Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
28 αυγουστου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9864

1,30€

www.ethnos.gr

ΕΝΘΕΤΟ «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Οι 24 τρόποι για
σύνταξη-εξπρές
από το ΙΚΑ

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ 2014
28 ΑΥΓΟΥΣ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

178

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Φεύγουν 8.000
από τις τράπεζες
σε δύο χρόνια

ια τους
Ανατροπές γ
υς
ασφαλισμένο
το 2015
στο ΙΚΑ από
για τον
Μεικτό σύστημα
μού της
τρόπο υπολογισ
μοστεί
σύνταξης θα εφαρ
το
θεμελίωση από
για
2015 και μετά

ΚΟΚΚΑλιΑρη
η
το πότε έγινε
-ανάλογα με
ν για τον
ύο ταχύτητες
ατος- υπάρχου
θεμελίωση δικαιώμ
του ΙΚΑ. Oσοι
των συντάξεων
υπολογισμό
το τέλος του έτους,
το δικαίωμα μέχρι
ισμού, ε«κλειδώνουν»
τρόπο υπολογ
αλλαγές στον
για θεμελίωση
δεν θα έχουν
θα εφαρμοστεί
νώ μεικτό σύστημα
ων για το
το 2015 και μετά.
από
ισμού των συντάξε ών στην
Ο τρόπος υπολογ
5ετία αποδοχ
την καλύτερη
τελευταία δεκαεΙΚΑ γίνεται με
ασφάλισης. Ως
έτος το
ατελευταία 10ετία
ξεκινά από το
μένων πλέον
δεκαετία που
η αίτηαναπροσαρμοσ
τία νοείται η
υποβλήθηκε
Το σύνολο των
των ημερών εργαεκείνου που
ι με το σύνολο
τρόπροηγούμενο
ποδοχών διαιρείτα επιλεγμένων ετών. Με τον
χων
του
η βάση υπολοση.
σίας των αντίστοι
ό ημερομίσθιο
μισθός, που είναι
τει το τεκμαρτ
Ο συντάξιμος
ως εξής: οι μειπο αυτόν προκύπ
ύ.
ς, υπολογίζεται
ς
βίου του μισθωτο
γισμού της σύνταξη
τελευταίας δεκαετία
σθιο, ο ασφαασφαλιστικού
ς κάθε έτους της
το τεκμαρτό ημερομί28 ασφαλιστιής της αίτησης
κτές αποδοχέ
Με βάση αυτό
τις
έτους υποβολ
ται του
αναεί σε μία από
-που προηγεί
επίδομα αδείας,
θα γίνει ο τελικός
λισμένος θα καταταγ
εορτών και το
υφίστανται και
του τελευταίου
χωρίς τα δώρα
κές κλάσεις που
ι σε αποδοχές
σύνταξης.
σύπροσαρμόζοντα
του ποσού της
έτους.
του ποσού της
υπολογισμός
ς
τον υπολογισμό
πριν από τη σύνταξη εί σε αυτό το σημείο ότι
Εφόσον μετά
ει είναι ιδιαιτέρω
Αξίζει να σημειωθ
επίδομα απου θα προκύψ
στο καεορτών και το
νταξης το ποσό
ται αυτόματα
ις των
αν και στα δώρα
αναπροσαρμόζε
το κατώτερο
ι κανονικά κρατήσε κλάδο
χαμηλό, τότε
δείας γίνοντα
ων του ΙΚΑ. Σήμερα
τον
εισφορών για
τώτατο όριο συντάξε
ασφαλιστικών
που λαμσε 486,84 ευρώ.
ς, τα ποσά
θα θεμελιώσουν
όριο ανέρχεται
της κύριας σύνταξη
μένους που
από τον
τον σκοπό αυτόν
Για τους ασφαλισ α μετά την 1η Ιανουαρίου
βάνονται για
υπολογίδικαίωμ
- μισθωτό δεν
ίζεται σε 2 τμήμασυνταξιοδοτικό
ασφαλισμένο
των ετήτους θα υπολογ
του συνόλου
2015 η σύνταξή
ζονται εντός
αών.
χεί στον χρόνο
τα:
σιων αποδοχ
ς που αντιστοι
όπως ετήσια
με
Αντίθετα παροχές
• Τμήμα σύνταξη 31.12.2010 που υπολογίζεται
έως
προσαυξήσεις
σφάλισής τους
να ισχύουν και
bonus ή μηνιαίες
εξακολουθούν
αν» ή «ποσοστών»
χεί στον χρόνο
τις διατάξεις που
τύπου «κινήτρω
ς που αντιστοι
νία
γίνονται οι σχε• Τμήμα σύνταξη 1.1.2011 έως την ημερομη
επί των οποίων
αποτελούν
νές τους από
κρατήσεις και
ίζεται με τους
σφάλισή
τικές
τους και υπολογ
ν αποδοχών
συσυνταξιοδότησής ν. 3863/2010, αφού πρώτα
κομμάτι των τακτικώ
ονται
στές του
πραγμαμένου λαμβάν
ους συντελε
ης που έχει
του ασφαλισ
ιτα έτη ασφάλισ
για τον υπολογ
10.
νυπολογιστούν
κανονικά υπόψη
έως 31.12.20
ώνεται
αποδοχών επιμεριο ασφαλισμένος
ς διαμορφ
τοποιήσει
σμό των ετήσιων
ς (οι ετήσιι
βασικής σύνταξη
μήνες εργασία
Το ποσό της
κή σύνταξη εξαρτάτα
μιζόμενες στους
ενώ η αναλογι
στον μηνιαίο
στα 360 ευρώ,
και κανονικά
ης.
ες απολαβές)
χα μηνιαίως
ι για αντίστοι
από τα έτη ασφάλισ
σθό, όταν πρόκειτα .
παροχές
καταβαλλόμενες

Τησ ΚΑΤερινΑΣ

Δ

»39-42

»29

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΟ 2015

ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ
για την έκτακτη εισφορά
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εκπτώσεις για τα
ξενοίκιαστα και
τα χωρίς ρεύμα

Τ

ις προτεραιότητες εν όψει του κρίσιμου γύρου της διαπραγμάτευσης με την τρόικα στο
Παρίσι καθόρισε χθες η κυβέρνηση. Στην κορυφή της ατζέντας η μείωση της έκτακτης εισφοράς
κατά 50%, εφόσον οι δανειστές επιμείνουν σε
επέκταση του μέτρου και το 2015. »4-5

ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΑΝΟΙΓΕΙ Η
ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ:

Μείωση του φόρου στο
πετρέλαιο θέρμανσης
Αύξηση των δόσεων σε 48
για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ για ξενοίκιαστα και
μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. »30-31

ΘΕΡΜΟ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΜΕ ΤΟΝ
ΛΟΒΕΡΔΟ »13

ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΝΤΡΟΠΗΣ

Οταν οι χρυσαυγίτες
χλεύαζαν τη δολοφονία
του Αλέξη Γρηγορόπουλου
Με αποτρόπαιους χλευασμούς είχαν αντιμετωπίσει οι χρυσαυγίτες τον χαμό του Αλ.
Γρηγορόπουλου. Το ηχητικό απόσπασμα-σοκ βρέθηκε στο κινητό του Ηλ. Κασιδιάρη. »15

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Ωρα κλήρωσης για
το Τσάμπιονς Λιγκ
Ποιοι είναι οι επιθυμητοί και οι ανεπιθύμητοι υποψήφιοι αντίπαλοί του. »24-25

Οι δάφνες του Καίσαρα

πρεμιερα

Η Ρένα, ο ‘δικός
της όρκος’ και το
μήνυμα Τσίπρα
Παρουσία Τσίπρα ο όρκος της
Ρένας Δούρου. »6-7

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
το δασοσ
των πυγμαιων