Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9868

Α

1,30€

www.ethnos.gr

προγραμμα
12.000
θεσεων για
ανεργουσ
18-24 ετων
»17-22, 35-40

ΙΑ ΣΕ
ΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕ
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓ
ΑΣΠΑΙΤΕ: ΑΙΤΗ

ΥΧΟΥΣ • Σελ. 2
2.450 ΠΤΥΧΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΠινακαΣ
ΣεΠτεΜΒριο

των θεΣεων

Α

ανα ειδικοτητα

εις στη ΔΕΗ
600 προσλήψν ΔΕΔΔΗΕ
και 540 στο

οι αιτηΣειΣ
ηλεκτρονικα

ερμός» αναμέ
ς
νεται ο φετινό
σε
Σεπτέμβριος
ήψεων, καεπίπεδο προσλ στο Εθνιται
θώς ήδη βρίσκε η προκήκό Τυπογραφείο ΑΣΕΠ, που
του
ρυξη 3K/2014
ση 540 θέαφορά την πλήρω Ε.
σεων στον ΔΕΔΔΗτά 100 διΟ φορέας αναζη
ς Ηλεκτρολόπλωματούχου
ικούς, 90 Ηλεγους Μηχαν
ς
Μηχανικού
κτρολόγους
ς Εκπαίδευσης
Τεχνολογική
οτεχνίτες Δικαι 283 Ηλεκτρ
αθμών Δευκτύων και Υποστ
.
Εκπαίδευσης
τεροβάθμιας
φίις των υποψη
Οι αιτήσε
αι ηλεκτρονικά
ων θα γίνοντ
τυακού τόμέσω του διαδικ r και θα
που www.asep.g εικοσαήένα
«τρέξουν» για
στον Σεπτέμβριο.
μερο μέσα
του
15νθήμερο
Το δεύτερο
νεται να δημομήνα αναμέ
οι δύο προκη
σιευθούν και
για την πρόρύξεις της ΔΕΗ, 600 νέων
ικά
σληψη συνολ
διευθύνσεις
στελεχών στις
τεια.
επικρά
της ανά την
• Σελ. 3-5

«Θ

Στο αΣεΠ τον

ΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΠΙΚΟ
ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩ

ς
Νέες συμβάσει
σε δημοτικούς
μούς
παιδικούς σταθ ψε-

κύκλος προσλή
Ανοιξε ο νέος
και βοηθητικού
ων παιδαγωγικού
ύς
στους παιδικο
προσωπικού
κάδήμων, για την
σταθμούς των
θέσεων με ετήλυψη 900 κενών Σελ. 12
•
σιες συμβάσεις.

ΗΦΙΟΥΣ
ΓΙΑ 4.500 ΥΠΟΨ

18-24 ΕΤΩΝ

οι ειδικοτητεσ σε καθε πολη και τα προσοντα
2

12 ΣΕΛΙ ΔΕΣ ΕΞΤΡ

Υ 869
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟ
• ΤΡΙΤΗ 2
2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

730

ΑΝΓΚΟΛΑ - ΜΕΞΙΚΟ

η
Γραπτή εξέτασ
τον Σεπτέμβριο
στην
για 122 θέσεις
α
Εθνική Τράπεζ
• Σελ. 3

ΒΡΙΟΥ 2014

Κέρδη από τη
ν Ισπανία

λλαγή μπάλας
και γηπέδου!
Το κουπόνι του
ποδοσφαίρου
μάλλον ξενίζει.
Τουλάχιστον
σε σχέση με εκείνα
των περασμένων
σιων) εβδομά
(πλούδων. Οπότε αυτό
χώρο να ασχολη
μας αφήνει
θούμε με το
Παγκόσμιο Κύπελλ
Εκείνου του
μπάσκετ που
ο.
διεξάγεται στην
με τη συμμετο
Ισπανία
χή και της δικής
Οι ομάδες θα
μας Εθνικής
.
δώσουν τον
τρίτο
νός που μας
δίνει μια καθαρή αγώνα τους, γεγοεικόνα για τις
τότητές και φυσικά
δυνακαπ που προσφέ για την κάλυψη ή όχι του
χάντιρεται.
Ανάμεσα στα
παιχνίδια είναι
και εκείνο της
με την Κροατία
Ελλάδας
την Τετάρτη.
Θεωρήσαμε
δυνευμένο να
παρακιντο αναλύσουμε
στιγμή που δεν
ενδελεχώς από
γνωρίζουμε
τη
τι έκανε η «γαλαν
κη» στο ματς
της 3ης αγωνισ
όλευτικής με το Πουέρτο
Ρίκο, αλλά και
ακριβές χάντικα
Αυτό που μπορού
π.
με
η νίκη της Ελλάδα να σας πούμε είναι πως
αξίζει
ς αν το μειονέκ
μεσα στους
τημα είναι ανά4,5-5,5 πόντους
. Αν πάλι θέλετε
άλλη επιλογή
, καλή είναι αυτή
μία
του over στους
πόντους.
140,5
Οπως και να
έχει, στις επόμενε
αναλύσεις για
ς σελίδες θα
βρείτε
τα πιο σημαντ
ικά από τα διεθνή
λικά Εθνικών
ομάδων που
ανεπίσημα εκκινού φιπροκριματική
φάση του Euro
ν την
2016. Η φύση
των αγώνων
τούτων
με υποχρεώνει
να σας...συμβουλέ
ρίξτε μια ματιά
στις επιλογές
ψω:
του «Καμικάζι»
«Τολμηρού»
και του
μας. Λίγο η αδιαφο
χής), περισσό
ρία (λόγω της
τερο η χρονική
εποπερίοδος
μπόλικες... βόμβες
στα φιλικά παιχνίδ ίσως φέρει
ια.
H Eθνική Ελλάδά
ς θέλει να κλειδώσ
ει την πρώτη

τα 'ηοτ' παι

θέση του Β' ομίλου

του Παγκοσμ
ίου κυπέλλου

στον αγώνα κόντρα

χνιδια

στην κροατία

731

ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

732

1

Εδώ τα πράγμα
τα είναι λίγο-πο
ξεκάθαρα. Αν
λύ
Με μια πρώτη
κερδίσει η Ανγκόματιά η Τουρκία
λα το Μεξικό
ναι το φαβορί
είθα βρεθεί κοντά
για τη νίκη και
στους «16» του
την
(μαθηματική,
Παγκοσμίου
εκτός απρόοπ
Κυπέλλου. Από
του)
πρόκριση στην
την άλλη το
επόμενη φάση
Μεξικό
μετά τις δύο
του Παγκοσμίου
ήττες από Σλοβεν
Κυπέλλου. Γι’
ία
και Λιθουαν
αυτό και θα «παίξου
ία θα τα παίξει
με» με το χάόλα
για όλα για να
ντικαπ που θα
παραμείνει στο
έχει με το μέρος
παιχνίδι της
της η ομάδα
πρόκρισης. Από
της Ουκρανίας.
τη
στιγμή που δεν
Ο «άσος» έχει
υπάρχει καθόλο
τον πρώτο λόγο,
χάντικαπ θα
υ
αφού αναμέν
ποντάρουμε
εται και εκείνη
στο Μεξικό των δύο
με
τη σειρά της
NBAers (Αγιόν
να παλέψει για
και
Γκουτιέρεζ) και
τη
νίκη. Αλλωστ
του πολυβόλου
ε στο Μουντο
Κρουζ, ο οποίος
μπάσκετ του 2010
ξεκίνησε καλά
το οποίο είχε
στο τουρνου
διεξαχθεί στην
ά. Στον αντίποδ
Τουρκία, οι γείτονε
α,
μπορεί η Ανγκόλ
χρειάστηκαν
ς
α να έχει... πατη βοήθεια της
ράδοση στα
παράτασης μέχρι
Μουντομπάσκε
να κερδίσουν
τ, αλλά από τη στιγμή
με
σκορ 69-65.
που κανείς παίκτης δεν αγωνίζε
Εκτοτε ακολού
ται έξω από τα
θησαν άλλα
σύνορα (παρά
δύο
φιλικά ματς
την
των δύο συγκρο
Μίνγκας, Τσιπριά εμπειρία των
τημάτων, με την
νο) δύσκολα
Τουρκία να κερδίσυνεχίσει.
να
ζει ισάριθμες
O Που ΤζΕΤΕρ
το 2012 (80-77)
και οι υπόλοιπ
και κρανοί
το 2013 (72-64).
οι ουθα κάνουν τον
«άσο» στο
ματς με την Τουρκία

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

2

735
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΔΟΜΗΝΙΚΑ
ΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ

under

ΙΑ

Προκήρυξη 1.140 θέσεων
στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ

Για 3η φορά
θα βρεθούν
αντιμέτωπες σε Μουντο
Κλειστό ματς
μπάσκετ οι δύο
όσον
ομάδες!
εξέλιξη του αγώνα αφορά την
και ανοικτό
Η προϊστορία
όσον αφορά
είναι
τον τελικό νικητή!
νη, με τους Αυστρα ισορροπημέΗ Φινλανδία
φαίνεται να
λούς να κερδίζουν στην
έχει το
μικρό προβάδ
Αθήνα το 1998
ισμα,
(7161) και τους
μηνικανοί έδειξαν αν και οι ΔοΛιθουανούς
να επικρατούν στην
τά υπολογίσιμοι. ότι είναι αρκεΙαπωνία (2006)
Ακόμη και αν
με
78-57.
απουσιάζει από
το ΜουντομπάΣύμφωνα με
σκετ το μεγάλο
όλες τις ενδείξε
τους
ις
η Λιθουανία
NBAer Αλ Χόρφορ αστέρι, ο
είναι το φαβορί
ντ.
για
νίκη μεγαλύ
Το «διπλό» θα
τερη από 4,5
μπορούσε να
πόντους του πλεονεκ
είναι μια επιλογή
, αλλά καλύτερ
έχουν οι «Μπούμ τήματος που
θα ήταν να πάμε
α
ερς» προκειμ
σε ειδικά στοινου να «κλειδώ
έχήματα.
σει» το «διπλό»
Αν και οι Αυστρα
.
Από τη στιγμή
λοί δεν παραπου
δίδονται εύκολα
ομάδες θα θέλουν και οι δύο
, η ομάδα του
πάση θυσία
Γιόνας Καζλάο
νίκη για την
τη
υσκας έχει παπρόκριση στην
ρουσιαστεί αρκετά
επόμενη φάση θα
επιλέξουμε το
δύο πρώτα ματς, σοβαρή στα
under. Η λογική
παρά το γεγολέει ότι το άγνός ότι απουσιά
χος σε συνδυα
ζει ο τραυμα
σμό
τίας
Μάντας Καλνιέτ
μότητα θα κρατήσε με τη σκοπιις.
ι χαμηλά το
σκορ.

καταθεση αιτησεων τον σεπτεμβριο ηλεκτρονικα στο ασεπ
Εκπαιδευτές σε
ς
150 ειδικότητε
στα δημόσια ΙΕΚ

ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
12.000 ΝΕΟΥΣ
ΣΕ

στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

Θλιβερή εικόνα
με ένταση και
αποδοκιμασίες
Θλιβερές εικόνες χθες στην εκδήλωση
του Γ. Παπανδρέου για τον Ανδρέα στο
Ζάππειο. »8-9

μποτις 15 Σεπτεμβρίου
αιτήσεις έως
εκπαιουν υποψήφιοι
ρούν να υποβάλ ύν να εργαστούν ως
δευτές που επιθυμο στα δημόσια ιεκ,
ικό
ωρομίσθιο προσωπ
ισης κατις ανάγκες κατάρτ 7
καλύπτοντας
Σελ.
νό εξάμηνο. •
τά το χειμερι

• Σελ. 6

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

για όλους τους νέους γιατρούς
Τ

ην επαναφορά του αγροτικού για όλους τους νέους
γιατρούς προωθεί το υπουργείο Υγείας. Η υπηρεσία
υπαίθρου θα είναι υποχρεωτική για διάστημα ενός έτους σε
μονάδες της περιφέρειας και θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ειδικότητας. »16, 41

Νομοθετική ρύθμιση για στελέχωση
των θέσεων σε 1.500 περιφερειακά
ιατρεία που σήμερα υπολειτουργούν

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΟΣ ΜΠΑΡΟΖΟ

ΕΑΝ ΗΘΕΛΑ
ΤΟ ΚΙΕΒΟ ΘΑ
ΤΟ ΕΠΑΙΡΝΑ
ΣΕ δυο
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΤΡΑΒΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

νικησε 90-79 το πουερτο ρικο

Μπρα ντε φερ με την
τρόικα σε 10 μέτωπα

Σενάρια Σόιμπλε
για διχοτόμηση
της Ευρωζώνης

Χαμηλοί τόνοι από την κυβέρνηση για την κρίσιμη διαπραγμάτευση
με την τρόικα που ξεκινά το απόγευμα στο Παρίσι. »4-5

»42-43

Τη δημιουργία Ευρωζώνης δύο ταχυτήτων
προτείνει ο Β. Σόιμπλε. »6-7

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Ασταμάτητη η Εθνική,
πάει για την πρωτιά
Με τρίτη σερί νίκη σφράγισε την πρόκριση
στους «16» του Μουντομπάσκετ. »32-33

Ο Αστερίξ και οι Νορμανδοί

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕ ΣΕΠΙΑ