Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
THN κυριακη
μαζι με το

TO MEΓΑ ΛΟ Αγγλοελληνικό λεξικό
Λεξικό για όλουs
Αυτή την Κυριακή

Ο Αστερίξ
και η χύτρα

L e a r n e r ' s

D i c t i o n a r y

ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9875

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Στα λημέρια τηs ορεινήs πέρδικαs
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ »17-22, 35-40
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ

ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ 4.000 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - «ΨΑΛΙΔΙ» ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Ο ΝΕΟΣ ΕΝΦΙΑ
ΕΦΥΓΑΝ OΚΤΩ

300 ΔΙΣ.

Σχέδιο Γιούνκερ
για επενδύσεις
Πρόγραμμα για την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης. »5

Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν & πόσο
Εκπτωση 20% για τα κενά και
μη ηλεκτροδοτούμενα του 2013
Τα νέα κριτήρια για τους «αδύναμους»
που δικαιούνται έκπτωση 50%

31

ο νεοσ ενΦΙΑ

μβριου 2014
τetaρτη 10 σεπτε

οικισμών εκτός
για οικόπεδα εντός
ύς της χώρας.
Μείωση φόρου
4.000 οικισμο
συστήματος σε
αντικειμενικού
διάρκεια
που καθ' όλη τη
για τα κτίσματα
οδοτούμενα.
Εκπτωση 20%
κενά και μη ηλεκτρ
του 2013 ήταν

δόση έως
2014 - τελευταία
τά.
30 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 ευρώ δεν είναι απαιτη
Πρώτη δόση έως
2015. Ποσά φόρου
28 Φεβρουαρίου
στερων
οικονομικά ασθενέ
ο αριθμός των
«Ψαλιδίζεται»
καθώς προστίθεται
έκπτωση 50%
που δικαιούνται
ιο.
περιουσιακό κριτήρ
ενημερότητα
και φορολογική
Χωρίς ασφαλιστική αγές.
απαλλ
εκπτώσεις και
2014
τον φόρο για το
άσσονται από
Απαλλ
Κεφαλονιάς.
τα ακίνητα της

Σ

ε αλλαγές που διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων προχωρά η κυβέρνηση με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, μόλις είκοσι ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης.

χρεη και παραβασεισ

Από κόσκινο
κολέγια και ΙΕΚ
Απειλούνται με αφαίρεση αδείας αν
δεν ρυθμίσουν χρέη στο ΙΚΑ. »17

ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ξενάγηση με
μια... Σχεδία
Στο «φως» η άλλη Αθήνα. Οδηγοί
πρώην και νυν άστεγοι. »16

ΕΙΔΙΚΟ
ΕΝΘΕΤΟ

ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

μής
αναστολή πληρω
ογικό έλεγχο η
του 30%.
Υστερα από φορολ ήσεις με μείωση τζίρου άνω
δόσεων για επιχειρ
2015
31 Ιανουαρίου
Παρατείνεται μέχρι υποβολή δηλώσεων Ε9
μία για την
από 1ης
η προθεσ
ων
στοιχείων ακινήτ
ρίου 2014.
για μεταβολές
μέχρι 30 Νοεμβ
Ιανουαρίου 2014

ς
ι χαμένοι από τι
Κερδισμένοι καΦόρο Ακινήτων
ον
αλλαγές στ

»31-35

ισμό του ΦΑΠ
για τον υπολογ
ελήφθησαν υπόψη
δεν ισχύει το σύστητα οικόπεδα αυτά
υπόψη
του 2013. Για
και ελήφθησαν
ενικών τιμών
περιμα των αντικειμ
τιμές όμορων
ς αντικειμενικές
ύψη.
εξωπραγματικέ
εκτοξευτεί στα
α ο φόρος να
ακινήτων θα υποοχών, με συνέπει
γητέες αξίες των
Οικονομικών
Πλέον οι φορολο
το υπουργείο
νέου από
ς τιμές.
λογιστούν εκ
ικά πιο χαμηλέ
των
με βάση τις σημαντ
εται ο αριθμός
κατά 20%
α όχθη περιορίζ
η του φόρου
Στην αντίπερ
νται την έκπτωση
πεται έκπτωσ
ων που δικαιού
έκπτωσης
κριναι μεν προβλέ
το ποσοστό της
α
οικονομικά αδύναμ προστίθεται περιουσιακό
αλλά
περίσ - Μαρία Βουργαν
καθώς
μόνο για το 2014, ιδιοκτήτες ακινήτων που
Κώστασ τσαχαΚη
θα πρέπει η συνο50% στο ΕΝΦΙΑ,
τους
εί ότι
ΡεποΡτάζ
έχουν την έκπτωση
ίνει τα
δεν ικανοποιεί
Αξίζει να σημειωθ
Ακινήτήριο. Για να
να μην υπερβα
τερη μείωση.
ικό επιγια
στον Ενιαίο Φόρο
περιουσίας τους
μεναν μεγαλύ
ημέρες το οικονομ για τη
λική αξία της
τα 150.000 ευρώ
κτεταμένες αλλαγέςι η τροπολογία του υπουρτις προηγούμενες
με
για τον άγαμο,
σενάρια
όλες
κτικά
για τον έγγαμο
85.000 ευρώ
των (ΕΝΦΙΑ) επιφέρε μετά τη θύελλα αντιδράγούσε εναλλα
ση επιτα 200.000 ευρώ
τελείο κοστολο
ικών,
α, καθώς η κυβέρνη
τον έγγαμο και
κριτήριο δεν εφαρωμένα»
γείου Οικονομ
στα κενά κτίσματ
ο περιουσιακό
στο 40%.
πρώτα «φουσκ
και
μείωση
θηκε από τα
και αναπήρους,
ένα ή δύο παιδιά.Τ
ό να φτάσει ακόμη
κά
σεων που προκλή μπήκαν στο Taxis τον Ιούλιο.
υς, πολύτεκνους
είναι εξαιρετι
δίωκε το ποσοστ
υ
που
μόζεται για τρίτεκνο
γή από τον ΕΝΦΙΑ.
ο αριθμός τους
είναι περίπο
α) θα
εκκαθαριστικά
πλήρη απαλλα
Επειδή, όμως,
εκατ. κτίσματ
ς κερδισμένοι
εται ότι ο φόύς
που δικαιούνται
ίζονται σε 1,2
Από τις αλλαγέ
. Την ίδια
τροπολογία καθορίζ
ων σε 4.000 οικισμο
30
μεγάλος (υπολογ
Επίσης με την
(η πρώτη στις
απώλειες εσόδων το καθειδιοκτήτες οικοπέδ ατος προσδιορισμού
υψηλές
600.000
ρωθεί σε έξι δόσεις
και
οποιηθεί
προέκυπταν
σε
ενικού συστήμ
ρος θα αποπλη
η ασφαλιστική
πίεζε να μη διαφορ και τελικά επετους μειώνεται
εκτός αντικειμ
και καταργείται
νται
ώρα η τρόικα
να
η επιβάρυνσή
Στον
Σεπτεμβρίου)
για όσους δικαιού
ηλεκτροδοτούμε
των αξιών, καθώς ν ή και ξεπερνούν το 90%.
ενημερότητα
ς μείωση.
στώς για τα μη
πληφτάνου
φορολογική
σμένης κλίμακα
ς ομάδες του
ποσοστά που
Á
οικισμούς εκτός
λέγη μία περιορι
είναι ευπαθεί
απαλλαγές.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
για τους 4.000
γίνονται πιο
αντίποδα, χαμένες
α με την τροΠιο αναλυτικά,
εισοδήματα, καθώς
ατος σύμφων
θυσμού με χαμηλά για να εξασφαλίσουν μείωση
ενικού συστήμ
με τις τιμές που
αντικειμ
θα προσδιοριστεί
αυστηρά τα κριτήρια
πολογία ο ΕΝΦΙΑ
50%.
να ακίνητα
του φόρου κατά
μη ηλεκτροδοτούμε
Για τα κενά και

μούς,
σε 4.000 οικισ
Πιο
τήτες οικοπέδων
όρο στο 90%.
600.000 ιδιοκ
εται κατά μέσο
Κέρδη έχουν
50%
ρυνσή τους μειών μείωση του φόρου κατά
καθώς η επιβά
τη
τα κριτήρια για
αυστηρά είναι

Πώς θα υπολογίσετε τον φόρο για τα ακίνητα χωρισ αντικειμενικεσ τιμεσ
Ε

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Δέος
για το
κλασικό...
Εντυπωσιάζει η πρώτη αναπαράσταση του μεγαλοπρεπούς μνημείου. Συνεχίζονται με αμείωτη
ένταση οι ανασκαφές. »38-39

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ iPHONE
Oυρές στην παρουσίαση του
νέου μοντέλου. Διαθέτει πρωτοποριακές εφαρμογές και μεγαλύτερη οθόνη. »20, 29

...πάθος
για το
μοντέρνο