Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9797

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Οι επιδόσεις
στα 7 πρώτα
μαθήματα

Περιπέτειεs
στην Αφρική

Παιδεία
4 ioyniου

479

ν
βαθμολογιώ
Η εικόνα των τα μαθήματα
στα επτά πρώ
ΠΑΝ ΕΛΛ ΑδΙΚ

ΙΣ
ΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕ

ι οι
ή έχουν διανύσε
Τη μισή διαδρομ
ιοι των Πανελλαδικών
φετινοί υποψήφ
»,
«Εθνος - Παιδεία
Εξετάσεων και το
να σταθεί και πάλι
σε μια προσπάθεια
ς, παρουσιάζει
δίπλα στους μαθητέ
πρώτα
επτά
εκτιμήσεις για τα
τα των Πανελλαδικών.
μαθήμα
ογητές που
ύμφωνα με βαθμολ να διορθώει ήδη
έχουν ξεκινήσ
και καθηγηνουν γραπτά αλλά
εικόνα
ειδικοτήτων, η
θα
τές όλων των
επιδόσεων δεν
των βαθμολογικών σε σχέση με πέρυικά
διαφέρει δραματ
ία τα θέγενική ομολογ
σι καθώς κατά
σε... διάνοιες
απευθύνονταν
ίας
ματα δεν
ύμενης δυσκολ
αλλά ήταν κλιμακο σαφήνεια.
με
και διατυπωμένα ήδη κάποια μαθήυν
Ωστόσο, υπάρχο
πήγαν
οι υποψήφιοι τα
ματα στα οποία
για τα
ρα. Πρόκειται
ικής
σίγουρα καλύτε
Στοιχεία Στατιστ
Μαθηματικά και τα Αρχαία Ελληνικά
ς,
γενικής παιδεία
υνσης και οριακά
η εικόνα
όπου
θεωρητικής κατεύθ
των ειδικοτήτων,
κατεύθυνσης
καθηγητές όλων
στα Μαθηματικά
άνοδος
γραπτά αλλά και
μέχρι στιγμής
να διορθώνουν πέρυσι.
μείκαταγράφεται
ξεκινήσει ήδη
αριστούχων και
ικά σε σχέση με
ογητές που έχουν
στα ποσοστά των στο... υπόγειο της
θα διαφέρει δραματ
Σύμφωνα με βαθμολ
βρέθηκαν
επιδόσεων δεν
ωση όσων
Σ 2013
των βαθμολογικών
κλίμακας.
ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥ
βαθμολογικής
ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’
εικόνα στην Ιστορία,
ΣΗΣ
η
0-4,9
5-9,9
Χειρότερη είναι
πέρυσι
ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑ
10-11,9
ς σε σχέση με
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
12,-14,9
1,26
α με
γενικής παιδεία
15-17,9
11,72
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
περσινά επίπεδ
18-20
15,81
ενώ περίπου στα
αι -όπως
ΧΑΡ/ΜΟΣ
31,73
24,45
28,06
ιώσεις κινούντ
35,66
1,39
11,68
μικρές αυξομε
ογικές
ΜΑΘΗΜΑ
11,37
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
τές- οι βαθμολ
18,53
8,87
23,29
Βιεκτιμούν καθηγη
ΓΛΩΣΣΑ
7,94
12,05
ηνική Γλώσσα,
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
19,65
ς. Οι
επιδόσεις σε Νεοελλ
15,36
6,19
γενικής παιδεία
8,07
11,09
ΙΣΤΟΡΙΑ
ολογία και Φυσική
14,19
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
11,63
α Γ.Π. που επι23,60
Βιολογί
18,87
& ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
42,66
7,89
βαθμολογίες στη
ς υποΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
14,53
21,19
περισσότερου
23,33
30,70
λέγεται από τους 43.000) θα επηρε23,72
14,68
υ
ΦΥΣΙΚΗ
19,86
ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.
29,23
3ου
ψηφίους (περίπο
11,85
27,59
1,70
13,65
στα τμήματα του
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
21,42
άσει τις βάσεις
ς, Φαρ28,43
14,61
29,36
πεδίου (Ιατρικέ
Α
2,47
11Μ37
επιστημονικού
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚ
ΘΕΤ. ΚΑΤ.
17Μ37
51,35
τρικές κ.ά.), καθώς
11,58
26,68
μακευτικές, Κτηνια
1,86
νης βα7,86
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
8,88
μάθημα αυξημέ
ΤΕΧ. ΚΑΤ. 1
4,55
είναι το πρώτο
0,65
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΧ. ΚΑΤ. 2
ρύτητας.
την αποφεύγουν
Αντίθετα, τη Φυσική τα ποσοστά των
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
αν και
οι υποψήφιοι,
κάθε χρόνο φτάαριστούχων σχεδόν το 40%.
ούν
νουν ή και ξεπερν

Σ

ΕΞΤΡΑ ΠΡΙΜ 100 ΕΚΑΤ. ευρω ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ στουσ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ
στις αγροτικές επιδοτήσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ντράγκι και Νότος
κατά της λιτότητας
Ανοίγει τη «στρόφιγγα» της ρευστότητας
η ΕΚΤ, ενώ οι χώρες του Νότου ζητούν
χαλάρωση της λιτότητας. »4-5

Α

λλάζει άρδην ο χάρτης των επιδοτήσεων στην Ελλάδα.
Ο νέος εθνικός φάκελος για τη νέα ΚΑΠ, που την επόμενη εβδομάδα θα επικυρωθεί από την Κομισιόν, προβλέπει τη
διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες (βοσκότοποι, εκτάσεις πολυετών και ετήσιων καλλιεργειών), με διαφορετικά επίπεδα
ενισχύσεων αλλά και πολύ ευνοϊκό καθεστώς για τους νέους
αγρότες, με ετήσιο πριμ 100 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020. »36

Τέλος οι ενισχύσεις ανά προϊόν
Σε 3 ζώνες χωρίζεται η χώρα
Πού πηγαίνουν τα κονδύλια
και σε ποιες καλλιέργειες

Ο ΝΕΟΣ «ΑΤΛΑΣ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

»16

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Πρώτα συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ και μετά της Ελιάς
»9

Οι υπουργοί
-κλειδιά,
ο χρόνος,
τα αγκάθια
Κορυφώνονται οι διαδικασίες για τον ανασχηματισμό, ενώ σε ό,τι
αφορά τον χρόνο ανακοίνωσής του υπάρχουν
δύο σενάρια. »6-7

ΚΑΤΙΑ
ΡΙΜΠΟΛΟΒΛΕΒΑ

Πάρτι χλιδής
στον Σκορπιό
Υψηλοί προσκεκλημένοι και
δρακόντεια
μέτρα. »17

εκτακτωσ το
Σαββατο ΜΕ ΤΟ

Αυτό το
Σάββατο:
Η μεγάλη
τάφρος