Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΕΦΗΜΕÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ [óåë.15]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]
Αθλητικός Γυµναστικός
Σύλλογος Νέας
Ιωνίας «Ανατολή»

ÅÔÏÓ 12o • ÖÕËËÏ 2851O • ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05

Σελ. 11

Ερώτηση ∆ηµοτικών
Συµβούλων Αµαρουσίου
για τις ΚΟΙΝΣΕΠ

Έλεγχος
νοµιµότητας των
προγραµµατικών
συµφωνιών
Σελ. 11

Στον ΑΣ∆Α
η ευθύνη και
διαχείριση
του Πάρκου
“Αντ. Τρίτσης”
Συµφώνησαν οι ενδιαφερόµενοι δήµαρχοι µε την
πρόταση του ΥΠΕΚΑ.
Σελ. 3

Κοινή δήλωση από τον
νέο και τον απερχόµενο ∆ήµαρχο Λυκόβρυσης - Πεύκης

∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

H

Περιφέρεια Αττικής έδωσε στη δηµοσιότητα τα
στοιχεία των ενταγµένων
έργων για όλους τους
∆ήµους της Αττικής κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Όσον αφορά στην Περιφερειακή
Ενότητα Βόρειου Τοµέα, που περιλαµβάνει τους ∆ήµους Αγίας Παρασκευής, Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μεταµόρφωσης,
Νέας Ιωνίας, Παπάγου - Χολαργού,
Πεντέλης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έχει ολοκληρωµένα και υπό κατασκευή συνολικά 89 έργα µε προ πολογισµό
245 εκατοµµύρια ευρώ.
Όσον αφορά στους δήµους της πε-

ριοχής µας συγκεκριµένα έχουµε:
- 13 έργα στο ∆ήµο Αµαρουσίου
συνολικού προ πολογισµού 28
εκατοµµυρίων ευρώ.
- 8 έργα στο ∆ήµο Ηρακλείου συνολικού προ πολογισµού 14,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
- 14 έργα στο ∆ήµο Κηφισιάς, συνολικού προ πολογισµού 64,6 εκατοµµυρίων ευρώ.
- 8 έργα στο ∆ήµο Λυκόβρυσης Πεύκης, συνολικού προ πολογισµού 25,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
- 5 έργα στο ∆ήµο Μεταµόρφωσης
συνολικού προ πολογισµού 10,3
εκατοµµυρίων ευρώ.
- 4 έργα στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας συνολικού προ πολογισµού 7,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σελ. 7

Καθολική η «γαλάζια»
στήριξη στον Πατούλη

Ανακοίνωση - απάντηση του ∆ήµου Αµαρουσίου

«Αδιαπραγµάτευτη
η ανέγερση του σχολείου
στην Αγία Φιλοθέη»

Ισχυροποιείται η υποψηφιότητα
του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου
για την Προεδρία της ΚΕ∆Ε. Σελ. 3

«Οι εποχές των µονοψήφιων
εκπτώσεων παρήλθαν»

Υποβολή ένστασης για το
εκλογικό αποτέλεσµα στο ∆ήµο
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

Κατατέθηκε από την παράταξη «νέο» του κ. Γιώργου Αράπογλου που
ήρθε τρίτη µε διαφορά 39 ψήφων από τη δεύτερη του κ. Γεωργαµλή.

Σελ. 10

ΣΕΛ. 10

«Τι ενόχλησε
τάχα τον
κ. Μανόλη
Πάγκαλο;»

Σελ. 9

Ο απολογισµός της προηγούµενης διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για τα έργα που
υλοποίησε στα Βόρεια Προάστια – 5 έργα στη Μεταµόρφωση ύψους 10,3 εκατ. ευρώ

ΣΕΛ. 2

Ανακοίνωση του ∆ήµου
Λυκόβρυσης - Πεύκης

Επιτυχίες σε
πανελλήνιο
επίπεδο



Τελευταία νέα από την εφημερίδα