Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις

ΠΕΜΠΤΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

24 IOYλIOY 2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9837

173

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ξεμπλοκάρουν
τις
καθυστερήσει
ς στην
έξοδο από το
ΙΚΑ

1,30€

www.ethnos.gr

Τησ Κατεριν
ασ ΚοΚΚαλιαρη

Μ

έτρα για την ταχύτερη
απονομή των
βάνει το ΙΚΑ,
συντάξεων λαμσε μία
τις σοβαρές καθυστερπροσπάθεια να αντιμετωπίσει
ήσεις που παρατηρο
έκδοση της...
πολυπόθητης
ύνται στην
απόφασης. Ενδεικτικ
εξόδου είναι πως
ό του αδιαυτή τη στιγμή
στο Ταμείο είναι
κρεμότητα 86.000
σε εκαιτήσεις για κύρια
κρεμούν 70.000
σύνταξη (ενώ
αιτήματα για
εκεπικουρική).
Σύμφωνα με την
Ομοσπονδία των
ασφαλιστικά
εργαζομένων
ταμεία (ΠΟΠΟΚ
Π) ο μέσος χρόνος στα
σης της κύριας
σύνταξης από
έκδοτο ΙΚΑ είναι 12
στόσο σε περίπτωσ
μήνες. Ωη
ο χρόνος αναμονή που υπάρχει διαδοχική ασφάλισ
ς εκτοξεύεται
η,
στους 18 με 24
Για να αντιμετω
μήνες.
πιστεί η κατάστασ
δημιουργία νέων
η, δίνεται βάρος
κέντρων ανακεφα
στη
ρήγηση Βεβαίωση
λαίωσης για τη
ς Χρόνου Ασφάλισ
χοοδότηση. Το μέτρο
ης
ξεκίνησε να εφαρμόζ πριν τη συνταξισουν τη διαδικασ
χρόνο και πλέον
εται εδώ και έναν
ία έκδοσης της
επεκτείνεται και
σύνταξης όποτε
να ανοίξουν την
σε άλλα υποκατα
τα του Ταμείου.
αποφασίσουν
πόρτα εξόδου.
στήμα«Πρόκειται για
Πρακτικά οι ασφαλισ
ένα
μένοι -που επιθυμού
κειμένου να βελτιωθε από τα μέτρα που λαμβάνε
διοριστεί ο χρόνος
ι το ΙΚΑ προν να προσί ο χρόνος απονομή
ασφάλισής τουςτονίζει ο υποδιοικ
τα δύο έτη πριν
ς των συντάξεω
έχουν τη δυνατότη
ητής του Ταμείου,
από τη συμπλήρ
ν»
Συνεχίζει επισημαί
Διονύσης Πατσούρ
ωση του ορίου
να απευθύνονται
νοντας «στο πλαίσιο
ηλικίας
ης.
στο
λειτουργία νέων
αυτό σχεδιάζο
έγκαιρα να πάρουν ΙΚΑ. Με τον τρόπο αυτό μπορούν
κέντρων απονομή
υμε τη
τη σχετική βεβαίωση
περιοχές, ώστε
ς συντάξεων και
και να επισπεύνα βελτιωθεί
σε άλλες
η εξυπηρέτηση
νων».
των ασφαλισμέΕδώ πρέπει να
σημειωθεί πως
μέχρι τώρα λειτουργ
48 κέντρα ανακεφα
ούν
λαίωσης των ενσήμων
περιοχές της χώρας
σε διάφορες
και μέσα στον
Σεπτέμβριο θα
μιουργηθούν
δηάλλα 12. Πρόκειτα
ι για τα
στήματα: Ηγουμεν
ίτσας, Αρτας, Πρέβεζας υποκαταρου, Γιαννιτσώ
, Πολύγυν, Ευόσμου, Νεάπολη
τσώνας, Περάματ
ς, Νίκαιας,
ος, Σάμου και
Ερμούπολης (Σύρου). ΔραπεΑναφερόμενος
στις καθυστερ
ήσεις στην έκδοση
φάσεων ο πρόεδρο
των απος του Eνιαίου Δικτύου
Χατζόπουλος,
Συνταξιούχων,
σημειώνει πως
«ένα από τα σοβαρότε Νίκος
βλήματα που
αντιμετωπίζει
ρα προσήμερα η κοινωνία
Μέχρι τώρα
λιστικά ταμεία
και τα ασφαείναι η δεινή
λειτουργούν
καθυστέρηση
στις απονομέ
48
κέντρα ανακε
που παρουσιά
ς των συντάξεω
ζεται
ν. Πρέπει μετά
φαλαίωσης των
αίτησης να δίνεται
την υποβολή
αμέσως το 90%
ενσήμων σε
της
της κύριας αλλά
ρικής σύνταξης
διάφορες περιο
(ως προσωρινό
και επικουμέτρο). Μάλιστα
προσωρινής σύνταξης
και μέσα στον
χές
ο θεσμός της
Σεπτέμβριο
πτώσεις της διαδοχικ πρέπει να έχει εφαρμογή
θα
δημιουργηθούν
και στις περιής ασφάλισης.
στους ασφαλισ
άλλα 12
μένους η καταβολή Τέλος ανάσα θα δώσει
την προσωρινή
του εφάπαξ παράλλη
σύνταξη».
λα με

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 25ΕΤΙΑ ΚΑΙ 35ΕΤΙΑ »43-46

Οι ασφαλισμένοι
που επιθυμούν
να προσδιοριστεί
ο χρόνος
ασφάλισής τους
έχουν τη
δυνατότητα δύο
έτη πριν από τη
συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας
να απευθύνον
ται στο ΙΚΑ

Συντάξεις: Οι 46 διατάξεις για θεμελίωση δικαιώματος
40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΗΝΥΜΑ
Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ
Κ. Παπούλιας: Η κρίση έφερε υποχώρηση
της Δημοκρατίας. »12-13

προϋποθεση η πληρωμη του ενφια για όλες τισ πράξεις

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ο

ι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν θα πρέπει να
προσκομίσουν στον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό ενημερότητας, με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν πληρωθεί οι φόροι ακίνητης
περιουσίας της τελευταίας πενταετίας. »31

Μπλόκο αν δεν καταβληθεί ο Ενιαίος Φόρος σε κληρονομιές, προσύμφωνα, υποθήκες, αγοραπωλησίες,
οριζόντιες ιδιοκτησίες, ανταλλαγές, αγωγές ενώπιον δικαστηρίου και μεταγραφές στο Κτηματολόγιο

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΙ Του βορρα

ΣΦΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η λίστα
με τις 133
εταιρείεςφαντάσματα

Το Ισραήλ αγνοεί τις
εκκλήσεις για εκεχειρία
Αδιάλλακτο το Ισραήλ. Ακαρπη η διπλωματική προσπάθεια για εκεχειρία. »20, 29

Θεσσαλονίκη - Αζόρες
πάνω σε ένα φουσκωτό
47 ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Συγκλονίζει η νέα
αεροπορική τραγωδία
Η κακοκαιρία ήταν σφοδρή και στην προσγείωση το αεροσκάφος συνετρίβη. »17

Τέσσερις τολμηροί θαλασσοπόροι θα επιχειρήσουν
να διανύσουν 3.500
ναυτικά μίλια. »15

Αγνοούνται αριθμός εργαζομένων, μισθοί και λειτουργικό κόστος στις δημοτικές επιχειρήσεις
που δεν έχουν απογραφεί. »6-7

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
το τρίτο βιβλίο

Ο Asterix στους Βρετανούς

ευα λουνα