Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
2 ΙΟΥλΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9819

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Για λαγούs με ελληνικούs ιχνηλάτεs
+κερδιστε ενα δορυφορικο συστημα εντοπισμου κυνηγοσκυλων

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Ο φόβος του
μπλακ άουτ φέρνει
επιστράτευση
Στο μέτρο της επιστράτευσης είναι έτοιμη
να προχωρήσει η κυβέρνηση. »4-7

ΧΑΜΗΛΩΝΟΥΝ
οι βάσεις για ΑΕΙ-ΤΕΙ
Οριακή πτώση σε Πολυτεχνικές και
Φυσικομαθηματικές Σχολές •Στα
περσινά επίπεδα Νομικές και Φιλολογικές •Καθοδική τάση σε Ιατρικές,
Φαρμακευτικές και Οικονομικές

ΤΑ SOS ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
2014

Παιδεία
2 ioyΛiου
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Χ

αμηλότερο πήχη εισαγωγής σε πολλά από
τα υψηλής ζήτησης πανεπιστημιακά τμήματα
προμηνύουν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων. » ενθετο «παιδεια»

483

ΗΦΙΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΟΨ

ωγής
ις βάσεις εισαγ
Ανατροπές στ τήμια και ΤΕΙ
σε πανεπισ
ΤΙ ΔΕΙΧΝ ΟΥΝ

A

βάσεις εινατροπές στις
τα τμήματα
σαγωγής για
μίων και
των πανεπιστη
δείών ιδρυμάτων
των τεχνολογικ
κές επιδόσεις
χνουν οι βαθμολογι ανακοινών που
των υποψηφίω
από το υπουργείο
θηκαν χθες
η γενική τάση
Παιδείας, καθώς
ι ο πήχης.
ότι χαμηλώνε
δείχνει
Παιδείας, πάΤο υπουργείο
χθες στη δημοντως, δεν έδωσε
στοιχεία των
σιότητα τα στατιστικάτα οποία θα
από
βαθμολογίων
πιο ξευπάρχει μια
μπορούσε να
για την πορεία
κάθαρη εικόνα
ν οι βάσεις σε
που θα διαγράφου
στοισυγκεκριμένα
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα
ούν
ι να ανακοινωθ
χεία αναμένετα
Παρααργότερο την
αύριο ή το
εβδοτην ερχόμενη
σκευή, ενώ
τις
ι θα μάθουν
μάδα οι υποψήφιο
στα ειδικά μαθήμαβαθμολογίες
ν.
τα που εξετάστηκα που συνέλεξε
Από τα στοιχεία
σε αρφαίνεται πως
το «Εθνος»
των
σχεδόν όλων
κετά τμήματα
πεδίων η πορεία
επιστημονικών
καθοδική,
θα είναι
των βάσεων
σε πολλά μααφού οι επιδόσεις βαρύτητας θα
θήματα αυξημένης
από τις περσιείναι χειρότερες
νές.

Εκτιμήσεις

χαπληροφορίες,
Σύμφωνα με
πως είναι οι
μηλότερες φαίνεται
και στα
στη Φυσική
βαθμολογίες
θετικής και τεχνολοΜαθηματικά
ης, στη Χημεία
γικής κατεύθυνσ
κή Γλώσσα
θετικής, τη Νεοελληνιαυτά τα μαα. Σε
και τη Λογοτεχνί ι μείωση των
θήματα αναμένετα
για τη
ενώ ειδικά
αριστούχων,
και τη ΛοΓλώσσα
Νεοελληνική
πως ελάχιστοι
γοτεχνία φαίνεται
ι που θα ξεθα είναι οι υποψήφιο
16.
περάσουν το
των
είναι η τροχιά
Καθοδική θα
υψηλόπερισσότερα
βάσεων στα
όλων των επιστηβαθμα τμήματα
(Ιατρικά, Πολυτεμονικών πεδίων

ΟΙ ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙ

ΣΕΙΣ
ΚΕΣ ΕΠΙΔΟ

ά), ενώ στα
χνικά και Οικονομικ διαμορφωθα
περσινά επίπεδα
Φισε Νομικές και
θούν οι βάσεις
χατα λοιπά, τα
λολογικές. Κατά
αριστούχων
μηλότερα ποσοστά
υπο«συνωστισμό»
οδηγούν σε
ες,
μεσαίες βαθμολογί
ψηφίων στις
βάσεις
θα πιέσει τις
γεγονός που
τμήματα που
ανοδικά σε ορισμένα μόρια.
15.000
απαιτούν έως

Μηχανογραφικό

ς πάντως,
Μία άλλη παράμετρο
την πορεία των
που θα επηρεάσει
τμήματα, είναι
βάσεων σε δεκάδες
φικό
στο μηχανογρα
οι επιλογές
και τους ποαπό τους τρίτεκνους ερχόμενο ατο
λύτεκνους, καθώς έχουν δικαίωθα
καδημαϊκό έτος
Εκτιμετεγγραφής.
μα ελεύθερης
τρίτεκνοι και
μάται ότι χιλιάδες
να εισαθα επιλέξουν
πολύτεκνοι
κά τμήματα
χθούν σε περιφερεια
λιγότερα μόρια
τα οποία απαιτούν
ουν
θα μεταπηδήσ
και εν συνεχεία
κοντά
που εδρεύουν
σε ιδρύματα
τους. Εάν συμστον τόπο κατοικίας κατακόρυφα
αυξηθεί
εβεί αυτό, θα
μός σε περιζήτητα
ο ανταγωνισ

παρχιακά τμήματα.
, οι υποψήΣε κάθε περίπτωση έχουν τις
από χθες
φιοι, οι οποίοι
και
στα χέρια τους
βαθμολογίες
συμόρια έχουν
γνωρίζουν πόσα
περιθα πρέπει να
γκεντρώσει,
ση του
τη συμπλήρω
μένουν για
δελτίου (η προμηχανογραφικού 14 Ιουλίου),
στις
θεσμία λήγει
στατιστικά στοιχεία
καθώς με τα
ούν -πιθανόπου θα ανακοινωθ
με μεθα γνωρίζουν
τατα αύριοπώς θα κινηγαλύτερη ασφάλεια
και
εισαγωγής
θούν οι βάσεις
της
θα είναι το εύρος
κυρίως ποιο
τμήμα.
ανόδου ανά
πτώσης ή της
μηχαπάντως, στο
Οι επιλογές,
ύν
θα επηρεαστο
νογραφικό δελτίο
για τις
νέα κριτήρια
και από τα
τα οποία
ές φοιτητών,
κών μετεγγραφ ούν σήμερα από το
των επιστημονι
θα ανακοινωθ

Υποδοχή
νικητών

ΣΟΚ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Σε δικαστικό
κλοιό ο Σαρκοζί

όλων
τμήματα σχεδόν
αυξημένης βαρύτηπως σε αρκετά
σε πολλά μαθήματα
«Εθνος» φαίνεται
αφού οι επιδόσεις
που συνέλεξε το
είναι καθοδική,
Από τα στοιχεία
των βάσεων θα
πεδίων η πορεία
από τις περσινές.
τας θα είναι χειρότερες

υπουργείο Παιδείας.

στα παιδιά
της Εθνικής

Υπό κράτηση για ανάκριση ο Ν. Σαρκοζί.
Πρώτη φορά για πρόεδρο. »32-33

Πλήθος κόσμου
και λουλούδια
στο αεροδρόμιο
»22-23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ξένοι κολοσσοί
για τα 20 Οικόπεδα
Ο Γ. Μανιάτης παρουσίασε σε πετρελαϊκούς
ομίλους στο Λονδίνο τα 20 Οικόπεδα. »35

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Λατραβιάτα