Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
15 ΜΑΪΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9782

1,30€

www.ethnos.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 163

Σύνταξη για 50άρηδες
με ειδικές ρυθμίσεις

»49-52

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εκπτωση έως και 50%
για εξαγορά θητείας
στα ειδικά Ταμεία

για περι4093/2012 όρισε ότι
ήδη πληρώσει. Ο νόμος
ταμεία
τούνται από τα ειδικά
πτώσεις που συνταξιοδο
έχουμε θεμελίωση δικαιώτων ΔΕΚΟ και των τραπεζών
έως και 50% εξαγοεί η 35ετία.
ε «έκπτωση» από 30%
ματος όταν συμπληρωθ
του αιτήματος συνταξιοδό
άνδρες ασφαλισμέράζουν τον στρατό οι
Είναι δυνατή η υποβολή
την
κατοχυρωθεί μέχρι
(δηλαδή στους φοπου έχει
νοι στα ειδικά Ταμεία
τησης με τη ρύθμιση
που θεμελιώνουν δι31η Δεκεμβρίου 2012.
οι για
ρείς ΔΕΚΟ και τραπεζών),
μετά.
2011 και
οι άνδρες ασφαλισμέν
Αυτό σημαίνει πως όλοι
καίωμα από την 1η Ιανουαρίου
Ταμείων
ακόμα και για τη
το 1983 των εν λόγω
Μάλιστα ανοίγει ο δρόμος
πρώτη φορά πριν από
όριο ηλιέχουν
των χρημάτων που
δικαίωμα με 35 έτη χωρίς
διεκδίκηση μέρους
έχουν κατοχυρώσει
της αίτησης
που συνταξιν τη στιγμή υποβολής
από ασφαλισμένους
καταβληθεί
κίας και θεμελιώνου
τρία χρόνια και εξαοδοτήθηκαν τα τελευταία
συνταξιοδότησης.
ο Διονύσης Ρίζος, εμπίπτουν
χωρίς έκπτωση.
γόρασαν τον στρατό
Επομένως, σημειώνει
την έκνομοθεσία προτου νόμου 3863 για
Ειδικότερα, η ασφαλιστική
στις ευεργετικές διατάξεις
είτε να ζην τη στρατιωτιθητεία και θα πρέπει
βλέπει για όσους εξαγοράζου
πτωση στη στρατιωτική
πληρώσει
αυτής αν έχουν ήδη
την 1η Ιανουαρίου 2011
κή τους θητεία μετά
τήσουν πίσω τα χρήματα
έκπτωση στο
ό δικαίωμα με
πληρώσουν με την
-και θεμελιώνουν ασφαλιστικ ότι δικαιούείτε να αιτηθούν να
ανήκουν σχεδόν όλοι
3863Σε αυτή την κατηγορία
τις διατάξεις του νόμου
μέλλον.
το πρόπου θα κληθούν
οι που χρησιμοποίησαν
νται έκπτωση στις εισφορές
οι άνδρες ασφαλισμέν
εάν
αλλά και αρ. Η έκπτωση είναι 30%
του ΟΤΕ για το 2012
να καταβάλουν
γραμμα εθελουσίας
πρόγραμμα
από το 2011 και
ησαν το αντίστοιχο
θεμελιώνουν δικαίωμα
κετοί που χρησιμοποί
2014 και 50%
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
για το 2013.
μετά την 1η
νοι στα Ταμεία της Αγροτικής
εάν θεμελιώσουν δικαίωμα
Επίσης, οι ασφαλισμέ
αντίστοιχων
έκαναν χρήση των
Ιανουαρίου 2015.
και της Εθνικής που
Διονύσης
Οπως τονίζει ο δικηγόρος
που
προγραμμάτων το 2013.
σε θέματα εργατιαπό τον χρόνο της θητείας
Ρίζος, που είναι ειδικός
Το όφελος εξαρτάται
5.000
δικαίου, «σε διεκδίνα είναι από 500 μέχρι
κού και ασφαλιστικού
εξαγοράστηκε και μπορεί
ήδη καταβληθεί
α.
κηση ποσών που έχουν
ευρώ, ίσως και περισσότερ
εκατοντάδες ασφαλιμπορούν να προβούν
-ειδικά όσοι επωφεΠαραδείγματα
σμένοι των ειδικών Ταμείων
εξόδου- που
τα εξής παραδείγματα:
ι
τα εθελουσίας
Ενδεικτικά αναφέροντα
ετών σήλήθηκαν από τα προγράμμα
2011 ή
ος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ 59
μετά την 1η Ιανουαρίου
 Ανδρας ασφαλισμέν
εξαγοράζοσυνταξιοδοτήθηκαν
2012 με την εθελουσία
τηθούν στο μέλλον».
μερα αποχώρησε το
πλήρωπρόκειται να συνταξιοδο
του θητεία. Για την εξαγορά
ντας τη στρατιωτική
8.880 ευρώ).
για 24 μήνες (δηλαδή
Επιστροφή εισφορών
σε 370 ευρώ τον μήνα
ευρώ ως
της
την επιστροφή 2.660
ή ερμηνεία των ρυθμίσεων
Θα πρέπει να διεκδικήσει
Επειτα από συνδυαστικ
σες εισφορές.
(νόμοι 3863/2012, 3996/2011
αχρεωστήτως καταβληθεί
ασφαλιστικής νομοθεσίας
που αφορούν τις εν
ος στο Ταμείο της Αγροτικής
των εγκυκλίων
 Ανδρας ασφαλισμέν
και 4093/2012) και
α ότι
μηνών στρατο 2015 με εξαγορά 18
σαφές πλέον το συμπέρασμ
θα συνταξιοδοτηθεί
λόγω ρυθμίσεις, είναι
νων που
η του 58ου έτους αλλά
συμπλήρωσ
των ανδρών ασφαλισμέ
τιωτικής θητείας και
της θητείόλες οι περιπτώσεις
2011 και
Το κόστος εξαγοράς
μετά την 1η Ιανουαρίου
και 35 ετών ασφάλισης.
(8.460).
τους
συνταξιοδοτούνται
είναι 470 ευρώ τον μήνα
σκοπό αυτόν τη στρατιωτική
ας σήμερα για τον ίδιο
50% μειωήδη
αναγνωρίζουν για τον
να το καταβάλει κατά
από 30% έως 50%. Οσοι
Θα πρέπει να ζητήσει
θητεία δικαιούνται έκπτωση
να αιτηεν λόγω ποσά δικαιούνται
μένο (4.230 ευρώ).
έχουν καταβάλει τα
που έχουν
μέρους των εισφορών
θούν την επιστροφή
Η
ΤΗΣ ΚαΤΕΡΙΝαΣ ΚοΚΚαΛΙαΡ

Μ

ΡΙΧΝΕΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ο ΝΤΡΑΓΚΙ
παίρνει το... όπλο του!

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

Μετωπική για τη
«χαλαρή ψήφο»
Τακτική σκληρής αντιπαράθεσης, επικεντρωμένη στη σταθερότητα, υιοθετείται
εν όψει ευρωεκλογών. »14

Πράσινο φως και από
τους σκληρούς Γερμανούς της Bundesbank

Σ

Οι ευρωεκλογές
είναι δημοψήφισμα

ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Ελάφρυνση
έως 78 δισ. του
ελληνικού χρέους

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥς «FINANCIAL TIMES»

Επιμένει στον στόχο για διενέργεια
βουλευτικών εκλογών. »6-7

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Επενδύσεις 700 εκ.
για τα πετρέλαια »16-17

Το κρυφό «Σχέδιο Ζ» για έξοδο
της Ελλάδας από το ευρώ
Σχέδιο για το ενδεχόμενο κατάρρευσης των ελληνικών τραπεζών και εξόδου από την Ευρωζώνη είχε επεξεργαστεί τον Ιούνιο
του 2012 ομάδα αξιωματούχων της τρόικας, αποκαλύπτουν οι «Financial Times». Ηταν το «Σχέδιο Ζ». »8-9
εκτακτωσ το Σαββατο
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

γαλαΣε όλα τα και
τοκομικά
κ
ά
τυροκομικ
προϊόντα
ΔΩΔΩΝΗ

Αναβάθμισε τις
ελληνικές τράπεζες
η Standard & Poor’s

ε δραστικές αποφάσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εξουδετέρωση του αποπληθωρισμού προχωρεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. Οι Γερμανοί ρίχνουν νερό στο κρασί τους
και δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τα μέτρα. »35

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ

ρή
Δώιταγο
επ

Συντάξεις
15 μαϊου 2014

ο
Δώπραγή
ιτ
ε

Αυτό το
Σάββατο:
Ο Asterix
στους
Ολυμπιακούς
Αγώνες