Πρωτοσέλιδο Αυγή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27/9

Η ΑΥΓΗ

ή
α τη μουσικ14
20
ή έκδοση γι
περιoδικαρ. φύλλου 2 • Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

...
Πάμε Gaga

ΚΑ ΣΤΗΝ

Η ΚΑΡΦ

ΙΤΣΑ

την ανθηρή
δησε από
επιύρα που ξεπή
ς δεκαετίας
τημένη φιγο
τελευταία
Η πλέον συζη
ποιία της
κο ήχο, συτραγουδο
νο αμερικάνι
..
αγγλόφωνη
και ανανεωμέ
ικό πρόσωπο.
νέο δίσκο
ές δημιουργ
στρέφει με
εξωστρεφ
μας ένα πιο
στήνοντάς

αεGaga στο
σόου της Lady
Σ το... μίνι
ορά της στους
ΒΛΕΠΟΝΤΑ
βευτική περιφ φωτογραφίες
την θριαμ
ς
ροδρόμιο,
, θυς και τις γυμνέ
της Αθήνα
ξενοδοχείου
δρόμους
σουίτα του
celebrities:
σε από τη
ολή των pop ριφοράς που ανέβα
είναι η αποστ
οδηγούς συμπε κόσμο
μάσαι ποια
ένα
ζωντανούς
τάσεων» σε
να αποτελούν
ωσή μας,
ς «κοινωνικών
ση. Στην περίπτ
ενσαρκώσει
ή αναδιαμόρφω
υπό συνεχ
thnet.gr
[email protected]
Η

του
τη μετατροπή
πο
φαίνεσθαι,
lifestyle του
ζωής, άνθρω
έχουμε το
στιλίστα της
όρους
«πολίτη» σε
στιγμή με
ι
σύγχρονου
την κάθε
ενδιαφέρετα
μβάνεται
που αντιλα
ς άνθρωπος
βέΈνας τέτοιο
το «τι». Και
happening.
κι έπειτα για
εξαφάγια το «πώς»
, βαίνει προς
πρώτιστα
γίας του
κριτική σκέψη
,η
ιδεολο
πυρά της
βαια το «γιατί»
στην κατα καταιγιστικά
θεάματος
νιση, υπό
όρων του
πραγή των
σα στην
όρια ανάμε
έρωτα. Η εισβολ
καταργεί τα
ρχία των γυναιθημερινότητα
. Και η κυρια
λακαι το virtual λεί την εμπροσθοφυ
ματικότητα
βίities αποτε
ει από μια
, που ξεκινά
κών pop celebr
στα κλικουλτούρας
ψυχισμού
κή αυτής της
γυναικείου
ικότητας.
κνωση του
της παθητ
αιη συρρί
η
πάθειας και
πρώτη, είναι
σέ της ωραιο αλληλένδετη με την
ού.
Η άλλη τάση, ιοποίηση του ιδιωτικ
ρια δικτυω
δημοσ
δισεκατομμύ
μανία με τη
ς τους σε
που κάνει
Τι είναι αυτό υν τις ιδιωτικές στιγμέ ένη αίεργημ
εκθέτο
μένων να
ματικά καλλι
(δυνάμει)
Μα, η συστη
και ένας
κοινή θέα;
μας είναι
η παραμικαθένας
τικοί, που
σθηση ότι
την
τόσο σημαν
μας αφορά
είμαστε
σταρ. Ότι
ιδιωτικής ζωής
μέρεια της
κρή λεπτο
στην
νται
.
μένου βρίσκο
Ανθρωπότητα
ολές του φαινο νόμασταν για τη ζωή
Αν οι καταβ
αισθα
στην
που πάντα
διάχυσή του
περιέργεια
η σημερινή
των καγωνιστών,
παρουσία
των πρωτα
λη
πανταχού
ν. Η σκυτά
αφορά στην
κοινωνία
λιστικών εικόνωκαι την τηλεότων εκμαυ
φο
μερών και
α
κινηματογρά
ει από τον
σης. Η κάμερ
έχει περάσ
νικής δικτύω , οι κάμερες
μέσα κοινω
«σταρ»
ραση στα
πόδας τον
τη και
υθεί κατά
νεια του πλανή
που ακολο
τα πάντα
όλη την επιφά
s σε
άφουν
των realitie
μεμέρα καταγρ
που νύχταχώρους έχουν αι.
οι κάμερες
ιδιωτικούς)
φαίνετ
ιους (και
από όση
σε δημόσ
μεταξύ τους
συγγένεια
γαλύτερη

ΣΤΟΝ XAΡΗ

s
Οι Beatle ς
λο
και το τέρίας
της ιστο

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΕΥΞΗ ΝΕ

ΥΤΑ
ΦΕΛΗ ΛΙΟ

άγματα
οντας τα πρ
«Αντιμετωπίζ αρχής»!
της
με την ορμή

ΣΥΝΕΝΤ

www.avgi.gr
TIMH: 3€

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 • Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12107 • ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η

ΣΥΜΒΟΥΛΙΔ

ί
άλμπουμ, πολλο
του νέου σου
- εμφάνιση
η κυκλοφορία
επιτυχημένη
σε
την επίσημ
σου -πολύ
ει η Μόνικα
περιμένουμε
καλοκαιρινή
0 Καθώς
τύπου «τι γυρεύ
συζητούν την
σχόλια του
είναι όσοι ακόμα αντιμετώπισες εσύ
λία θεωρητιΠώς
ς για μια συναυ
στο Ηρώδειο.
;
είχε κάποιο
από την αρχή
Γι’ αυτό και
τέτοιον χώρο» ολίες που μπορεί να
έναν
ήταν
ού χώρου.
τις αμφιβ
προσέγγισης τη
τόσο ιστορικ
Σεβάστηκα
κός άξονας
και
ύφος ενός
πριν, κεντρι
τή προς το
ική, το ήθος
την αισθητ
κά μη συμβα
πολλούς μήνες
ιο. Είναι
πάντα με βάση
ιμασίας της,
» το Ηρώδε
της προετο
θέαμα, αλλά
«κοροϊδέψει
ονόματός του
ί κανείς να
τυπία και το
άκουσμα του
μεν η πρωτο
υ. Δεν μπορε
ικά. Χαίροτου θεάτρο
και μόνο στο
, που μόνο
και συναισθηματ
δύναμη αυτού
την
με τέτοιο στίγμα «καλά» μας - δημιουργικά πολύ κόσμο κάτω απ’
ένα θέατρο
τα
με τόσο
να φορέσουμε
τη συναυλία
μου.
οφείλουμε
τηκα εκείνη
ς της ζωής
που μοιράσ
σμένες βραδιέ
5
μαι πάρα πολύ μία από τις πιο ευτυχι
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ήταν
Ακρόπολη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖ
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑ

ΚΟΚΚΙΝ

κανείς να
Δεν μπορεί » το Ηρώδειο...
«κοροϊδέψει

Η ΜΟΝΙ

ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ με την «ΑΥΓΗ» το ένθετο 12σέλιδο για τη μουσική

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΝΕΦΕΛΗ ΛΙΟΥΤΑ:
«Αντιμετωπίζοντας τα
πράγματα με την ορμή της
αρχής»

K
POST ROC
ΔΡΟΜΕΣ
ΡΑΦΙΑ
ΝΕΣ ΑΝΑ
AM ΔΙΣΚΟΓ
ΣΤΙΣ ΣΚΗ
TI ΠΑΙΖΕΙ
ΙΝ ΜΕΜORI
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΞΟΔΟΣ

H «Κόκκινη καρφίτσα»
ξεκινάει την πλούσια
φθινοπωρινή διαδρομή της

, Οι Beatles και το τέλος της ιστορίας - μια μη
θεολογική προσέγγιση , Η Lady Gaga και η
κουλτούρα του ξέκωλου , Free Angela Davis,

ΜΟΝΙΚΑ: «Δεν μπορεί κανείς
να κοροϊδέψει το Ηρώδειο»

μουσικό αφιέρωμα στο σύμβολο του Black
Power , Alcalica: Ένα νέο ελληνικό σχήμα
που θα συζητηθεί , Η συναυλιακή κίνηση
, Πλούσια δισκογραφία ελληνικής και ξένης
μουσικής

Πάτησαν νάρκη
Ορατότης μηδέν για το Μαξίμου μετά την αξίωση
της τρόικας να εφαρμοστούν 1.000 μέτρα ώστε να αρχίσει
συζήτηση για την «επόμενη ημέρα»
Νέο ασφαλιστικό, εργασιακό με ομαδικές απολύσεις, νέο μισθολόγιο και απολύσεις στο Δημόσιο, «κόκκινα» δάνεια και πλειστηριασμοί κατοικιών, μέτρα ισοδύναμα τυχόν φοροελαφρύνσεων, κάλυψη δημοσιονομικού κενού 2 δισ. και χρηματοδοτικού κενού 12 δισ.
ευρώ είναι ορισμένες από τις ρυθμίσεις που αξιώνει η
τρόικα από την κυβέρνηση προκειμένου να αρχίσει, μετά την «αξιολόγηση» και τα stress test των τραπεζών, η
όποια συζήτηση για το χρέος και την «επόμενη ημέρα»,

την έξοδο στις αγορές. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με
όσα διεμήνυσε από τις Βρυξέλλες εκπρόσωπος της τρόικας, δεν υπάρχει «επόμενη ημέρα» πριν από το 2016, καθώς, όπως είπε, η έξοδος στις αγορές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014 και
του 2015. Άμεση ήταν η συμμόρφωση της κυβέρνησης, με
την εκπρόσωπο Σ. Βούλτεψη να δηλώνει πως ποτέ δεν είπαν ότι θα βγουν από τα Μνημόνια ή ότι θα τα σπάσουν με
την τρόικα.
ΣΕΛ. 4, 5

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Σφάζονται για το μέτωπο κατά της Αυτοδιοίκησης
«Αναφανδόν» υπέρ της Ρ. Δούρου στην κόντρα με τον Κ. Μητσοτάκη δήλωσε ο Α. Ντινόπουλος. Ακόμα και στην προσπάθεια να
διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, μετά από παρέμβαση Μαξίμου, ο υπουργός Εσωτερικών ανέδειξε το πρόβλημα που δημιουργεί
ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στα ερείσματα της
παράταξης και υπέδειξε την ανάγκη χρηματοδότησης της
κοινωνικής δράσης του θεσμού Ομόφωνη στήριξη της ΑΔΕΔΥ στους διωκόμενους δημάρχους
ΣΕΛ. 6-7

ΜΑΖΙ
το ακυκλοφόρητο

CD

της Νεφέλης
Λιούτα
ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ

Τρίτη διόρθωση
ΕΝΦΙΑ
για 2 εκατομμύρια
φορολογούμενους!
Στα μέσα Οκτωβρίου η νέα
αποστολή και αφού θα πρέπει να
έχουν πληρώσει κανονικά την 1η
δόση. Αφορά φορολογούμενους με
πολύ χαμηλά εισοδήματα που
δικαιούνται έκπτωση 50% ή
πλήρη απαλλαγή, καθώς και
άλλους με κενά μη
ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα
ΣΕΛ. 3

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Καταβαράθρωση
μισθών σε Ελλάδα,
Κύπρο, Ιταλία
Σταθερή μείωση στην Ελλάδα ενώ
έχουμε σταθερή αύξηση στην
υπόλοιπη Ε.Ε.
ΣΕΛ. 3

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Άρθρο του ΤΑΣΟΥ ΤΡΙΚΚΑ για τις
σχέσεις Εκκλησίας και Αριστεράς
ΣΕΛ. 47

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη σκέψη μας
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΡΙΓΑΖΗ*

Ισχυρότατα μηνύματα εξέπεμψε η Ιρλανδή αγωνίστρια της ειρήνης Μορίντ Μαγκουάιρ (Νόμπελ Ειρήνης 1976) επισκεπτόμενη την Αθήνα από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2014. Το πρώτο
μήνυμα ήταν αισιόδοξο. «Οι αγώνες για την ειρήνη -είπε- φέρνουν αποτελέσματα, ο αφοπλισμός είναι δυνατός».
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΟΗΕ: Μεγαλώνει το ποτάμι των προσφύγων
Περισσότεροι κατά 24% ήταν έως τα μέσα της
φετινής χρονιάς οι άνθρωποι που ζήτησαν πολιτικό
άσυλο στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2014, 330.700 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση ασύλου σε κάποια βιομηχανική
χώρα. Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο ενδέχεται να
σημειώσει εφέτος ρεκόρ 20ετίας.
ΣΕΛ. 33

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΥΠΟΣ

Αποπνικτική, ισοπεδωτική
η συνταγή της λιτότητας ΣΕΛ. 17, 18, 31

Η ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ γράφει
για τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή
στο Ντέρμπαν
ΣΕΛ. 35

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ: Το Ποτάμι:
Το πολιτικό εκκρεμές του μεσαίου
χώρου
ΣΕΛ. 8

ΔΑΝΑΗ ΚΟΛΤΣΙΔΑ: Πέντε απλές
ερωτήσεις για το πολιτικό χρήμα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ: Σκέψεις για τη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας
ΣΕΛ. 46



Τελευταία νέα από την εφημερίδα