Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΡΙΤΗ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χρόνος 13ος / Αριθµ. φύλλου 3745 / ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ Η «ΠΡΩΤΗ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Το στοίχηµα
του Κώστα Πελετίδη
3

H συνάντηση του Γ. ∆ηµαρά, αριστερά, µε τον Κ. Πελετίδη, δεξιά, διήρκεσε λίγα λεπτά

Nα σταθεί
δίπλα στο
λαό, διατηρώντας
την πολιτική της
ταυτότητα,
αλλά και να
αντιµετωπίσει την
πραγµατικότητα
καλείται από χθες
η νέα δηµοτική
αρχή
wΣΕΛ. 5

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

u Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Ποιοι είναι οι έξι αντιδήµαρχοι
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

u Παιδείας και Αθλητισµού

u Οικονοµικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡ∆ΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΕΚΟΥ∆ΑΣ

u Έργων - Καθαριότητας Μηχανολογικού Εξοπλισµού

u Υγείας - Κοινωνικής Πολιτικής

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
ΣΤΗΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΙΣΤΑΜΕ
ΣΤΟ ΖΑΠΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ 40
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Αποθέωση Γιώργου
αποδοκιµασίες
σε Βενιζέλο
wΣΕΛ. 33

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΜΙΝΙ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ

Κλείνουν οι
δρόµοι στα
Ταµπάχανα
wΣΕΛ. 8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Οι προτεραιότητες
της νέας πενταετίας
wΣΕΛ. 7

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

u ∆ιοίκησης
και Εξυπηρέτησης Πολιτών

u Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού - Πρασίνου
και Ποιότητας Ζωής

ΟΡ
ΣΠ

ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ ΜΕ 90-79

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Επιπλέον
340 παιδιά
σε σταθµούς
wΣΕΛ. 6

«∆εν περισσεύει κανείς»
Ο Χρήστος Νικολάου παρέλαβε από τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, µε την παρουσία στενών συνεργατών τους
wΣΕΛ. 8

ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ∆ΕΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΤΑ ΣΑΓΕΪΚΑ

Με «3 στα 3»
η εθνική στους «16»
του µουντοµπάσκετ

Μοιραίο το ταξίδι του 60χρονου, που υπέκυψε µετά από
τροχαίο στην Πατρών-Πύργου, το βράδυ της Κυριακής
wΣΕΛ. 9

- ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ: ΟΦΗ - ΒΕΡΟΙΑ 0-1

Καρτέρι του Χάρου
στα Μποντέικα

CM
Y K

wΣΕΛ. 24-33