Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9861

1,30€

www.ethnos.gr

παοκ - καλλονη 1-1

ΝΙΚΗ ΜΕ 3-1

Η ισοπαλία
έφερε
γκρίνια

1-1 με λεβαδειακο

Γκολ και
θέαμα από
τον Ολυμπιακό

»27

Ο ΠΑΟ έχασε
βαθμούs
και Μπεργκ

»28-29

16
σελ

ίδες

»24-25

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

19.500 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

αναπληρωτών στα σχολεία

Ο «ΧΑΣΑΠΗΣ» ΤΖΟΝ

Ενας ράπερ που
έγινε δήμιος

«Κ

λείδωσαν» οι τοποθετήσεις 19.500 αναπληρωτών που θα κληθούν να καλύψουν
τα κενά στα σχολεία. Στόχος του υπουργείου είναι
να βρίσκονται στις θέσεις τους μία εβδομάδα πριν
από την έναρξη των μαθημάτων. »14-15

Οι 10 ειδικότητες
και οι περιφέρειες με
τα περισσότερα κενά

Μέσα στην εβδομάδα
οι αποσπάσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια

Βασικός ύποπτος για τον αποκεφαλισμό
του Τζ. Φόλεϊ ο Αμπντέλ Μπάρι. »20, 37
ΣΑΜΑΡΑΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

€

ΔΕυτΕρα 2014
του

έs
επαγγελματικ
25 αυγους
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

159

Τανγκό
των δύο για
το Παρίσι

Καλλιεργειεσ

2.500 ευρώ
ανά στρέμμα
από πέντε φυτά
 Σελ. 2-3

ια
οκίων στα δάνε
«Κούρεμα» επιτ γελματιών
αγ
αγροτών και επ
ώργου
Της Εφης ΚαραγΕ

«Κ

επιουρεύουν» τα
τόκια στα δάνεια
ν, μιτων αγροτώ
επιχεικρομεσαίων
ελεύθερων επαγγελ
ρηματιών και
ς, προκειμένου
ματιών οι τράπεζε
υν όσο το δυνατόν
να ρυθμίσο
συγκεκριτερα δάνεια της
περισσό
ηλα
ίας. Παράλλ
μένης κατηγορ
α» των
και σε «κούρεμ
προχωρούν
ν τόκων που έχουν
καθυστερούμενω
θεί. Οι δύο αυτές
ανακεφαλαιοποιη
με την
συνδυασμό
κινήσεις σε
ς αποπληρωαύξηση της διάρκεια μα οι δόσεις
αποτέλεσ
μής, έχουν ως
ακόμα
να μειώνονται
των δανείων
και κατά 50%.
να
τραπεζών είναι
Στόχος των
τις
κό μέρος από
ρυθμιστεί σημαντι
συς οφειλές της
καθυστερούμενε
πριν από
κατηγορίας,
γκεκριμένης
από την
έτους, καθώς
το τέλος του
υπάρ2015 παύει να
1η Ιανουαρίου
ίας που
α» προστασ
χει η «ομπρέλ
ριατους πλειστη
απαγορ εύει

οδηγοσ

μέχρι
επιχειρηματία,
«ανάσα» στον
να ορθοποδήσει.
συμλα μπορεί να
Και παράλλη
για μείτην τράπεζα
φωνήσει με
υ δανεισμού.
ωση του επιτοκίο
ματικά δάΣήμερα τα επιχειρη τάξης του
επιτόκια της
νεια έχουν
από
ματικά πάνω
8% και τα επαγγελ
ία με την τράπεζα
9%. Σε συμφων
να υποχωρήσει
το επιτόκιο μπορεί
5%,
του 4,5% με
π.χ. στα επίπεδα
δόέτσι τη μηνιαία
μειώνοντας
ση.
συμλα μπορεί να
Και παράλλη
η της διάρκειφωνηθεί παράτασ
Επίσης
ας αποπληρωμής.
μποο δανειολήπτης
ρει
ρεί να προσφέ
ς
πρόσθετε
ε ξ α σ φ α λ ί-

Μεγάλεs αποδόσειs
από την καλλιέργεια
πέντε φυτών
σμούς.
να σημειώΕπίσης θα πρέπει
αγρότες και ελεύσουμε ότι πολλοί
ένου
ματίες προκειμ
θεροι επαγγελ
από τις τράπενα δανειοδοτηθούν χρόνια προύμενα
ζες τα προηγο
τα σπίτια τους
σέφεραν ως εγγύηση σεις επίσης
σε πολλές περιπτώ
(που
κών
εί μέσω στεγαστι
είχαν αποκτηθ

μετασυμφωνείται
διευκόλυνσης
τράπεήπτη και της
λύση- να συμφωξύ του δανειολ
συγκεκριμένη
μπορεί
τόκοι
οφειλέτης να
τράπεζα αν οι
ζας, ώστε ο
του.
νήσει με την
τη μηνιαία δόση
χάριτος θα ανακεφα
να εξυπηρετεί
της περιόδου
ν δηται για ένα ορισμέΘα αυξήσου
Επίσης προτείνε
να
λαιοποιηθούν.
ο επιχειρηματίας
της τελικής οφειλής
νο διάστημα
ω).
λαδή το ύψος
δανείων
μειωμένη τοκοχρε
με το πρόβλη
καταβάλλει
του.
Ανάλογα λοιπόν
για ένα
μιΟι συγκεκριμένες
μόνο τόκων
πίζει ο κάθε
λυτική δόση.
 Πληρωμή
ει
μα που αντιμετω
στόχο να δώσουν
ματίας, αγρόμπορεί να ξεπεράσ
λύσεις έχουν
διάστημα που
της
η
κρομεσαίος επιχειρη
Το διάστημα
ος επαγγελματίας,
12-24 μήνες.
τους
ιτης ή ελεύθερ
προτείνει συγκεκρ
τράπεζα του
κάνουν
που έχουν να
μένες λύσεις,
που έχει μπροστά
και με το πλάνο
ση.
της η κάθε επιχείρι
περίπτωση προΕιδικότερα ανά
α
τείνεται:
χάριτος - διάστημ
 Περίοδος
δεν καο οφειλέτης
κατά το οποίο
δόσεις. Ωστόσο
ταβάλλει καθόλου
στη
προχωρήσει
θα πρέπει -πριν

! »51-54

σουν όσο
ιμένου να ρυθμί
Οι τράπεζες, προκε
μειώνουν τα
ότερες οφειλές,
το δυνατόν περισσ αγροτών, μικρομεσαίων
ελματιών
επιτόκια στα δάνεια
ελεύθερων επαγγ
επιχειρήσεων και

σεις -δηλαδή
να προσφέρει περιουσιαως
κά στοιχεία
να
εγγύηση-, ώστε
η διευπετύχει καλύτερ
οφειλής του.
θέτηση της
να σηΘα πρέπει ωστόσο
σε περίπτωση
μειώσουμε ότι
ήπτης υπογρά
που ο δανειολ
η για τη ρύθψει νέα σύμβασ
του και δεν
μιση του δανείου
ή
στην καταβολ
είναι συνεπής
, τότε η τράπεζα
των δόσεων
τις διαδιμπορεί να κινήσει
κατάσχεσης.
κασίες
ήπτης
Γι' αυτό ο δανειολ συνει σε
πρέπει να βρίσκετα τράπεμε την
χή επικοινωνία
και να
συνεργάζεται
ζα που
για τυχόν μεταενημερώνει
το δυσμενέβολές -είτε προς
το καλύτεροστερο, είτε προς
ικών του.
των οικονομ
ανακριβή
Επίσης αν δώσει
τράπεζα, π.χ.
στοιχεία στην
ών
των τραπεζικ
για το ύψος
εων, η τράπεζα
του καταθέσ
ήσει σε καμπορεί να προχωρ τον τρααπό
τάσχεση ποσού
σμό.
πεζικό του λογαρια

ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Στο φως

η πρόσοψη
της Αμφίπολης
»42-44

ΛΗΣΤΕΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Στα ίχνη δύο νέων
συνεργών του Μαζιώτη
Διασυνδέσεις με την ομάδα Μαζιώτη προκύπτουν για ακόμη δύο ποινικούς. »16-17

Οι δάφνες του Καίσαρα

Οι διαπραγματεύσεις με την
τρόικα στο Παρίσι στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης του Αντ. Σαμαρά με τον
Ευ. Βενιζέλο. »4-5
ΓΡΙΦΟΣ ΜΕ ΚΟΥΒΕΛΗ

Οι διεργασίες και το
παρασκήνιο για τους ‘180’
Εντονες ζυμώσεις στα κομματικά επιτελεία για την
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. »6-7

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
το δασοσ
των πυγμαιων