Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9807

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ

18 ioyniου 2014

Παιδεία
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 481

ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι βάσειs για Στρατιωτικέs
και Τεχνολογικέs Σχολέs

ΜΗΧΑΝ ΟΓΡΑΦ ΙΚΩΝ
Υ Η ΚΑΤΑΘ ΕΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΝΘΗ

ολογικές
Τέλος Ιουνίου οι βαθμ ηφίων
επιδόσεις των υποψ
T

Ιουέλος Ιουνίου με αρχές
λίου αναμένεται να ανακοιές
νωθούν οι βαθμολογικ
στα παεπιδόσεις των υποψηφίων
μαθήματα
νελλαδικώς εξεταζόμενα
θα
και αμέσως μετά οι υποψήφιοι
μηνα συμπληρώσουν τα
κληθούν
χανογραφικά δελτία.
Παιδείας
Σήμερα, το υπουργείο
την προθα ανακοινώσει επισήμως
μηχανογραθεσμία υποβολής των
με πληφικών δελτίων. Σύμφωνα
τις αρχές έως
ροφορίες θα είναι από
τα μέσα Ιουλίου.
των βαθΜετά την ανακοίνωση
υποψήφιο αλλά
μολογιών για κάθε
με τις
και των στατιστικών στοιχείων
ή κλίμαεπιδόσεις ανά βαθμολογικ
α συκα, θα εξαχθούν ασφαλέστερ
των βάμπεράσματα για την πορεία
μέχρι τώρα
σεων εισαγωγής, καθώς
έρχονται από
όλες οι πληροφορίες
τα βαθμολογικά κέντρα.

στα περσινά
ζήτησης να κυμανθούν
στο πρώτο μάεπίπεδα. Οι επιδόσεις
(Μαθηθημα αυξημένης βαρύτητας
θα είναι καλύματικά) φαίνεται πως
η εικόνα των
τερες, ενώ στη Φυσική
ίται σηεπιδόσεων δεν διαφοροποιε
πέρυσι. Λόγω
μαντικά σε σχέση με
που
της αύξησης των θέσεων
και
του 2ου
παρατηρείται στα τμήματα
πλην λίκαι 4ου πεδίου, οι βάσεις
πως θα
γων εξαιρέσεων φαίνεται
επίπεδα.
κινηθούν στα περσινά

Κορυφαία τμήματα

ίσως
Μικρή άνοδος θα υπάρχει
τμήμόνο σε ορισμένα κορυφαία
προτιμήσεις
ματα με πολλές πρώτες
ε κατ’
και στα οποία καταγράφηκ
(π.χ. Ηλεεξαίρεση μείωση θέσεων
και Μηχακτρολόγων Μηχανικών
ΕΜΠ). Χωρίς
νικών Υπολογιστών
μεταβολές αναμένεται
αξιόλογες
στα τμήματα
να κινηθούν οι βάσεις
ΜαθηματιΦυσικής, Χημείας και
κών.
ό πεδίο, οι
 Στο 3ο επιστημονικ
θα κινηθούν
βάσεις εκτιμάται ότι
δυσκολότεκαθοδικά, εξαιτίας των
στα δύο μαθήματα αυρων θεμάτων
για το 3ο Ε.Π
ξημένης βαρύτητας
Θεωρείται
(Βιολογία και Χημεία).
μόρια
σχεδόν βέβαιο ότι λιγότερα
θα χρειαστούν
συγκριτικά με πέρυσι
ται
οι υποψήφιοι που ενδιαφέρον
ές και Κτηγια Ιατρικές, Φαρμακευτικ
σχολές.
νιατρικές
ό πεδίο, ανα Στο 5ο επιστημονικ
ανατροπή σε
μένεται να σημειωθεί
προβλέψεις,
τις επιδόσεις ανά βαθμολογική
σχέση με τις αρχικές
στατιστικών στοιχείων με
αυξημένης
εισαγωγής.
βαθμολογιών αλλά και των
καθώς στο 1ο μάθημα
πορεία των φετινών βάσεων
Μετά την ανακοίνωση των
Θεα συμπεράσματα για την
βαρύτητας (Αρχές Οικονομικής
κλίμακα θα εξαχθούν ασφαλέστερ
(Μαθηματικά
ωρίας) αλλά και στο 2ο
και Κοινωνιολογίας, ενώ
οι επιδόα από τα περ- Φιλολογίας
και Στοιχεία Στατιστικής)
Ψυχολογίας Παντείου
ται ως ίσως λίγο δυσκολότερ
βελτιωμένες
βάσεις, ανο- στις σχολές
στημονικό πεδίο διαμορφώνε
να σεις θα είναι σημαντικά
σινά. Οσον αφορά στις
και Θεσσαλονίκης αναμένεται
εξής:
κα- σε σχέση με πέρυσι.
κινηθούν οι Νομικές σχολές
στα περσινά επίπεδα,
ό πεδίο θα δικά θα
αναμένεται να κατατων πρώ- κινηθούν
 Στο 1ο επιστημονικ
των εισα- Ως εκ τούτου,
είναι οι πρωταθλητές
η οποία
στις βά- που
θώς αυξήθηκαν οι θέσεις
γραφεί άνοδος των βάσεων,
υπάρχουν ανοδικές τάσεις
ν, εξαιτίας των καστα υψηλόβαθστα Αρχαία, των προτιμήσεω
στη θεωρητική κτέων.
σεις εισαγωγής, καθώς
οι βάσεις θα είναι μεγαλύτερη
και μιβαρύτη- λύτερων επιδόσεων
 Στο 2ο και 4ο πεδίο,
περιζήτητα τμήματα
πρώτο μάθημα αυξημένης
αλλά και της μείωσης
σε ορισμέ- μα και
αι κα- κατεύθυνση
αναμένεται να κινηθούν
σε σχολές μεσαίων βαθμοτας, οι επιδόσεις διαγράφοντ
σε αρκετά τμήματα του
(κυρίως πο- κρότερη
Στην Ιστο- των θέσεων
να περιζήτητα ανοδικά
λογιών.
λύτερες από τις περσινές.
ού πεδίου. Ανοδική
και στις σχολές μεσαίας
βαρύτη- 1ου επιστημονικ
και για τμήματα λυτεχνικά)
ρία (2ο μάθημα αυξημένης
και θα είναι η τροχιά
τας) τα θέματα ήταν απαιτητικά

22 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
H κίνηση των βάσεων

το
Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα,
να κατα«Εθνος - Παιδεία» επιχειρεί
ακολουθούν
γράψει στις σελίδες που
στα τμήματα
την κίνηση των βάσεων
που
των τεχνολογικών ιδρυμάτων
τα οποία προδίνουν δουλειά, και
πολλούς αρισελκύουν κάθε χρόνο

DVD
Αξέχαστεs
εξορμήσειs
στην Αφρική

Ητα κόκκινα δάνεια
ΑΠΟΦΑΣΗ
για
στούχους.
ΦυσικοθεΠρόκειται για τμήματα
Λογοθεραπείραπείας, Μαιευτικής,
ίας,
ας, Αισθητικής και Κοσμητολογ
Ακόμη, παρέΝοσηλευτικής κ.λπ.
την πορεία
χονται πληροφορίες για
σχοτων βάσεων στις Στρατιωτικές
άμεσης επαγλές, οι οποίες λόγω της
σης που
γελματικής αποκατάστα
στο Δημόσιο έχουν τεπροσφέρουν
οι θέσεις στα
ράστια ζήτηση, ενώ
είναι ελάχιπερισσότερα τμήματα
δεν
στες. Οι θέσεις που διατίθενται
σε σχέση με
διαφέρουν σημαντικά
ωστόσο υπάρτην περσινή χρονιά,
από σχολή
χουν διαφοροποιήσεις
σε σχολή.
τμήΚατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα
ανά επιματα η εικόνα των βάσεων

«

Επιμήκυνση της διάρκειας
των δανείων, πάγωμα
πληρωμών, ακόμη και
μερική διαγραφή χρέους

»

6

ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ποιες είναι οι ελάχιστες
δαπάνες διαβίωσης
για τον διακανονισμό
με τις τράπεζες »38-43

ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΟΪΜΠΛΕ

Νωρίτερα η συμφωνία
για τη μείωση του χρέους
ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ
ο σατανιστής
ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΝΕΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ
Τον πρόδωσε το προφίλ που
διατηρούσε στο Facebook
»14-17

Την επίσπευση της διευθέτησης του ελληνικού χρέους ζήτησε ο πρωθυπουργός. »4-5

ΧΡ. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ

O νέος επικεφαλής
του ΣΟΕ φλέρταρε
με τη... δραχμή »6

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Κρυμμένος
πίνακας σε έργο
του Πικάσο »47

Αυτή την Κυριακή:
Το μεγάλο ταξίδι