Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9796

1,30€

www.ethnos.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ 81 ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ • Σελ. 8
ΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 18
ΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - ΑΙΤ
Ο ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΚΤ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

12 ΣΕΛΙ ΔΕΣ ΕΞΤΡ

ΟΥ
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛ
• ΤΡΙΤΗ 3
ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

856

- ΟΠΛΙΤΕΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

385 νέες προσλήψεις σε
ΕΛ.ΑΣ, Στρατό, Λιμενικό

ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ

υμβασιούχοι
ΕΛ.ΑΣ: 250 σ τον Στρατό
σ
& 25 οπλίτες

ΓΟΙ,
ΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝ

»27-38

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Α

ΙΑ,
συμβάσεων
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕ
τη σύναψη 250 Ελληνική
ρεί η
έργου προχω
τη στελέχωΑστυνομία για
απών
ύνσεων Αλλοδ
νση των Διευθ
λονίκη, Αλεξα
σε Αθήνα, Θεσσα τιάδα, Ροδόπη,
δρούπολη, Ορεσ Δωδεκάνησα
Χίο,
Λέσβο, Σάμο,
καλυθέσεις που θα
και Αχαΐα. Οι
όγους,
ούν 75 ψυχολ
και
φθούν αφορ
ς λειτουργούς
και
75 κοινωνικού
ς-διερμηνείς
100 μεταφραστέ λής αιτήσεων
υποβο
η προθεσμία
.
μέσα στον Ιούνιο ύς
θα «τρέξει»
δυνατότητα τριετο
Στο μεταξύ, τη
ς Δυστις Ειδικέ
επανακατάταξης Ξηράς ως ΟΒΑ
ού
νάμεις του Στρατ έφεδροι ηλικίςή
εέχουν 25 οπλίτε
Οι ενδιαφερόμ
ας έως 25 ετών. τα απαιτούμενα
τουν
νοι που διαθέ
εούνται να υποπροσόντα υποχρ λογητικά τους
βάλουν τα δικαιο ενώ σύμφωνα
υ,
έως τις 27 Ιουνίο επιτρέπεται η
ή ΚΥΑ
με τη σχετικ
τους
επανακατάταξής
παράταση της
έως 10 έτη.
για διάστημα
2, 6
• Ρεπορτάζ σελ.

Σ

Α
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜ

ταση
Με γραπτή εξέ ξη
άτα
και μόρια η κατ ών
110 υπαξιωματικ

δόκικατάταξης 110
το
Διαγωνισμό
κών προκήρυξε
ήμων υπαξιωματι
λίας. Οι υποψ
υπουργείο Ναυτι
ετών
είναι έως 28
φιοι πρέπει να ιται για εν ενερπρόκε
ουν
(έως 32 αν
ες), να διαθέτ
γεία λιμενοφύλακ η μιας ξένης
γνώσ
χιπτυχίο, καλή
ανάστημα τουλά μ.
γλώσσας και
άντρες) και 1,60
στον 1,70 μ. (οι
• Σελ. 4
(οι γυναίκες).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η... Νορμανδία
επισπεύδει τον
ανασχηματισμό
Η αναχώρηση την Πέμπτη του Κ. Παπούλια για τη Νορμανδία επισπεύδει τις
διαδικασίες του ανασχηματισμού. »4-5

ΣΕΙΣ
, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ

ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΚΩΝ

81 νέες θέσεις
εφοριακών
με κριτήριο το
μεταπτυχιακό

ΣΥΝΤΑΓΗ
για πιο φθηνά φάρμακα
• Σελ. 5

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΙΡΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ

ΕΩΣ 50%
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ 2009

Ηλεκτρονικές
αιτήσεις για 149
τελωνειακούς

έως τις 17
και θα διαρκέσει
Ξεκίνησε χθες
αιτήσεων
σμία υποβολής
Ιουνίου η προθε
για την προκήρυξη
στο www.asep.gr την πρόσληψη 149
2Κ/2014 που αφορά
ιακών. • Σελ. 8
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ τελωνε

ιριαναγκών την καλοκα
για την κάλυψη
7
άμεσα οι δήμοι
η ΑΣΕΠ • Σελ.
σεις θα συνάψουν θέσεων δεν απαιτείται έγκρισ
Δίμηνες συμβά
των
την προκήρυξη
νή περίοδο. Για

Α

ποκλιμάκωση εμφανίζει το
κόστος του φαρμάκου την τελευταία πενταετία. Ο δραστικός περιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης και
η απελευθέρωση του ανταγωνισμού
δημιουργούν νέο τοπίο. »14-15

Το ελεύθερο ωράριο των φαρμακείων βοήθησε
τον ανταγωνισμό  Συρρίκνωση στη χορήγηση
των συνταγογραφούμενων  Μπαίνουν στην
αγορά αλυσίδες και συνεταιρισμοί φαρμακοποιών

ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ Η «ΠΑΛΑΙΑ ΦΡΟΥΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο επίλογος
του βασιλιά
»
48-49

Κλαδεύουν την Ελιά,
ποτίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ
Αποστάσεις από την Ελιά και τις κινήσεις
ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς
κρατούν κορυφαία στελέχη από την
«παλαιά φρουρά» του ΠΑΣΟΚ. Δ. Ρέππας
και Κ. Σκανδαλίδης προκρίνουν την
προοπτική σύμπραξης με τον ΣΥΡΙΖΑ
και αμφισβητούν τις πρωτοβουλίες
Βενιζέλου. »6-7

ΔΙΑΛΟΓΟσ για την κεντροαριστερα

σ η μ ε ρα Γ ρά φ ο υ ν

Παντελής Καψής, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Δημήτρης Χατζησωκράτης »8

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ

Η μεγάλη γιορτή
της Ναυτιλίας
Kαταλύτης για την προσέλκυση νέων
επενδύσεων στην Ελλάδα. »52-53

εκτακτωσ το
Σαββατο ΜΕ ΤΟ

ΓΝΩΜΗ

Σοβαρότητα
επιτέλους!
Κάπως περίεργα έχουν
αντιληφθεί ορισμένοι
το εγχείρημα της ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς και του ρόλου της στην πολιτική
ζωή του τόπου. Αλλά η
ιδιοτέλεια των πρωτοβουλιών τους είναι προφανέστατη. Και η πρόθεσή τους να ενεργήσουν ως μεταπράτες, με
αντάλλαγμα την πολιτική τους διάσωση, αυταπόδεικτη.

»συνεχεια σελ. 3

Αυτό το
Σάββατο:
Η μεγάλη
τάφρος