Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
5 Νοεμβριου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9922

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

Μια ιστορική προσφορά

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα
Οι δρομοι του αρχαγγελου
τομος Α'

«Οι δρόμοι του Αρχάγγελου» & «Το Χρέοs»

τα καλα νεα ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
στη σκιά της πολιτικής έντασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

DVD

Εξορμήσεις
για φασιανούς
και ορτύκια

Θ

ετικές προβλέψεις από την
Κομισιόν για την οικονομία,
που βρίσκεται στη σκιά της πολιτικής έντασης. Κρίσιμη η περίοδος μέχρι το Eurogroup της 8ης
Δεκεμβρίου. »4-7

ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟ ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΣΤΙΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ψάχνεται ακόμη
η κυβέρνηση για την ψήφιση των προαπαιτουμένων

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εγκλωβισμένα τα κόμματα
στην προεδρολογία
και την εκλογολογία

ΤΕΤΑΡΤΗ

5 noemβριου 2014

Παιδεία
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 487

σεισ
Κριτηρια Και προϋποθε

ται το
Ποιοι φοιτητές δικαιούν
1.000€
στεγαστικό επίδομα των

των νηΝομός Αττικής πλην όλων
καθώς και
σιωτικών περιοχών του,
του που
των πόλεων και περιοχών
της Αθήνας
απέχουν από το κέντρο
(40) χιπερισσότερο από σαράντα
ως
λιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται
αυτοτελείς πόλεις.

ρεπορταζ μ. νιβολιανιτησ

Τ

διις προϋποθέσεις και τα
χοκαιολογητικά για τη
ρήγηση του στεγαστικού
ευρώ που
επιδόματος ύψους 1.000
σπουδάζουν
αφορά φοιτητές που
τον τόπο
σε Ιδρύματα μακριά από
το
κατοικίας τους, παρουσιάζει
«Εθνος - Παιδεία».
να καΟι δικαιούχοι θα πρέπει
δήταθέσουν τη σχετική υπεύθυνη
λωση μαζί με τα δικαιολογητικά
Μέριστη Διεύθυνση Φοιτητικής
ιδρύματος
μνας του εκπαιδευτικού
ο
στο οποίο είναι εγγεγραμμένος

Δικαιολογητικά

δήλωση του
 Αίτηση - υπεύθυνη
υποβοδικαιούχου. Σε περίπτωση
του δικαιούλής της αίτησης εκτός
απλής
χου, απαιτείται η υποβολή
εξουσιοδότησης.
επίδοσης
 Πιστοποιητικό καλής
Σχολή ή το
που χορηγείται από τη
φοιτητής και
Τμήμα όπου φοιτά ο
των τριών πρώτων
εκδίδεται εντός
έτους.
μηνών κάθε ημερολογιακού
ότι:
Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται
επιτυχία στις
ο φοιτητής σημείωσε
συνολικού
εξετάσεις στα μισά του
του ενδειαριθμού των μαθημάτων
σπουδών του
κτικού προγράμματος
ή των αντίπροηγούμενου έτους
στοιχων δύο εξαμήνων.
σπουδών
 Κατά το πρώτο έτος
αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού
εγγραυποβάλλεται πιστοποιητικό

φοιτητής.

Εισόδημα

Για τη χορήγηση στεγαστικού
κατά τη
επιδόματος των φοιτητών,
θα πρέφετινή ακαδημαϊκή χρονιά,
εισόδηπει το ετήσιο οικογενειακό
οικονομικού
μα του προηγουμένου
το ποσό
έτους να μην υπερβαίνει
(30.000) ευτων τριάντα χιλιάδων
κατά τρεις
ρώ, προσαυξανόμενο
κάθε προχιλιάδες (3.000) ευρώ για
παιδί πέραν του εστατευόμενο
νός.
χρονιά,
Μάλιστα, για τη φετινή
από
το ποσό που έχει εξασφαλιστεί
είναι
το υπουργείο Οικονομικών
αυξημένο κατά 5,5 εκατομμύρια
να
ευρώ, λόγω του ότι αναμένεται
φετινοί διείναι περισσότεροι οι
καιούχοι.
για όλους
Το επίδομα χορηγείται
φοιτητές της
τους προπτυχιακούς
διαμένουν σε
οικογένειας, εφόσον
κατοιάλλη πόλη αυτής της κύριας
αν φοιτούν
κίας τους, ανεξάρτητα
ή σε διστην ίδια σχολή και πόλη
πόλεις και
αφορετικές σχολές και
διαμένουν σε μία ή περισσότερες
οικίες.
χορηγείΤο φοιτητικό επίδομα
θεωρείται όται στο πρόσωπο που
τι βαρύνει ο φοιτητής.
θα είΚατ' εξαίρεση δικαιούχος

ΕΝΤΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ για
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
»41-44

φής.
 Αντίγραφο του εκκαθαριστικού
εισοδήμασημειώματος φόρου
τος.
δήλωσης
 Αντίγραφο τελευταίας
(Ε9).
περιουσιακής κατάστασης

 Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης του δικαιούχου.
του
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
φοιτητή.
του δικαιού Υπεύθυνη δήλωση
του στεχου, περί της μη είσπραξης
για το ίδιο
γαστικού επιδόματος
έτος άλλη φορά.
κατοι Μισθωτήριο συμβόλαιο
στον τόπο φοίδεν κίας που βρίσκεται
του ή ο ίδιος
φο- οποία οι γονείς
σε πόλη άλλη της κύριας
ή επικαρ- τησης και
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή
έχουν πλήρη κυριότητα
του φοιτητή, στην οποία
Το πολεοδο- κατοικίας
ρολογικής δήλωσης.
έπρέ- πία άλλης κατοικίας.
γονείς του ή ο ίδιος δεν
οι
Κατά τα λοιπά, ο φοιτητής
Θεσσαλονίκης πόλη
ή επιοικία μικό συγκρότημα
χουν την πλήρη κυριότητα
πει να διαμένει σε μισθωμένη
ως μία πόλη.
κατοικίας.
του σε πόλη θεωρείται
πόλη ο καρπία άλλης
λόγω των σπουδών
Επίσης θεωρείται ως μία
του στην
άλλη της κύριας κατοικίας

άλλη της κύριας
των σπουδών του σε πόλη
σε μισθωμένη οικία λόγω
επικαρπία άλλης κατοικίας.
Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει
έχουν πλήρη κυριότητα ή
οι γονείς του ή ο ίδιος δεν
κατοικίας του, στην οποία
εφόσον:
ναι ο ίδιος ο φοιτητής
τους δύο γοα) είναι ορφανός από
νείς
εξωβ) οι γονείς του είναι κάτοικοι
τερικού
ετών
γ) είναι πάνω από 25

ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΟΡΒΕΤΑ

Προκλητικό
σεργιάνι στην
καρδιά του Αιγαίου
»15
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΠΑ

γιουβε - ολυμπιακοσ 3-2

Ο Θρύλος άγγιξε
το θαύμα
μέσα στο Τορίνο
»21-23

Η επιστροφή των
Ρεπουμπλικάνων
και το μετέωρο
βήμα του Ομπάμα
Καθοριστική αναμέτρηση για το υπόλοιπο της θητείας Ομπάμα. »20, 29

364 ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ψηφιακή κιβωτός
για τους θησαυρούς
»34

Οι καταλήψεις,
το Facebook
και η παρέμβαση
του εισαγγελέα
Με Αυτόφωρο απειλούνται οι
εξωσχολικοί. »18