Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
29 ιουΛιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9841

1,30€

www.ethnos.gr

για 150 ειδικότητες

Οδηγός για την
πιστοποίηση 45.000
αποφοίτων ΙΕΚ
»17-22, 35-40

122 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ

2
ΤΡΑΠΕΖΑ • Σελ.
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΟΙ
4.500 ΥΠΟΨΗΦ

12 ΣΕΛΙ ΔΕΣ ΕΞΤΡ

Υ
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟ
• ΤΡΙΤΗ 29
ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

864

Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΟΠΠΕΠ ΣΕ 150
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟ

τοποίηση
Οδηγός για πισοίτων ΙΕΚ
45.000 αποφ

ιμασίας
υρετός προετο
αποφοίεπικρατεί στους
και ιδιτους δημόσιων
όψει της συμμεωτικών ΙΕΚ εν
εξετάσεις πιστοτοχής τους στις
λματικής καποίησης επαγγε Π. Παλαιοί
ς του ΕΟΠΠΕ
τάρτιση
τη
ύχοι θα έχουν
και νέοι πτυχιο
το
να αποκτήσουν
δυνατότητα
της ειδικότητάς
πιστοποιητικό
τους διευκολύνει
τους, που θα
εργασίας.
στην αναζήτηση
οι οποίες αποτεΟι εξετάσεις,
πραθεωρητικό και
λούνται από
ύν 150 ειδικτικό μέρος, αφορο μα συμμεδικαίω
κότητες, ενώ
ολοκλήρωσαν
τοχής έχουν όσοι
κατάρτισή τους
επιτυχώς την
. Το «Εθνοςμέχρι 30 Ιουνίου
ιεύει έναν καΕργασία» δημοσ για τις προτατοπιστικό οδηγό ηλεκτρονιλής
θεσμίες υποβο
την αποστολή
κών αιτήσεων,
ών αλλά και όλα
δικαιολογητικ
ενγνωρίζουν οι
όσα πρέπει να
μέσα από 12 ερωδιαφερόμενοι
σεις.
τήσεις - απαντή
6-7
• Ρεπορτάζ σελ.

Π

οαΕδ
ΠΡογΡαμμα

Επιδοτούμενη
απασχόληση για
10.000 ανέργους

επιεπιχορήγησης
Πρόγραμμα
στόχο την πρόσλη
χειρήσεων με
λων για 4 μήψη 10.000 υπαλλή υλοποιεί ο
αγορές
νες σε τοπικές
ματομε τη συγχρη
Οργανισμός
ϊκής Ενωσης.
δότηση της Ευρωπα ν έχει ξεκινήΗ υποβολή αιτήσεω ονικά στην
ηλεκτρ
σει και γίνεται
9
ΟΑΕΔ. • Σελ.
ιστοσελίδα του

νιΣμοι
δημοι και οΡγα

Σια
ΣΤοΧο Την ΕΡγα
ΕιδικΕΥΣη μΕ

860 συμβάσεις
για ερευνητές,
εκπαιδευτές
και τεχνικούς

οι προθεσμιες για τισ αιτησεις

860 θέσεις συμβασιούχων
σε δήμους και οργανισμούς

• Σελ. 2-3, 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΘΩΩΝΟΥΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΓΙΑ 1.152
ΠΤΥΧΙοΥΧοΥς

ς
270 προσλήψει
διοικητικών στα
Ηνωμένα Εθνη

με μεδιευθυντικά στελέχη
υμέΔιαγωνισμό για
τείς και εξειδικε
ταπτυχιακό, γραμμα
ει ο Ορθα πραγματοποιήσ ανάνους τεχνικούς
ι τις
ένου να καλύψε
. Απαραίγανισμός προκειμ
Υόρκη και Γενεύη αγγκες του σε Νέα
γνώση της
η άριστη
10
τητη προϋπόθεση
ς γλώσσας. • Σελ.
γλικής και της γαλλική

• Σελ. 4-5

τους γιατρούς με τα φακελάκια
στις 3 σεπτεμβριου

Στο Παρίσι
το ραντεβού
με την τρόικα
Η επιθεώρηση του προγράμματος από
την τρόικα θα γίνει στο Παρίσι. »6

Σ

τα μαλακά ρίχνουν τα
πειθαρχικά συμβούλια
τους επίορκους γιατρούς που
συλλαμβάνονται να παίρνουν
φακελάκι. Την ίδια στιγμή, παρά τις καταγγελίες, την τελευταία διετία έχουν ασκηθεί μόνο 12 διώξεις. »4-5

Ποινές - χάδι για τους
επίορκους από τα
πειθαρχικά συμβούλια
Μόνο 12 ποινικές διώξεις
την τελευταία διετία

Προσφυγή στο
ΣτΕ από τον
Λ. Ρακιντζή για
χειρουργό της
Θεσσαλονίκης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ »46

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ
ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ
»45

συναυλια τησ χαρουλασ
για τισ καθαριστριεσ

ΑΠΟΦΑΣΗ

»13

Συνταγματική έκρινε τη διευθέτηση το ΣτΕ. »14

Η μπαλαντα
τησ αλληλεγγυησ

φρικη χωρισ τελοσ στη ΓΑΖΑ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Βομβάρδισαν πάρκο
και νοσοκομείο
Το αίμα αμάχων και κυρίως παιδιών συνεχίζει να κυλάει στη Γάζα. »41

Με σφραγίδα ΣτΕ
η τακτοποίηση
των αυθαιρέτων

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή

Ο Asterix στους Βέλγους

ΤΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ
σχεδιο