανοπο
δα και να δώσει
το
των 250-350 ευρώ
δημα της τάξης

στρέμμα.
λει στις «Επαγγε
Η κινόα -αναφέρ
ς Κάσς» ο γεωπόνο
ματικές Ευκαιρίε
είναι ένα ποώδες
ό
σανδρος Γάτσιοςφυτό, πολύ ανθεκτικ
- ημιξυλώδες
ι από τις
που κατάγετα
στην ξηρασία,
γνωΑμερική. Ηταν
Ανδεις στη Νότιο
και τους Ατζέκους
στή στους Ινκας
τη
4.000 χρόνια,
πριν από περίπου

»51-54

!

ται σε νηπικινόας, αν και βρίσκε
Η καλλιέργεια της Ελλάδα, εμφανίζει προοπτιστην
ακή κατάσταση
οιητικό εισόδηδώσει ένα ικανοπ
κές και μπορεί να
στρέμμα
250-300 ευρώ το
μα της τάξης των

‘εδειξε’ τουσ δραστεσ
φυτό, την καλλιερθεωρούσαν ιερό
ν ως
χρησιμοποιούσα
γούσαν και τη
είναι
γιατί η κινόα
βασική τροφή,
ς και ποιοτικά
πλούσια σε πρωτεΐνε ως τροφή.
σιταριού
υπερέχει του

Κατάθεση
- κλειδί για
την απαγωγή
Αίσιο τέλος στην απαγωγή
ύστερα από 10ήμερο
θρίλερ. »13

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Μετά την
Αίγυπτο έρχεται
συμφωνία και
με το Ισραήλ
Mετά τη Διακήρυξη του Καΐρου ξεκίνησε η προετοιμασία για
την πραγματοποίηση νέας Τριμερούς με το Ισραήλ. »6-7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Εμπλοκή
χωρίς...
κανόνες
της Αγκυρας

Εσπασε όλα τα
ρεκόρ ο Μαραθώνιος
Η μεγάλη γιορτή του Αυθεντικού Μαραθώνιου είχε 35.000 πρωταγωνιστές. »18-19