Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9814

1,30€

www.ethnos.gr

ΣΥΝΘΗΜΑ ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΣΤΡΑΤΗΓΟ» ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΣΑΝΤΟΣ

Η Κόστα Ρίκα δεν τρομάζει
τη μεγάλη Εθνική μας
6 σελιδεσ

αφιέρωμα

 Το πάρτι
  ώς
Π
 Τα πανηγύρια
στα social
γιόρτασαν
TΩΝ ΠΑΙΧΤΩΝ
οι διεθνείς στο ξενοδοχείο media »21-26

ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 40% ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ

26 IOYNIOY 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ΒΑΤΕΡΛΩ

Σ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

169

μουλα
Ψάχνουν φόρ
για τις οφειλές
ΕΕ
σε ΙΚΑ και ΟΑ
ς στην
Σοβαρές αδυναμίε Στόχος
χουσα ρύθμιση.

ΚοΚΚαλιαρη
οφειλέτες που
ις στους δέκα
πορεία
ερίπου τέσσερ
η χρεών στην
μπήκαν σε ρύθμισ
τη μηνιαία
να καταβάλλουν στοιχεία
σταμάτησαν
ΟΑΕΕ. Τα
ΙΚΑ και στον
ίες
δόση τους στο
τις σοβαρές αδυναμ
αυτά αποδεικνύουν υλοποιούμενη ρύθστην
υν
που υπάρχο
ό πως οι διχαρακτηριστικ
μιση και είναι
ν αναζητούν
δύο Ταμείω
οικήσεις των
ενεργούς
να κρατήσουν
τρόπους για
σης»
τους οφειλέτες.
«ελαστικοποίη
Το θέμα της
αναμέτων οφειλών
της ρύθμισης
τρόικα,
νουν. Υποεκ νέου στην
ησαν να πληρώ
νεται να τεθεί
μας
πορεία σταμάτ
υπαχθεί στη
ται στη χώρα
δόσεων- στην
ήσεις έχουν
που θα βρίσκε
60.000 επιχειρ
.
λογίζεται πως
στα μέσα Ιουλίου
των
των ασφαλιεί εφικτή η αύξηση πειρύθμιση χρεών.
Ο βασικός στόχος η αύξηση
να
που δεν καταστ
ν είναι
σενάρια για
Σε περίπτωση
στικών φορέω
εναλλακτικά
ειγμα σε
. Στόχος
αναζητούνται
ν (για παράδ
υν από το Ταμείο
δόσεων
των δόσεω
η
τες να... περάσο
αιοποίηση των
, ώστε να δοθεί
στούν οι οφειλέ
ο το πλαίσιο
72) και η κεφαλ μέχρι τον Μάν
πιο... ευέλικτ
και
σήμερα δεν πληρού
είναι να γίνει
οφειλών ακόμα
ης και σε όσους
δυνατότητα ρύθμισ
ιο του 2014.
θέσεις.
ασης είπροϋπο
ήδη επεξερκατάστ
τις απαιτούμενες η διοίκηση του ΟΑΕΕ έχει
Ενδεικτικά της
υνση. Οι
ία από τον ΟΑΕΕ,
Για παράδειγμα,
αυτήν την κατεύθ
ναι τα στοιχε
στη
προτάσεις προς
τη στιγμή είναι
γαστεί τρεις
όπου αυτήν
οκτώ
ο ένας στους
εκ νέου στη ρύθεις αυτές είναι:
μπουν
προτάσ
ρύθμιση μόνο
δυνατότητα να
να πληρώνουν.
 Να έχουν τη
σταμάτησαν
οφειλέτες.
0
στην πορεία
για τη «Νέα
σύνολο 750.00
μιση και όσοι
Ειδικότερα σε
υπέβαλαν αίτηση συνέχεια
λματιών, οι
οφειλέτες που
στη
Αυτό αφορά
δόσεις αλλά
ελεύθερων επαγγε στο Ταμείο
πόμενες
σαν τις πρώτες
ύν
αρχή», πλήρω
έχασαν τις προβλε
368.772 χρωστο
ίας πληρωμής
φτάνει τα 7 δισελόγω αδυναμ
(με το ποσό να
η δυνατότηευρώ).
ημερομηνίες.
τέλος του 2017
κατομμύρια
στη
θεί μέχρι το
κατηγορία.
24.684 είναι
 Να επεκτα
ασφαλιστική
Από αυτούς οι
ρυθεπαγσε χαμηλότερη
αρχή» (για να
ελεύθερους
τα υπαγωγής
η δίνει στους
ρύθμιση «Νέα
στην
ρύθμισ
22.595
ακόμα και δύο
ευρώ) και οι
Η συγκεκριμένη
να «πέσουν»
αριθεκατομμύρια
δυνατότητα
να καταβάλπει μικρότερο
μίσουν 168,5
γελματίες τη
με αποτέλεσμα
η, η οποία προβλέ μυρίων ευρώ).
εισφοκατηγορίες
πάγια ρύθμισ
μα χαμηλότερες
ασφαλιστικές
ποσό 75 εκατομ
ριμένο διάστη
ροι επαγγελμαμό δόσεων (για
λουν για το συγκεκ
υ 30.000 ελεύθε
αρχή»
δύο ρυθΩστόσο, περίπο
σε μία από τις
ρύθμιση «Νέα
ρές.
νουν.
να μπουν στη
μπήκαν αρχικά
όχι μόνο
ουν
(και
να πληρώ
τίες, αν και
 Να μπορέσ
μέσα στο 2013
ια σταμάτησαν
όπου
ς που έγιναν
2012).
μίσεις, στη συνέχε η κατάσταση και στο ΙΚΑ,
και οι οφειλέ
το τέλος του
η «Νέα
έγιναν μέχρι
Ανάλογη είναι
ν στη ρύθμισ
τα χρέη που
όσων μπήκα
τερο αριθμό
σχεδόν το 40%
πει και το μεγαλύ
αρχή» -που προβλέ

Τησ Κατερινασ

υπάρ
των δόσεων
Π
είναι η αύξηση
ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ
των
κεφαλαιοποίηση
και η
α και μέχρι
οφειλών ακόμ
τον Μάιο του 2014

Οι 7 παγίδες

στον δρόμο για
τη σύνταξη
»
43-46

για τους μαθητές Α’ Λυκείου
Σ

χεδόν 4 στους 10 μαθητές της Α’ Λυκείου «κόπηκαν» στις Προαγωγικές Εξετάσεις που διεξήχθησαν
κατά 50% μέσω της Τράπεζας Θεμάτων και κινδυνεύουν
να μείνουν στην ίδια τάξη. Βαθμολογική καθίζηση καταγράφεται σε Αλγεβρα, Γεωμετρία και Αρχαία. »14-15

Η αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης και η Τράπεζα Θεμάτων δυσκόλεψαν τους μαθητές στις εξετάσεις

ΕΝΣΤΟΛΟΙ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

Αποκάλυψη

»4-5

Νέα υπόθεση
Λουίζης Ριανκούρ
με τον Χριστόδουλο Ξηρό
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 22 ΕΚΑΤ. ΑΦΙΞΕΙΣ

Ολα τα ρεκόρ θα
σπάσει ο τουρισμός
Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να φθάσουν
φέτος οι αφίξεις τουριστών. »31

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Τον είδαν
στο Φάληρο,
αλλά τον
...έχασαν
οι άνδρες
της ΕΛ.ΑΣ
Σε απόσταση
αναπνοής από τον
τρομοκράτη της
«17Ν» έφτασαν
οι Αρχές. »17

Αυτή την
Κυριακή:
Το δώρο του
Καίσαρα