Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
8 ιουΛιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9824

1,30€

www.ethnos.gr

ΟΥ 861
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛ
• ΤΡΙΤΗ 8
ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΙΚΗΣ
ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ, ΓΕΡΜ

ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

Η ΕΕ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΖΗΤΑ

• Σελ. 11

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ,
194 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤ

Α
12 ΣΕΛΙ ΔΕΣ ΕΞΤΡ

Α
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝ
ΙΝΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ
ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΞΕΚ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΟ

για ανέργους
117.000 θέσεις τον Ιούλιο
ι
προκηρύσσοντα
σε
μμαέσσερα νέα προγρά κακαι
τα απασχόλησης
συνολικά
τάρτισης για
υς τίθενται σε
117.000 ανέργο
μήτο τέλος του
εφαρμογή έως
ομματα χρηματ
να. Τα προγρά
και
το νέο ΕΣΠΑ
δοτούνται από
από τον ΟΑΕΔ
θα υλοποιηθούν
Γραμματεία Δικαι από τη Γενική
ικών Πόρων.
αχείρισης Κοινοτ
έως
r (για νέους
Το νέο Vouche
έρει κατάρτιση
29 ετών) προσφ
άσκηση σε 50.000
και πρακτική
ιδιωτικό τομέα.
ανέργους στον
θέσεις πεντάΕπιπλέον 50.000
υπηας σε ΟΤΑ και
μηνης εργασί
ρου Δημοσίου
ρεσίες του ευρύτε
κοιτο πρόγραμμα
εξασφαλίζει
ας. Εξάμηνη
νωφελούς εργασί
υς
σε 16.000 ανέργο
απασχόληση
των και δεξιοχαμηλών προσόν
μμεικτό πρόγρα
πει
τήτων προβλέ
έως
ενώ επιδότηση
μα του ΟΑΕΔ,
1.000
δίνει σε
και 10.000 ευρώ
λματίελεύθερους επαγγε μένου
νέους
προκει
ες ο Οργανισμός, τη δική τους
ν
να δημιουργήσου καινοτόμες
ηση με
μικρή επιχείρ
ς.
δραστηριότητε

Τ

4-5
• Ρεπορτάζ σελ.

ΠΙΚΟ
ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩ

εσμίες
Τρέχουν οι προθ
για 738 συμβάσεις ίς
σε δήμους και φορε

δα
αυτή την εβδομά
Ανοικτοί είναι
ισμοί για 49 θέσεις
τέσσερις διαγων
Θεσσαλίας, Κρήστα Πανεπιστήμια και το ΕΚΠΑ.
ικό
της, στο Γεωπον
ούν
ύς θα ενισχυθ
Με 639 εποχικο
Ε
το ΤΕΕ, το ΕΛΚΕΘ
οι δήμοι, η ΔΕΗ,
κ.ά. • Σελ. 10

ΑΣΗ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤ

ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

Κατάρτιση
1.000 νέους από
ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ και
Ιδρυμα Νιάρχου
• Σελ. 2

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
122 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

• Σελ. 7

Πρακτική άσκηση
σε τουρισμό και τα
λμα
τεχνικά επαγγέσυνεργασίας
ικό πρόγραμμα
Ελληνογερμαν
εργασίας 140 νέους
προωθεί στην αγορά ς ειδικότητες και
τεχνικέ
18-20 ετών από
λματα.
τουριστικά επαγγέ
120 νέους από
• Σελ. 3

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πιο αυστηρές
οι αναβολές για
σπουδές - υγεία
Μείωση στις αναβολές για σπουδές και αυστηροί όροι στις αναβολές λόγω υγείας. »14

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΔΗΜΟΙ - AEI

965 θέσεις μονίμων
και εποχικών τον Ιούλιο
1.260 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

περιοδικο για
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

52 ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ανοιχτά όλα τα μαγαζιά
Η εφαρμογή αρχίζει από το ιστορικό
κέντρο Αθήνας - Θεσσαλονίκης
και σε τουριστικά νησιά αιχμής

Αύξηση τζίρου
στην Αθήνα με
τις «ανοιχτές»
Κυριακές

E

ντός των επόμενων ημερών ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα για άνοιγμα των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου,
με στόχο να «εξαπλωθεί» σε όλες τις πόλεις
μέσα στο 2015. »4-6

Το ιταλικό
μοντέλο της
απελευθέρωσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ιδρυτικό
Συνέδριο
της Δημοκρατικής

ΑΛΦΡΕΔΟ ΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟ

Εφυγε ο βασιλιάς
του ποδοσφαίρου

Παράταξης
τον Οκτώβριο

»7

Ο θρύλος της Ρεάλ είχε κατακτήσει πέντε
Κύπελλα Πρωταθλητριών. »26-27

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΔΕΗ

Το δημοψήφισμα,
οι 4 προτάσεις, το
βραχυκύκλωμα »8-9

βραζιλια-γερμανια

«Αγκάθι»
ο Νεϊμάρ
και χωρίς
να παίζει...
»28-29

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Κλεοπάτρα