Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
THN κυριακη
μαζι με το

TO MEΓΑ ΛΟ Αγγλοελληνικό λεξικό
Λεξικό για όλουs
Αυτή την Κυριακή

Ο Αστερίξ
και η χύτρα

L e a r n e r ' s

D i c t i o n a r y

ΠΕΜΠΤΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9876

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ »17-22, 35-40
ΝΕΟ ΗΛΙΚΙΑΣ »43-46

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 180

Σύνταξη τώρα για 80.000 δημοσίουs υπαλλήλουs

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

υ
Τα «κλειδιά» πο
ρτα
ανοίγουν την πό
σιο
εξόδου στο Δημό
Τησ ΚαΤΕΡΙναΣ

ΚΟΚΚαλΙαΡη

μπορούν
Ποιοι υπάλληλοι
τις ευνοϊκές
να αξιοποιήσουν
στη
διατάξεις για να βγουν
να γνωρίσύνταξη. Τι πρέπει
τικά έτη
ζετε για τα πλασμα

υπάλληλοι
80.000 δημόσιοι
να
ερισσότεροι από
δικαίωμα και μπορούν
έχουν θεμελιώσει
διατάξεις της νομοθειαξιοποιήσουν ευνοϊκές
διατάξεις αυτές
στη σύνταξη. Οι
σίας για να βγουν
δικαίωμα μέχρι το
«κλείδωσαν» το
σχύουν για όσους
και μετά πλήρης
καθώς από το 2013
στα 62
τέλος του 2012,
στα 67 (ή εναλλακτικά
πως
σύνταξη καταβάλλεται
Εδώ πρέπει να επισημανθεί έμε 40 έτη ασφάλισης).
τέλος του 2010
δικαίωμα μέχρι το
πρόωρης
όσοι θεμελίωσαν
περικοπή στην περίπτωση αναγνώχουν μικρότερη
περιθώρια
αλλά λιγότερα
συνταξιοδότησης,
χρειάετών.
ποσορισης πλασματικών
ασφάλισης. Προσοχή
μετά αυξάνεται το
ετών αΠλασματικά έτη
από το 2011 και
Αντιθέτως
των πλασματικών
περισσότερες επιζεται για την εξαγορά διαφορετικές ρυθμίσεις.
αλλά υπάρχουν
στό της περικοπής,
έτη. Οπως χαραυπάρχουν
να
στα πλασματικά
σφάλισης, καθώς
μέχρι το 2010 μπορεί
λογές όσον αφορά
που είναι ειδικός
τέΕιδικότερα για θεμελίωση
ο Διονύσης Ρίζος,
και ο χρόνος των
δικαίου, στο
κτηριστικά τονίζει
μόνο ο στρατός
και ασφαλιστικού
χρησιμοποιηθεί
εφόσον έχει διασε θέματα εργατικού
περιπτώσεις και
ι τα εξής:
πλασμακνων σε ορισμένες
πρόωΔημόσιο προβλέποντα
υπηρεσία. Οι υπόλοιποι νόμους
στις περιπτώσεις
νυθεί 15ετή δημόσια
διάφορους
Ποσοστό μείωσης
εξαρτάαναφέρονται σε
ησης. Το «πέναλτι»
της σύντατικοί χρόνοι που
δικαιρης συνταξιοδότ
μόνο για προσαύξηση
το έτος θεμελίωσης
χρησιμοποιούνται
ται από
ώματος και διαμορφώξης.
μετά την 1η Ιανουαρίου
νεται:
Για όσους θεμελιώνουν άλλων ο στρατός, οι σπουέτος
αι μεταξύ
 Στο 4,5% για κάθε
2011 αναγνωρίζοντ
κ.ά. (αναφέρογια τη
εκπαιδευτικές άδειες
που υπολείπεται
κοδές, τα τέκνα, οι
κανονικού
Η εξαγορά των χρόνων
συμπλήρωση του
εξόνται στον ν. 3865/2010).
αποδοχών και η
1/267
των συντάξιμων
ορίου ηλικίας (ή αλλιώς
στίζει 6,67% επί
τη σύνταξη ή με
υπολείπεπαρακράτηση από
για κάθε μήνα που
φληση γίνεται με
και έκπτωση 10%.
καται) για όσους «κλειδώνουν»
εφάπαξ καταβολή
Δεκεμβρίου
δεν πρέπει να βιαστούν, οδικαίωμα μέχρι 31
Οι πατέρες ανηλίκων
να τους
και τέκνων μπορεί
2010.
θώς η εξαγορά στρατού 2010 και απώλεια του ευερτο
έτος που υπολείπεδηγήσει σε θεμελίωση
 Στο 6% για κάθε
πριν προχωρήΕπομένως πρέπει
του κανονικού οόλα τα
γετικού καθεστώτος.
ται για τη συμπλήρωση
ενέργεια να εξετάσουν θεμε1/200 για κάθε μήνα
σουν σε οποιαδήποτε
ρίου ηλικίας (ή αλλιώς
διαν οδηγεί σε
συμφέρει
για όσους «κλειδώνουν»
ενδεχόμενο (η εξαγορά
που υπολείπεται)
1η Ιανουαρίου 2011.
λίωση τη διετία 2011-2012). πως συνολικά οι δημόκαίωμα μετά την
διαδοχιπεριπτώσεις της
πρέπει να σημειωθεί
στις
Τέλος,
ν έως και
Σημειώνεται πως
χρόνο ασφάμπορούν να αναγνωρίσου πέντε είμείωση αφορά στον
σιοι υπάλληλοι
μέχρι
Το ποσό
κής ασφάλισης η
έτη, από τα οποία
στον δημόσιο τομέα.
δώδεκα πλασματικά
για το πρώτο παικανονικά,
λισης που έχει διανυθεί
τα παιδιά (ένα έτος
Ταμείων καταβάλλεται μετά το
ναι τα χρόνια για
για το τρίτο).
του ΙΚΑ ή των άλλων
είναι
και άλλα δύο έτη
δί, δύο για το δεύτερο
έναρξης της καταβολής
αφού ο χρόνος
55ο έτος της ηλικίας.

Π

2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
1

ΕΚΠΤΩΣΗ 50%

20 ΧΡΟΝΙΑ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Με Μπεν Αφλεκ
και 240 ταινίες
Ρεκόρ συμμετοχών και φινάλε με
το τελευταίο φιλμ του διάσημου
πρωταγωνιστή. »32-33
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ΝΕΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΓΙΟΥΝΚΕΡ »20, 29

στα πρόστιμα για τα αυθαίρετα
Μ

ειώσεις έως και 50% στο ειδικό πρόστιμο για τις αυθαίρετες
κατασκευές προβλέπει υπουργική απόφαση που υπεγράφη
χθες και θα τεθεί σε ισχύ σε δύο εβδομάδες. Βασική προϋπόθεση
οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση ή στατική ενίσχυση των ακινήτων τους. »13

Πώς θα προμηθευτούν οι
ιδιοκτήτες ενεργειακό πιστοποιητικό για τα ακίνητά τους

ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ Η ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

& αντικαταστάσεις βουλευτών
»4-5
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»:

σιριαλ καθυστερησεων

Στον δρόμο του
Costa Navarino
και το Ελληνικό
Απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου «παγώνει» προσωρινά
την υπογραφή σύμβασης. »16

Λυπάμαι για τον Φώτη
και όσα είπε για
το ήθος μου
Σκληρή απάντηση στις αιχμές που
άφησε εναντίον του ο Φ. Κουβέλης έδωσε μέσω του «Εθνους» ο
Σπύρος Λυκούδης. Κρίνει αποδυναμωμένη την υποψηφιότητα του
προέδρου της ΔΗΜΑΡ για τον ανώτατο πολιτειακό θώκο. »6-7

Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Κλειστά χαρτιά
για την Προεδρία
της Δημοκρατίας
Συντηρεί εμμέσως το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του

ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Βλέμμα
στον τρίτο
θάλαμο

»34-35