Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9820

1,30€

www.ethnos.gr
ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
3 IOYλIOY 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 170

ΕΥΝΟΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ,
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
»43-46

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ερχονται αλλαγές
στα μερίσματα των
Μετοχικών Ταμείων
ΤΟΥ Γιάννη ΦώσκολοΥ

αναλοπου θεσμοθετεί ετήσιες
«Η ψήφιση του νόμου
φρέεπιτυχία, καθώς βάζει
μελέτες είναι μεγάλη

50.000 κερδίζουν αν
βγουν τώρα στη σύνταξη

γιστικές
οτε προέδρου
αυθαιρεσία οποιουδήπ
νο στην οποιαδήποτε
Παύλος
σε ετήσια βάση
ο πρόεδρος του ΜΤΠΥ,
ερίσματα «ασανσέρ»
ή ΔΣ Ταμείου», τονίζει
ε πριν
Ταμεία.
εται πως το ΜΤΠΥ προωθούσ
έρχονται σε όλα τα Μετοχικά
Περάτης. Υπενθυμίζ
ως και 15%,
και ένστολοι
κλιμακωτές μειώσεις
Δημόσιοι υπάλληλοι
από μερικούς μήνες
2014 που
από τα Μετοχικά
προϋπολογισμό για το
που εισπράττουν μέρισμα
του
λόγω της «τρύπας» στον
ν, Στρατού, ΑΤώρα, μετά και την ψήφιση
Ταμεία Πολιτικών Υπαλλήλω
ατα
άγγιζε τα 90 εκατ. ευρώ.
θα βλέπουν από
αναμένει τα αποτελέσμ
εροπορίας και Ναυτικού
επίμαχου νόμου, η διοίκηση
. Από
λάβει τις ανάλογες αποφάσεις
εξής την παροχή να μεταβάλεδώ και στο
της μελέτης για να
των κοινωνιμε τα έσοδα
πάντως, οι περικοπές
λεται κάθε χρόνο ανάλογα
εκτιτον επόμενο χρόνο,
Ταμείων.
που ψηφίστηκαν πρόσφατα
και τις δυνατότητες των
ισμό
κών πόρων του ΜΤΠΥ
νομοθετική
τον ετήσιο προϋπολογ
Σύμφωνα με πρόσφατη
πως θα αφαιρέσουν από
μάται
Ταμεία υποχρερύθμιση, τα Μετοχικά
διεξάγουν σε εούνται από φέτος να
κές μελέτες.
τήσια βάση αναλογιστι
ατα, που θα
Με βάση τα αποτελέσμ
δημογραφιλαμβάνουν υπόψη τους
τήσεις, εικά δεδομένα, συνταξιοδο
γενικότερα την
σφορές, άλλα έσοδα,
του φορέα,
οικονομική κατάσταση
θα αποφατα Διοικητικά Συμβούλια
της Εθνισίζουν με σύμφωνη γνώμη
αντίστοιχη
κής Αναλογιστικής Αρχής
Δεδομέαυξομείωση των παροχών.
ς κανης της σημερινής οικονομική
ης ή μείωτάστασης, της αποστέρησ
ν πόρων, των αθρόων
σης κοινωνικώ
εφόσον συνεσυνταξιοδοτήσεων κι
ΑΔΕΔΥ έχει
και η αύτων 70 εκατ. ευρώ. Η
χιστεί η μείωση των εσόδων
του κονδύλια της τάξης
μείωση
χων, το ενδεχόθα δεχτεί καμία περαιτέρω
ξηση των μερισματού
ήδη δηλώσει πως δεν
οι και οι
σε ορισμέευθύνονται οι εργαζόμεν
μενο περαιτέρω μειώσεων
των παροχών. «Δεν
ά ταμεία.
δεν θεωρείκατάσταση στα ασφαλιστικ
νους τουλάχιστον φορείς
συνταξιούχοι για την
να μην κατον περασμένο Απρίλη
ται απίθανο.
Γι' αυτό προτείναμε
να βρεΜΤΠΥ
ες, το
ί πόροι, αλλά αντίθετα
Σύμφωνα με πληροφορί
ταργηθούν οι κοινωνικο
θα εξασφαλίσουν τη
συλλογής στοισυμπληρωματικοί, που
βρίσκεται σε διαδικασία
θούν νέοι
πως η αναλογιστιδηλώνει ο Μάριος Κρητικός,
χείων, ενώ εκτιμάται
βιωσιμότητα του Ταμείου»,
εται πως
προς το φθιστο ΜΤΠΥ. Υπενθυμίζ
κή μελέτη θα είναι έτοιμη
εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ
το 2011,
προς το τέλος του
έχουν ξεκινήσει από
νόπωρο ή το αργότερο
άνω
οι περικοπές στο ΜΤΠΥ
πρέπει να γίνουν
εισφορά για τα μερίσματα
χρόνου. Αντίστοιχες μελέτες
όταν θεσπίστηκε ειδική
20%.
Οι
ε οριζόντια περικοπή
Ταμεία των ενστόλων.
των 300 ευρώ και ακολούθησ
και στα τρία Μετοχικά
στα μερίσματα
πως πριν από την αλλαγή
έχουν επιβληθεί και
Διαδοχικά «ψαλίδια»
μερίπιο αισιόδοξοι εκτιμούν
αποφάχρόνια, με το ύψος του
ληφθεί οι ανάλογες
των ενστόλων τα τελευταία
του χρόνου θα έχουν
ι αυτό να γίνει το πρώτο
να υποχωρεί διαρκώς.
αν και δεν αποκλείετα
σματος
σεις
έτους.
τρίμηνο του επόμενου

Μ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
τις
Ανάλογα με τα έσοδα και
ν θα
δυνατότητες των Ταμείω
η παμεταβάλλεται κάθε χρόνο
ττουν δημόσιοι
ροχή που εισπρά
υπάλληλοι και ένστολοι

Το ύψος των μερισμάτ
ΜΤΣ (μεικτό ποσό)

ΜΤΑ (προ κρατήσεων,
εισφορών, μειώσεων,
χωρίς ΕΚΟΕΜΑ)
ΜΤΠΥ

ΝΙΚ ΚΥΡΓΙΟΣ

Αποθέωση για τον
ομογενή τενίστα
Απέκλεισε τον Ρ. Ναδάλ και κέρδισε τον
θαυμασμό όλου του κόσμου. »48

ων

Βαθμός (με 35ετία)
Στρατηγός
Αντιστράτηγος
Συνταγματάρχης
Πτέραρχος
Αντιπτέραρχος
Σμήναρχος
Μέσο μέρισμα

Ποσό μερίσματος
212
187
143
304
273
218
202

ΛΥΣΗ ΑΝΑΣΑ

για τους μαθητές της Α’ Λυκείου
Σ

ε αλλαγή του τρόπου με τον
οποίο θα υπολογισθεί η τελική
βαθμολόγηση στα γραπτά της Α’
Λυκείου προχωρεί αμέσως το υπουργείο Παιδείας μετά τα αυξημένα
ποσοστά των μαθητών που έμειναν
μετεξεταστέοι. »15-17

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Και αμοιβαίες
μετεγγραφές
για φοιτητές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τραμπουκική
επίθεση σε
καθηγητή ΑΕΙ
»18

«ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ» Η ΔΕΗ

ΜΑΤΕΟ ΡΕΝΤΣΙ

Ενας Ιταλός σταρ
στο Στρασβούργο
Τους στόχους της ιταλικής προεδρίας παρουσίασε στην Ευρωβουλή ο Μ. Ρέντσι. »31

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΣΟΚ

Φως στα άδυτα
της Goldman Sachs
Καταγγελίες από δύο πρώην εργαζόμενες
για προκλητική χλιδή και όργια. »20, 29

Ετοιμη για επιστράτευση η κυβέρνηση
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

Δεν θα
σταματήσουν
τις μεταρρυθμίσεις
οι λαϊκιστές

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ

Πρόταση
ΣΥΡΙΖΑ
για δημοψήφισμα
»4-7

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Λατραβιάτα