Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9818

1,30€

www.ethnos.gr
ΕΝΘΕΤΟ «ΕΡΓΑΣΙΑ»

Πού θα γίνουν
2.800 προσλήψειs
στην Υγεία

+ 1.000 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΕ
ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΗΣ 200 ΑΝΕ
ΡΓΩΝ ΣΕ ΓΣΕΒΕΕ,
ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ ΚΑΙ
ΣΕΒ
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟ
Υ 860
• ΤΡΙΤΗ 1
ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ

• Σελ. 2

12 ΣΕΛΙΔ ΕΣ ΕΞΤΡ
Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ,
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟ
ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡ
ΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟ

2.800 προσλή
ψ
μέσω ΑΣΕΠ σε εις - εξπρές
νοσοκομεία
Μ

ε 2.800 γιατρού
ς, νοσηλευτές και
λοιπό
ραϊατρικό προσωπ παικό
θα ενισχυθούν
αμέσως τα νοσοκομεία, οι
Μονάδες Ψυχική
ς
Υγείας και το
ΕΚΑΒ. Σύμφω
να
με δηλώσεις
του
υπουργού Υγείας, αρμόδιου
από το σύνολο των θέσεων
οι 700 αφορού
ν
νοσηλευτές για
τα δημόσια νοσοκομεία, οι
370 είναι θέσεις
ειδικευμένων
γιατρών κλάδου
ΕΣΥ, οι 150
προορίζονται
για
την κάλυψη
αναγκών στην
Ψυχική Υγεία, οι
118 αντιστοιχούν
σε θέσεις λοιπού
νοσηλευτικού
προσωπικού,
ενώ
θα καταλάβουν τις 80 θέσεις
φαρμακοποιοί
ΕΣΥ. Επιπλέο
ν θα καλυφθ
ούν
200 θέσεις πληρωμ
άτων ασθενοφόρων για
το ΕΚΑΒ, οι οποίες θα είναι με
σχέση
ιδιωτικού δικαίου εργασίας
ορισμένου
χρόνου. Το νέο
προσωπικό θα
προσληφθεί
μέσα στον Ιούλιο
μέσω ΑΣΕΠ (οι
νοσηλευτές
και
το παραϊατρικό
προσωπικό)
και
από διαγωνισμούς
που διεξάγουν τα ίδια
τα νοσοκο
τις ιατρικές ειδικότη μεία για
τες.
• Ρεπορτ

άζ σελ. 5

μοΝιμο πΡοΣΩ
πιΚο

Προκήρυξη 1.000
θέσεων μόνο για
παλιούς διοριστέο
υς

«Κλειστή» προκήρ
υξη για την
πρόσληψη στο
Δημόσιο 1.000
πτυχιούχων επιτυχό
ντων σε παλαιότερους
διαγωνισμούς
του
ΑΣΕΠ ετοιμάζ
ει το
οικητικής Μεταρρ υπουργείο Διύθμισης.
• Σελ. 5

«επιταγη» 2.50
0€ Σε

ΝεοΥΣ εΩΣ 29
ετΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ
ΓΙΑ 50.000
ΑΝΕΡΓΟΥΣ

πΡοθεΣμιεΣ
για αιτηΣειΣ

988 συμβάσεις
σε Δεη, δήμους
,
ερευνητικά
κέντρα και αει

• Σελ. 6-7

περιοδικο
για ΤΟ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Καριέρα στο εξωτ
ερικ
για αεροσυνοδούς ό
προσωπικό εδάφ και
ους

«ελευθερασ» για τα παιδια τριτεκνων και πολυτεκνων
• Σελ. 3

Θέσεις για αεροσυν
οδούς αλλά και
προσωπικό εδάφου
ς
περίοδο αεροπορ προσφέρουν αυτή την
ικές εταιρείες όπως
British Airways
η
, η Ryanair, η US
Airways, η
Virgin Atlantic
και η Emirates
Airlines.
• Σελ. 10-11

τα κριτηρια

για μετεγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Αυλαία
για Σάντος και

Καραγκούνη - Νέα
εποχή με Ρανιέρι
»25-27
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δωρεάν φάρμακα για
τους ανασφάλιστους
»15

Δ

ιευρύνονται τα κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών
στα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα όλης της
χώρας. Παράλληλα αποκτούν δυνατότητα ελεύθερης μετεγγραφής οι φοιτητές των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών. Ποιες άλλες κατηγορίες ευνοούνται. »18, 39

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

Συμφωνία
Σαμαρά Βενιζέλου
για τη
«μικρή ΔΕΗ»
Την απόφαση να προχωρήσουν μέχρι τέλους την υπόθεση με την κατάτμηση της ΔΕΗ
επαναβεβαίωσαν στη χθεσινή
συνάντησή τους ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ευάγγελος Βενιζέλος. »4

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η νέα γενιά στο
θέατρο της Επιδαύρου
Ο νέος σκηνοθέτης Εκτορας Λυγίζος κάνει
ντεμπούτο φέτος στην αρχαία Επίδαυρο. »56

Διευρύνονται τα εισοδηματικά
κριτήρια για τους υποψήφιους
φοιτητές και σπουδαστές

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Ολι Ρεν ξιφουλκεί κατά
Μέρκελ και Σαρκοζί »9
Αυτή την
Κυριακή:
Ο Asterix
και η
Λατραβιάτα