Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9912

1,30€

www.ethnos.gr

Δημόσιο - ΙΚΑ - ΔΕΚΟ - Τράπεζες

20 παράθυρα για
έξοδο στη σύνταξη
πριν από τα 58 »40-42

23 oktωΒΡΙΟΥ

2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 186

Οσοι άνδρες
ασφαλισμένοι στο
ν
ΙΚΑ συμπληρώνου
10.500 ημέρες
ασφάλισης μέχρι
και το 2011
μπορούν να λάβουν
πλήρη σύνταξη σε
ηλικία 58 ετών

Οι διατάξεις για
ασφαλισμένες
στο ΙΚΑ, το
ΕΤΑΑ και με
βαρέα ένσημα

ΙΚΑ με 4.500
Γυναίκες στο
εκ των
ημέρες ασφάλισης
στα βαρέα.
οποίων 3.600
το 2010 χορηγείται
Για θεμελίωση
στα 55.
πλήρης σύνταξη
το
πάει στα 56 και
Το 2011 το όριο
2012 στα 57.
ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,
Γυναίκες στο
με
ΤΣΜΕΔΕ, Τ. Νομικών)το 2011.
μέχρι
35 έτη ασφάλισης
θούν με
να συνταξιοδοτη
Μπορούν
νο το 58ο
35ετία και συμπληρωμέ η θεμελίωση
τους αν
έτος της ηλικίας
δικαίωμα
2010. Το 2011
έγινε το
35ετία, αλλά η
θεμελιώνεται με
με 36 έτη ασφάλισης.
έξοδος γίνεται
ες στο ΙΚΑ
Γυναίκες ασφαλισμέν
ένα 10.000
με συμπληρωμ
ένσημα.
της κατηγορίας
Οι μισθωτές αυτής
σύνταξη σε
μπορούν να λάβουν
μειωμένη και
ηλικία 55 ετών
η θεμελίωση
στα 57 πλήρη (αν
έγινε το 2010).
δίνεται στα 56
Το 2011 μειωμένη
58.
και πλήρης στα
ΙΚΑ με
Γυναίκες στο
ημέρες
τουλάχιστον 4.500
το
συμπληρωμένο
ασφάλισης και
τους.
55ο έτος της ηλικίας ασφαλισμένων
Η εν λόγω κατηγορία
να λάβει μειωμένη
γυναικών μπορεί
οι
συμπληρώθηκαν
στα 55 εφόσον
για το
το 2010, στα 56
προϋποθέσεις
για το 2012.
2011 και στα 57
απαιτούνται 100
Προσοχή, καθώς
ανά έτος την
ημέρες ασφάλισης
τελευταία 5ετία.

1

2

4

Συντάξεις

Κοκκαλιάρη
Αρχισυνταξία: Κατερίνα
νίκος σιγαλός
Υπεύθυνος ύλης:
φώσκολος
Ρεπορτάζ: γιάννης
διονύσης ρίζος, δικηγόρος
Ειδικός συνεργάτης:
gr
Επικοινωνία: [email protected] Χαλανδρίου
μεταμόρφωση
Οδός μπενάκη,
κέντρο: 2106061000,
152 38. Τηλεφωνικό
Fax: 210-6003785

»34-36

Είκοσι ευκαιρίες για
έξοδο πριν τα 58

σε ηλικία 58
λάβουν σύνταξη
με
Ανδρες στο Δημόσιο
ετών πλήρη.
έτη ασφάάλλων για γοτου 2010
τουλάχιστον 25
ζονται μεταξύ
Μέχρι το τέλος
ΚΟΚΚαΛΙαΡΗ
τριτέκνους
Μπορούν
ημέρες, αλνείς ανηλίκων,
λισης για μειωμένη.
αρκούν οι 10.500
ς στα
θούν πριν τα
την έξοδο ααλλά και εργαζόμενουεπαγνα συνταξιοδοτη
λά το 2011 για
της
στιγμή μεημέρες αίκοσι διατάξεις
βαρέα και ανθυγιεινά
58 εφόσον κάποια
παιτούνται 10.800
και του 2012
νομοθεσίας «επιτρέγέλματα.
ταξύ του 2011
σφάλισης.
στη
ι
με 10.500
πουν» την έξοδο
25 έτη ασφάΑναλυτικά προβλέποντα
Ανδρες στο ΙΚΑ
συμπλήρωσαν
τη
εκ
σύνταξη πριν από
τα εξής:
ημέρες ασφάλισης
λισης.
με
58ου έτους
η συμπλήστα βαρέα
συμπλήρωση του
Ανδρες στο Δημόσιο
Συγκεκριμένα αν
των οποίων 7.500
συνταυ χρόέτη ασφάεπαγγέλματης ηλικίας. Ευκαιρίες για ότουλάχιστον 25
ρωση του απαιτούμενο τότε
και ανθυγιεινά
να απουπάρχουν
2011,
το
που συμπλήξιοδότησης
λισης που θέλουν
νου έχει γίνει
τα. Σε περίπτωση
15 έως 35
35ετία. Η θε56, ενώ εάν
προϋπόσους έχουν από
χωρήσουν με
το όριο είναι στα
ρωσαν την εν λόγω
με το όριο
μειωμένη
συγκεκριμένη
μπορούν να
έτη ασφάλισης,
μελίωση για τη
γίνει το 2012 τότε
θεση το 2010,
στενά
στα
25ετία.
με
να ληφθεί
σε ηλικία 53
ηλικίας να συνδέεται δικαικατηγορία γίνεται
σύνταξη μπορεί
αποχωρήσουν
μποείναι 6% για
σύνταξη
με το έτος θεμελίωσης
Oι δημόσιοι υπάλληλοι θούν
58. Το «πέναλτι»
ετών με μειωμένη
από το έτος
ετών με πλήώματος.
ρούν να συνταξιοδοτη έτη
κάθε χρόνο πριν
και σε ηλικία 55
διατάξεις
με 35
σύνταξη.
Συνταξιοδοτικές
σε ηλικία 58 ετών
για την πλήρη
ρη.
ν
εφικτή την έέχουν συμε συπου καθιστούν
Ανδρες στο ΙΚΑ
συνολικά εφόσον
Για όσους συμπλήρωσα
ένπριν τα 58
εν λόγω προς το 2011 σε
ξοδο στη σύνταξη
μπληρωμένα 10.500 υν
μπληρώσει την
τις προϋποθέσει
Δημόσιο, στο
To 2011 το
και 9 μηνών
υπάρχουν στο
ϋπόθεση το 2010.
σημα. Οσοι συμπληρώνομέηλικία 53 ετών
των ΔΕΚΟ και
στα 58 αλλά
ασφάλισης
μειωμένη και
ΙΚΑ, στα ταμεία
όριο παραμένει
10.500 ημέρες
καταβάλλεται
στον φορέα
έτη ασφάλιμπορούν να
των τραπεζών και
απαιτούνται 36
χρι και το 2011
των νομικών.
σης.
εφαρμόΘετικές διατάξεις

2

Τhσ ΚατεΡΙνασ

Ε

4

στον παγο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 1 εκατ. σε Εφορία - Ταμεία
1

ΔΥΟ ΑΛΛΑΓΕΣ
στην τελική ρύθμιση για τα χρέη

Την ασφαΛίση
εφημερίδα γία
Πέμπτη
διανέμεται κάθε
το
δωρεάν μαζί με

Οι επτά γρίφοι
της Αμφίπολης

Ρομπέρτο & Κασάμι
γονάτισαν την 'Κυρία'

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ

3

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΦΙΓΓΕΣ

Ολυμπιακός - Γιουβέντους 1-0 »21-23

3

Μεγάλη μείωση επιτοκίου στους
«συνεπείς» οφειλέτες, αναδρομικό
κούρεμα των προστίμων έως 30%

Μ

100 δόσεις για χρέη
έως 15.000. 72 δόσεις
για μεγαλύτερα χρέη

ε δύο αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο «κλείδωσε» η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην
Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, εκτός της

Μέχρι 31 Ιανουαρίου
2015 οι αιτήσεις
για υπαγωγή

νέας ρύθμισης μένουν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
πάνω από 1 εκατ. ευρώ, ενώ θα δοθούν ισχυρά μπόνους
με αναδρομικό κούρεμα προσαυξήσεων μέχρι 30% και σημαντική μείωση επιτοκίου στους «συνεπείς». »6-7

ΜΠεν ΜΠΡΑΝΤΛΙ

O πατριάρχης
της αμερικανικής
δημοσιογραφίας »30-31

ΖΗΤουν ΤΗ ΜΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

κοκκινοσ συναγερμοσ απο fbi

Με σενάρια διχοτόμησης
απειλεί ο Νταβούτογλου

Εισβολή με νεκρούς
στη Βουλή του Καναδά

Κλιμακώνει τις απειλές η Τουρκία. Την ύπαρξη
«δύο κρατών» επικαλείται ο Α. Νταβούτογλου. »13

Τρόμος στο Κοινοβούλιο του Καναδά από εισβολή ενόπλων.
Νεκροί ένας δράστης και ένας στρατιώτης. »19

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το
ΕΝΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φορτσάκης: Δεν
θα κάνετε μπάχαλο
τα πανεπιστήμια »16-17

Μαγειρεύουμε
σε ένα μόνο σκεύος
35 συνταγεσ

Tο ΙΣΠΑΝΟελ ληνικο
λεξικό
Λεξικό για όλουs