Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
8 ΜΑΪΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9776

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
8 μαϊου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 162

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα παράθυρα για
μειωμένα όρια σε
πατέρες ανηλίκων

ι
αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσε
Μία χρήσιμη συμβουλή:
τομέα μποασφάλισης στον ιδιωτικό
θεί
25ετία το 2010 με χρόνο
λόγω χρόνο ώστε να συνταξιοδοτη
ρεί να αποποιηθεί τον εν
τη δυνατότητα εξό1η Ιανουαρίου 2011.
ία σειρά διατάξεων δίνει
που
με θεμελίωση μετά την
όρια ηλικίας σε
το εξής παράδειγμα: υπάλληλος
δου στη σύνταξη με μειωμένα
Ενδεικτικά αναφέρεται
και
Οι θετικές
2 ανήλικα παιδιά έχει
που έχουν ανήλικα τέκνα.
στο Δημόσιο το 1988 με
άντρες
διορίστηκε
πριν από
κατά κύριο λόγο τους
ΙΚΑ και έτσι έχει θεμελιώσει
αυτές διατάξεις αφορούν
5 χρόνια ασφάλιση στο
μπορεί να
ενώ περιορισμέΟ εν λόγω υπάλληλος
δημοσίους υπαλλήλους,
την 31η Δεκεμβρίου 2010.
τας 2 πλασμαεξόδου σε ΙΚΑ και
του ΙΚΑ και αναγνωρίζον
νες είναι οι ευκαιρίες
αποποιηθεί τον χρόνο
δικαίωμα το 2011.
στα λεγόμενα ειδικά ταμεία.
τικά έτη να θεμελιώσει
ευκαιρίες
είναι η θεμεΠεριορισμένες είναι οι
Αναγκαία προϋπόθεση
 ΙΚΑ και ειδικά ταμεία.
μόνο περιτο τέλος του
με ανήλικα τέκνα. Σε δύο
λίωση δικαιώματος μέχρι
εξόδου για τους άντρες
σης:
1η Ιανουαρίου
μειωμένα όρια συνταξιοδότη
2012, καθώς από την
πτώσεις προβλέπονται
δικαίωμα με 5.500
καθεστώς
Θεμελιώνουν
2013 δεν υπάρχει ειδικό
 Χήροι πατέρες ανηλίκων.
ανήλικου τέτους γονείς
την ταυτόχρονη ύπαρξη
συνταξιοδότησης για
ημέρες ασφάλισης και
να πάρουν
τονίζει ο
έτος θεμελίωσης μπορούν
ανήλικων τέκνων. Οπως
κνου. Ανάλογα με το
που είναι
όριο ηλικίας.
δικηγόρος Διονύσης Ρίζος,
με το κατά περίπτωση
του
σύνταξη
και
κλειδώνει μέχρι το τέλος
ειδικός σε θέματα εργατικού
Σε περίπτωση που το δικαίωμα
προβλέστα 55 και μειωμένη στα
ασφαλιστικού δικαίου,
σύνταξη καταβάλλεται
2010, πλήρης
και πλήρη
δίνεται μειωμένη στα 52
πονται τα εξής:
50. Για θεμελίωση το 2011
αντίστοιχα.
 Δημόσιο. Μεγάλοι κερδιόριο πάει στα 55 και 60
στα 57, ενώ το 2012 το
ις που θα
με ανήτέκνων. Οι προϋποθέσε
σμένοι είναι οι άντρες
 Πατέρες αναπήρων
λικα τέκνα που θεμελιώνουν
αθροιστικά είναι οι εξής:
πρέπει να συντρέχουν
ποσοστό
άγαμο και ανάπηρο με
δικαίωμα τη διετία 2011-2012.
α. Το τέκνο πρέπει: να είναι
για την καμη νοσηλεύεται σε ίδρυκαι να
Κρίσιμος χρόνος
67% και άνω, να μην εργάζεται
διή άλλου δημόσιου φορέα.
τοχύρωση του σχετικού
μα με δαπάνη ασφαλιστικού
κατά την ημερομηνία υποβολής
καιώματος είναι η συμπλήβ. Ο έτερος γονέας πρέπει
ρωση των 25ετιας.
που ασκεί το δικαίωμα:
της αίτησης του γονέα
ημέρες ή 8 έτη
Κατά τη συμπλήρωση
ήσει τουλάχιστον 2.400
 Να έχει πραγματοποι
ή /και
των 25 ετών είναι απασε φορείς κύριας ασφάλισης
πραγματικής ασφάλισης
να έχουν
ραίτητο να υφίσταται
οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη
το δημόσιο (εκ των οποίων
αθροιστικά και ανηηθεί τα τελευταία 4 χρόνια)
πραγματοποι
λικότητα του τέκνου.
 Να εργάζεται
δικαίωμα συΕδώ πρέπει να επινα μην έχει θεμελιώσει
ή
 Να μη λαμβάνει και
ε ασφαλιστικό οργανισμό
σημανθεί πως ως
νταξιοδότησης από οποιονδήποτ
ανήλικο θεωρείται το
το δημόσιο
δήλωση προς τον ασφαλιστικό
τέκνο μέχρι την 31η Δε Να έχει υποβάλει υπεύθυνη
να ασκήσει
κεμβρίου της χρονιάς που
ασκήσει, ούτε προτίθεται
του φορέα ότι δεν έχει
της
προϋποθέσεις
συμπληρώνει το 18ο έτος
συνταξιοδότησης με τις
στο μέλλον, το δικαίωμα
ηλικίας του.
της διάταξης αυτής.
ημερών
τη συμπλήρωση των 7.500
Σε περίπτωση που το δικαίωμα
Σημειώνεται πως για
ενώ
πραγματικής ή /και προαιρετικής
έξοδος γίνεται στα 52,
«κλειδώνει» το 2011, η
λαμβάνεται υπόψη χρόνος
μόνο:
ς μπορεί να αναγνωρίζει
και οι δύο γονείς είναι
το 2012 στα 55. Εφόσον
ασφάλισης. Ο ασφαλισμένο
παιδιών.
δικαίωμα μπορεί να ασκηγονικής άδειας ανατροφής
δημόσιοι υπάλληλοι το
τον χρόνο θητείας και
θεί και από τους δύο.

ΤΗΣ ΚαΤΕΡΙΝαΣ ΚοΚΚαΛΙαΡΗ

Μ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ευνοϊκές ρυθμίσεις
για 350.000
παλαιούς
ασφαλισμένους »49-52

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε το
«σκληρό ροκ»
μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ
εκλογεσ
2014

»6-7

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ 40 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ
σε τιμές δεκαετίας ’80
Η

κρίση και η δυσβάστακτη φορολογία έχουν γυρίσει τις τιμές των ακινήτων στα επίπεδα της δεκαετίας του
1980. Ακόμη και νεόδμητες κατοικίες σε
συνοικίες ή και προάστια της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης έφτασαν να πωλούνται στο κόστος κατασκευής. »34-35

Ευκαιρίες
για κατοικίες
ακόμη και με
100€ το μέτρο

Πωλητήρια
μέχρι 70% κάτω
από τις αντικειμενικές αξίες

ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Αποκηρύξεις,
δάκρυα και απειλές
Μετανιωμένοι Μπούκουρας, Αλεξόπουλος.
Απειλές από Γερμενή. »4-5

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ»

Διαστημική
«κιβωτός»
από τη NASA

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ - ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΗ

Πρωτιά ΠΑΟ πριν
από την απολογία...
Εύκολη νίκη (3-1) στην Τρίπολη, απολογείται
για τα επεισόδια με τον ΠΑΟΚ. »25, 26

Το ανθρώπινο είδος θα μπορέσει να σωθεί από καταστροφή
ταξιδεύοντας εκτός ηλιακού συστήματος. »22-23

Αυτή την Κυριακή: Το χρυσό δρεπάνι