Πρωτοσέλιδο Σέντρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
32
Δευτέρα

1 Σεπτεμβρίου 2014
Ðåñßïäïò Â ¸ôïò 17ïí
Áñéèìüò öýëëïõ 1378
ÔéìÞ 0,80 åõñþ

Ãñáöåßá: 2 ï ÷ë. ÍÅÏ Ëáìßáò - ÁèÞíáò

(Óõãêñüôçìá ÊÁÑÅËËÇ)

ôçë.: 22310-50661 fax: 50666 e-mail: [email protected]

Σε αναζήτηση
δύο ακόμα
παιχτών η Λαμία
Πάει για φορ και τερματοφύλακα

712 χώρεσαν
στους παιδικούς
óåë. 23-25

35% πτώση
στην αγορά
της Λαμίας
óåë. 8

Κάλεσμα
του Νίκου
Λιόλιου για
κοινή πορεία
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

σύμβολο

Γ. ΓΚΙΚΑ - Ε. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Δ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Υψηλάντη 3 (1ος - 2ος όροφος) τηλ. 22310 66484

το 50% των
Πάνω απόπουσταθμούς
παιδιών
θα πάνε
στους παιδικούς

óåë. 16-17

στην Φθιώτιδα είναι στον
Δήμο Λαμιέων μέσα από τα
επιδοτούμενα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ. Τα 390
παιδιά κάλυψαν όλους
τους ιδιωτικούς παιδικούς
σταθμούς που γέμισαν
ασφυκτικά και συμπλήρωσαν τις δυνατότητές τους
ενώ αντίθετα πολλά τα
κενά στους δημοτικούς.
18 δομές στην Λαμία, 17
δομές στον Δήμο Λοκρών
χωρίς να έχουν συμπληρωθεί όλες οι θέσεις.Ολα
τα ονόματα των παιδιών
που επιδοτούνται.
óåë. 10-11