Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Π

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι ∆ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η

Ι Ο ∆ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3101- ΕΤΟΣ 13ο - 0,50 ευρ

Αριθµός Αδε ας 124

Κ

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ

ΠΛΗΡ ΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφε ο
Ιωανν νων

Ρ

ΙΚΟΣ 6426

Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚ ΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΧΑΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆Ω∆ΩΝΗ

Θετικά
τα οικονοµικά
αποτελέσµατα το 2013

Η Ιατρική Σχολή να
συνδεθεί µε τον
επιχειρηµατικό κόσµο
Σελ. 12

Σελ. 7

ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ

Ανάπτυξη για την Ήπειρο
µε βάση τη συνεργασία

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εκστρατεία
καθαρισµού
των πινακίδων
Σελ.11

 Ο νέος αυτοκινητόδροµος

θα βοηθήσει στην άρση της
αποµόνωσης της περιοχής, εφόσον
όµως συνεργαστούν όλοι οι αρµόδιοι
φορείς για την ταχεία ολοκλήρωσή
του, σύµφωνα µε τον υπουργό
Υποδοµών Μ. Χρυσοχοΐδη
 Αισιόδοξος για το αεροδρόµιο,
αυστηρός στην τήρηση των
χρονοδιαγραµµάτων για το λιµάνι
Ηγουµενίτσας
 Ικανοποίηση από τους τοπικούς
φορείς για την προώθηση
των µεγάλων έργων

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Κατάληψη για
ένα... ραντεβού
µε τον Σαµαρά
Σελ.11

Αναλυτικά ρεπορτάζ στις σελ. 4 και 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ – Στασιµότητα
στα µεταγραφικά

• Λίγες µόνο ηµέρες πριν την έναρξη
της προετοιµασίας και µέχρι στιγµής
δεν έχει υπάρξει καµία επίσηµη
ανακοίνωση της ΠΑΕ για µεταγραφές
Σελ.9

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις για
να µπει «φρένο»
στον αφανισµό
τους

• Από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων,
την ΟΕΒΕ και τον Εµπορικό
Σύλλογο µε στόχο να
αντιµετωπιστούν τα τεράστια
προβλήµατα που δηµιουργούν
το φορολογικό και
το ασφαλιστικό σύστηµα

Σελ.3

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Υπόσχεση για
ενεργή παρουσία
σε όλη την Ήπειρο
Σελ.13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα