Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
30 ΙΟΥλΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9842

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Αγώνες με Πόιντερ και Σέττερ
+ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ 92ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ

αυστηροι ελεγχοι και βαριεσ ποινεσ για ολεσ τισ θεσεισ ευθυνησ

στον σαμαρα ο σεβ

Η συμφωνία για
τα κόκκινα δάνεια
των επιχειρήσεων
Ρυθμίσεις-ανάσα για 100.000 μικρές και
μεγάλες εταιρείες. »7

ΤΕΤΑΡΤΗ2014

Παιδεία
30 IOYΛΙΟΥ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

487

τα καλύτερα
Οι σπουδές σ των ΗΠΑ
πανεπιστήμια

δρακοντειa
τα πόθεν έσχες στο Δημόσιο
A

υστηρότερο «πόθεν
έσχες» για το Δημόσιο
προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή. Αλλαγές σε επικουρικές, εφάπαξ, ΑΦΜ,
ΦΠΑ και στη χάραξη του αιγιαλού. Καταργούνται οι
φόροι υπέρ τρίτων. »4-6

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ • ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΦΕΡΝΕΙ
Νέο καθεστώς
για επικουρικές,
μερίσματα και
εφάπαξ των
ενστόλων

Οι φόροι υπέρ τρίτων που καταργούνται
Χωρίς ΑΦΜ οι φοροφυγάδες, τέλος
οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ
Με νέους χάρτες και νέα μέθοδο θα
γίνεται η οριοθέτηση του αιγιαλού

ΧρΗσιμεσ
ιστΟσελιδεσ

www.toefl.org
www.ielts.org
www.gmac.org
www.gre.org
.com
www.univsource
lleges.usnews.
 www.co
iews.com/
rankingsandrev

ΑΣ ΤΡΙΓΚΑ
τHΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣ





αποτελούν οι
νειρο ζωής
από τα
σπουδές σε κάποιο ήμια
πανεπιστ
φημισμένα
οι οχιλιάδες νέους
των ΗΠΑ για
ίες
υψηλές προσδοκ
ποίοι έχουν
τους.
τους και τη ζωή
για το μέλλον
κάθε χρότον λόγο βέβαια
Γι’ αυτόν
καταήμια των ΗΠΑ
νο τα πανεπιστ
οποίοι προι από νέους οι
κλύζοντα
πλακάθε γωνιά του
έρχονται από
ερους οι
Για τους περισσότ μια εύνήτη.
ΗΠΑ δεν είναι
σπουδές στις
λόκαι κυρίως για
κολη υπόθεση
ισχύει
ικούς. Το ίδιο
γους οικονομ
νται
Ελληνες -εξαιρού
και για τους
νται
που προέρχο
φυσικά εκείνοι
ιες-, με
ατες οικογένε
από ευκατάστ
είναι
και τα δίδακτρα
δεδομένο ότι
των
απόσταση μεταξύ
υψηλά και η
δύο χωρών μεγάλη.
πραγμπορούμε να
Επειδή όμως
κάτα όνειρά μας
ματοποιήσουμε
προκαι σκληρές
ενοντας θυσίες
δεν πρέπει να
ή,
σπάθειες, κανείς
μια τέτοια προοπτικ
αγκαταλείψει
η ενός πτυχίου
αφού η απόκτησ
των
πανεπιστήμιο
πό κάποιο καλό
ό διαένα εξαιρετικ
ΗΠΑ αποτελεί
. Αραγορά εργασίας
βατήριο στην
σε υ«ποντάρουν»
κετοί Ελληνες
εργάσχεδόν όλοι
ποτροφίες, ενώ
να εξασφαλίπροκειμένου
ζονται
τα δίδαχρήματα για
σουν κάποια

O







college
lleges.com
www.collegesco


fo
www.studyusa.in
wler.com/
www.collegepro
.aspx
find/by-ranking r
bright.g
 www.ful
.
thens.usembassy
 http://a
gov/
ionguides.
www.usaeducat






com
com
www.usjournal.


Τεήμια και τα
σης). Τα πανεπιστ
α/Πολυτεχνεία
χνολογικά Ινστιτούτ
των
το πλήρες φάσμα
προσφέρουν
τίτλων σε 4 χρόνια:
ακαδημαϊκών
ιακό
ορ), Μεταπτυχ
Πτυχίο (Μπάτσελ
(Ρhd).
Διδακτορικό
(Μάστερ) και
ΙΔΙΩΤΙΚΑ: Μεγάλη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
σπουδών τους
φήμη για το επίπεδο πανεπιστήμια,
κατέχουν τα ιδιωτικά και ακριβόέχουν
οι οποίοι
τα οποία βέβαια
δεν σηχιλιάδες νέους
από
. Αυτό, όμως,
ν κατακλύζονται
τερα δίδακτρα
κότητα.
εντάσσοΗνωμένων Πολιτειώ το όνειρό τους πραγματι
δημόσια δεν
μαίνει ότι τα
πανεπιστήμια των
να κάνουν
α.
της χώρας στην
Kάθε χρόνο τα κάθε γωνιά του πλανήτη για
νται στα κορυφαί
ψη στην πρεσβεία
πρέπει να γίνεται
να τακτοποιπροέρχονται από
το όριο που
Αρα η επιλογή
προκειμένου
είναι κάθε χρόνο
επιθυμίοποία είναι
ορίζουν Αθήνα,
την επιστήμη
αυτό που αρίου
τα τυπικά, τα
ικά Ιδρύματα
ανάλογα με
να εντοπίσει
τα αμερικαν
έχει το κάθε
αιτή- ηθούν
πολύ χρόνο
ρευνα, ώστε
τη φήμη που
πλήρεις τις
ει και στη συνέχεια
τομέα.
τα ας και
πολλά και απαιτούν
για να λάβουν
τον ενδιαφέρ
συγκεκριμένο
ολοκληρώσει
κτρά τους.
ενέργειες.
εροι παραμέΙδρυμα στον
απαραίτητες
πολλά
έως ότου κάποιος
σεις.
Βέβαια οι περισσότ των σπου- να κάνει τις
όμενοι πρέπανεπιστήμια,
» παρουσιάζει
τα.
Τα κρατικά
τίτλο
το τέλος
Συνεπώς οι ενδιαφερ
ν τις η- απαραίτη ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:
Σήμερα το «Παιδεία
κρατούν στον
αμερινουν και μετά
σαρώσου
από τα οποία
ty» ή
ΚΟΛΕΓΙΑ
χώρα των μεγάλων ορισμένα από τα καλύτερα όλες πει από τώρα να
«State Universi
ν περίπου 3.500
των πανεπιδών τους στη
ήμια και μαζί
τους τον όρο
ντας μια καλή
κές σελίδες
Στις ΗΠA υπάρχου
λέξη ενδεικολέγια και
κανικά πανεπιστ
ώσουν τις
ευκαιριών διεκδικώ
για οτι- λεκτρονι
άνουν κάποια
ιδιωτικά
για να συγκεντρ
όλοι θα ήθελαν
πληροφορίες
δημόσια και
ται περιλαμβ
ικής τους θέσης
νου να στημίων
δουλειά. Φυσικά
που δεν στηρίζον
τ, στο τις σχετικές
ρίες πριν υποβάτης γεωγραφ
στο Χάρβαρν
πανεπιστήμια,
χρειάζεται προκειμέ το πε- δέουσες πληροφο
κ.λπ.), τείΤα κο- κτική
να σπουδάσουν
Νorthwestern
οι τυ- δήποτε
από
κρατικά ταμεία.
των
στις ΗΠΑ,
α (Εastern,
αιτήσεις.
κυρίως στα
στο ΜΙΤ, αλλά
σπουδάσετε
πολυπληθέστερα
ποίηση των
Στάνφορντ ή
Ιδρύμα- λουν
να είναι μικρότερ
νουν να είναι
λέγια τείνουν
ο σπουδών κάθε
Μετά την οριστικο
που απονέχεροί είναι λίγοι. και μερικές α- ριεχόμεν
, ασφαλέστεν.
, τα έξοδα διατικά ιδρύματα
ν
εκπαιδευ
τα δίδακτρα
επιλογών η καλύτερη
τίτλους ιδιωτικώ
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
Ομως υπάρχου
Ιδρύ- τος έως
ματικότερη διαδι- μουν μόνο πτυχιακούς
προετοιμασία
(σχεδόν 3.500)
αλλά και την
ρη και αποτελεσ
ϊκή
ς διετούς φοίτηκόμη χιλιάδες
καλά μονής
αιτήσεις προαρχίσει η ακαδημα
είναι εξίσου
σπουδών (συνήθω
απαραίτητες
κασία για να
ματα, τα οποία
να για τις
ΗΠΑ είναι η επίσκεγίνετε δεκτοί.
δίδακτρα. Για
περιπέτεια στις
κειμένου να
και με λογικά
ου - Φεβρουστις ΗΠΑ θα
Η περίοδος Ιανουαρί
σπουδάσει κάποιος μια μεγάλη έι
πρέπει να ξεκινήσε

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα καλύτερα
πανεπιστήμια
των ΗΠΑ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

»43-46

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ

ΑΠΟΒΑΣΗ
ΤΟΥΡΚΩΝ Στη
Θεσσαλονίκη
Στα ύψη έχει εκτιναχθεί ο αριθμός των Τούρκων που επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη ως
τουριστικό προορισμό, δίνοντας ανάσα στην τοπική αγορά. »14-15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌς

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Ξανά στα σαλόνια
του Τσάμπιονς Λιγκ
Επιστροφή έπειτα από 2 χρόνια με αντίπαλο τη Σταντάρ στη Λιέγη. »24-25

κριστιν λαγκαρντ

Η Ευρώπη
να αναλάβει
τις ευθύνες της
για το χρέος
Μήνυμα της Κρ. Λαγκάρντ για
το χρέος. »8-9 »16-17

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή

Ο Asterix στους Βέλγους

ΤΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ
σχεδιο