Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τριτη
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9904

1,30€

www.ethnos.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
247

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟ
Υ 875
• ΤΡΙΤΗ 14
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΘΕΣ
ΕΙΣ ΣΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΔΕΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΔ
ΔΗΕ • Σελ. 6-7
12 ΣΕΛΙΔ ΕΣ ΕΞΤΡ

Α

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕ
Σ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
φΟΡΑ ΣΤΟ πΡΟ
ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΙΑ πΡωΤΗ
ωφΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ

ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ - ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

3.000 προσλήψεις στα νοσοκομεία

3.000 προσλήψ
ανέργων για 5 εις
σε νοσοκομεία μήνες

Τ

ρεις χιλιάδες
θέσεις πεντάμ
ηνης διάρκειας θα προκη
ρυχθούν μέσω
προκειμένου
ΟΑΕΔ,
φορείς του υπουρ να καλυφθούν κενά
σε
γείου Υγείας
κομεία όλης
και στα νοσοτης χώρας.
Οι προσλήψεις
θα γίνουν στο
προγράμματος
πλαίσιο του
κοινωφελούς
εργασίας και
αφορούν διάφορ
θα
ες ειδικότητες
όπως: βοηθη
προσωπικού
τικό
λογιστικό, νοσηλε υγειονομικό, διοικητικόυτικό, τεχνικό
, υπαλλήλους

πληροφορικής
, διοικητικούς
γραμματείς κ.τ.λ.
Η προκήρυξη
του προγράμματος
τέλος Οκτωβ
θα γίνει στο
ρίου.
Οι αμοιβές
όσων απασχ
οληθο
νται στα 19,6
ευρώ την ημέρα ύν καθορίζοσότερα από
και όχι περισ490 ευρώ τον
μήνα για ανέργο
άνω των 25
ετών και 17,1
υς
ευρώ ημερησ
και όχι περισσ
ίως
ότερα από 427
για ανέργους
ευρώ τον μήνα
κάτω των 25
ετών.
• Ρεπορτάζ και
πίνακας σελ. 2-3

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΓΙΑΤΡΟΙ, ΕΙΔΙΚ
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ
ΙΚΗΣ & ΠΩΛΗ
ΤΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ
ΣΤΗ μ. βΡΕΤΑνΙΑ

+ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» »17-22, 35-40

Τον δημοφιλέστε
ρο
Βρετανία για τους επαγγελματικό προορισμό
αποτελεί
νέους όλων των
ευρωπαϊκών χωρών η Μεγάλη
• Σελ. 10-11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΣΕΠ

Αιτήσεις από
διοριστέους για
773 θέσεις σε
έξι υπουργεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
& ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

176 συμβάσεις
έργου για
επιστήμονες

• Σελ. 4

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙς ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Αιτήσεις υποβάλ
λονται από πτυχιού
κατόχους μεταπτυ
χους και
χιακών τίτλων
Ινστιτούτο Διά
σπουδών στο
Βίου Μάθηση
ς, στον ΕΛΓΟ
«ΔΗΜΗΤΡΑ»,
στο
Κέντρο Τεκμηρ Αστεροσκοπείο, στο Εθνικό
ίωσης και σε
πανεπιστήμια.
• Σελ. 3, 7

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
χρεών για τους αγρότες
Η ΑΜΑΛ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πώς θα γίνει
η δικαστική
μάχη για
τα Μάρμαρα

Σ

ε συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών
250.000 αγροτών στον ΟΓΑ με τα ποσά των κοινοτικών επιδοτήσεων προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το «πράσινο φως» που πήρε
από την Κομισιόν για εφαρμογή του μέτρου. »44

Πράσινο φως από την Κομισιόν για
εφαρμογή του μέτρου από τον Οκτώβριο
Στα 730 εκατ. € τα χρέη στον ΟΓΑ

εισαγγελέας για τισ καταγγελιεσ

Αγρια σύγκρουση
κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ
για τους «180»

Γεμάτη η ατζέντα του τριημέρου της
κυρίας Κλούνεϊ. »48-49
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Α. Σαμαράς: Παράγοντας

αποσταθεροποίησης ο Τσίπρας

»13

ΣΥΡΙΖΑ: Απλετο φως

από τη δικαστική έρευνα »6-7

EUROGROUP

Ρήγμα μεταξύ
οπαδών της
λιτότητας και
της ανάπτυξης
ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Εργο σπουδαίου
καλλιτέχνη
το ψηφιδωτό
Τι εκτιμά για το εύρημα ο καθηγητής
του ΑΠΘ Μιλτ. Παπανικολάου. »46-47

ΔΝΤ

Η Ελλάδα
θα χρειαστεί
δίχτυ
προστασίας
Αμετακίνητος στις θέσεις του ο Γάλλος υπουργός Μισέλ Σαπέν

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η πορεία του

Μεγά λου
Α λεξάνδρου
Την Κυριακή ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ τόμος

»4-5

Tο ελ ληνογερμανικο
λεξικό
Λεξικό για όλουs