Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
5 ΜΑΪΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9773

1,30€

www.ethnos.gr

ΦΩΚΙΔΑ - ΠΙΕΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΩ LEADER
ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
»49-52

€

Δευτερα
2014

έs
επαγγελματικ

κολωνα
του Χρηστου

5 Μαΐου

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

146

ηκεσ
μεταξοσκωλ

Υψηλά κέρδη από
την παραγωγή
μεταξιού
 Σελ. 2-3

ρήσεις από
Ρευστό σε επιχει ημόσιο
δουλειές με το Δ

ηλεκτρολόουλειές για
λόγους,
γους, μηχανο
εμπόρους
κηπουρούς και
ότητας,
με είδη καθαρι
ματίες με καφέ,
καθώς και επιχειρη
ανοίγουν
ιτς και catering
σάντου
ιών
δημόσιων υπηρεσ
διαγωνισμοί
ών αρχών.
η
και δημοτικ
κατά την οποία
Σε μια περίοδο
έχει μειώσει την
οικονομική ύφεση
και
λωση και άρα
ιδιωτική κατανά
καθώς
επιχειρήσεων
τον τζίρο των
ές
ματιών, οι «κρατικ
και των επαγγελ
δώσουν
μπορούν να
προμήθειες»
ρευστότητας.
ενέσεις
ές Ευκαιρίες»
Οι «Επαγγελματικ
και σήμερα διαγωνι
παρουσιάζουν
και δην υπηρεσιών
σμούς κρατικώ
τους οποίους
σεων,
μοτικών επιχειρή
μπορούν να αναζηοι μικρομεσαίοι
από την
οιημένα μέσα
τούν ομαδοπ
υπουργείου
ιστοσελίδα του
ειδική
v.
την promitheus.go
Ανάπτυξης,

Δ

Εισόδημα έως 10.000€ από την
εκτροφή του μεταξοσκώληκα

gr.

ή» του ΚεντριΕκεί στην «περιοχ
υ Δημονικού Μητρώο
κού Ηλεκτρο
από την
εων μπορούν
σίων Συμβάσ
να ανα«αιτημάτων»
επιλογή των
ν τις
παρακολουθού
ζητούν και να
και υπηρεσιών
προμήθειες υλικών
οι
να κάνουν δημόσι
που θέλουν
σεις
κρατικές επιχειρή
οργανισμοί,
ές αρχές.
αλλά και δημοτικ
ηκαν ορισμέΕνδεικτικά επιλέχθ
οι οποίες
ειες
νες από τις προμήθ δουλειές:
δώσουν
μπορούν να
Δομής
Ηλεκτρονικής
 Το Ινστιτούτο
ζηΗράκλειο Κρήτης
και Λέιζερ στο
εια
για την προμήθ
τά προσφορές
ηλεεσωτερικών
και εγκατάσταση
του
εγκαταστάσεων
κτρολογικών
ό κόELI. Το συνολικ
εργαστηρίου
23.985
ανέρχεται σε
στος με ΦΠΑ

ΜΗΝΥΜΑ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP

ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ
από Βρυξέλλες για το χρέος

ύνθώ
κάνει
Πού θα αΠεύθ
σκοπεύει να
Η δαπάνη που
3.240
8 ευρώ. Ετσι ζητά
είναι 14.896,0
εμφιαΗλεκτρονικών
μισού λίτρου
 Εθνικό Σύστημα
μπουκαλάκια
ευρώ
ων (ΕΣΗΔΗΣ)
αξίας 1.296
Δημοσίων Συμβάσε
λωμένου νερού
γλυκά
.gov.gr, e-mail:
ευρώ.
1.040 ατομικά
www.promitheus
μπορούν να επι(χωρίς ΦΠΑ),
rocurement.gov.
ΦΠΑ), 1.040
ενδιαφερόμενοι
Οι
(χωρίς
έφωνο
[email protected]
αξίας 624 ευρώ
ν στο τηλ
ασίες
επικοινωνίας:
κοινωνού
ν σε συσκευ
e-mail:
gr. τηλέφωνα
χυμούς φρούτω
αλλά και στο
(χωρίς
.446,
2810391300
1.040 ευρώ
213.15.14.175, 213.15.14 .529 και
330 ml αξίας
rth.gr.
ευρώ
για
213.15.14
[email protected]
κέικ αξίας 624
προϋπολογίσει
213.15.14.528,
ΦΠΑ), 1.040
Επιχείρηση Ραδιοφω
κόστος που έχει
α φαστ
και
 Η Δημοτική
1.040 προϊόντ
ειες είναι 7.000
213.15.14.530.
ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Αθήνα ζητά προ(χωρίς ΦΠΑ),
αυτές τις προμήθ
νικό Μητρώο
ρειες
gel αξίας 120
πιάνίας «9,84» στην
ού κόστους (χωρίς
συνοότερες λεπτομέ
 Κεντρικό Ηλεκτρο
καθαριστικού
φουντ συνολικ
τς
καθαριότητας
ευρώ. Περισσ
ων
224 λίτρα υγρού
Οι
1.040 σάντουι
2
μήθειες ειδών
σουν οι ενδιαΔημοσίων Συμβάσε
ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
ΦΠΑ) 5.200 ευρώ,
λογισμού 4.309,9
μπορούν να αναζητή ωνώντας στο
των αξίας 210
ας πρόσβασης:
ΦΠΑ) και 2.080
λικού προϋπο
αντλούν
να
Θέματα αδυναμί
μπορούν να
ριμένα θέλει
1.976 ευρώ (χωρίς
φερόμενοι επικοιν ospaggaiou.
rocurement.gov.
ενδιαφερόμενοι
με το
συνολικής αξίας
ευρώ. Πιο συγκεκ
χειροπε[email protected]
[email protected]
επικοινωνώντας
καφέδες φραπέ
168 χάρτινες
e-mail: pmichal
για την
πληροφορίες
@
213.15.14.403.
προμηθευτεί
Η διεύθυνση
gr. τηλέφωνα:
os-sim voulos
(χωρίς ΦΠΑ) 1.036
1.456 ευρώ.
gr.
ται
e-mail : nomik
οριών είναι στο
τσέτες ρολό αξίας
ολης προτίθε
.
υγείας δύο φύλαναζήτηση πληροφ
ov.
 Ο Δήμος Πετρούπ στα μέλη των
athina984fm.gr
ευρώ, 9.240 χαρτιά
[email protected]
λίτρα
γεύμα
ου στην Καβάλα
e-mail: dioikiti
1.540 ευρώ, 400
να προσφέρει
θα δι Ο Δήμος Παγγαί
φυτά,
λων κόστους
400
επιτροπών που
ευτεί σπόρους,
gr.
άπουνου χεριών
εφορευτικών
Μαΐου.
ζητά να προμηθ
ητα
υγρού κρεμοσ
τσέτες
εκλογές του
κι έτοιμο χλοοτάπ
χάρτινες χειροπε
εξαγάγουν τις
δενδρύλλια
ευρώ, 66.000
ς του. Το
ευτης περιοχή
ού κόστους 198
για τις ανάγκες
ζικ-ζακ συνολικ
τικού
15 λίτρα αντισηπ
ρώ χωρίς ΦΠΑ,

!

και δημοτικές
κές υπηρεσίες
Δουλειές με κρατι θεια υλικών και την
αρχές για την προμήμπορούν να «ανοίξουν»
παροχή υπηρεσιών ες επιχειρήσεις
χιλιάδες μικρομεσαί

ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ καταθετει ο Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑσ
Επιμήκυνση στα 50
έτη των ομολόγων

Μετατροπή των επιτοκίων σε σταθερά

Περίοδος χάριτος 10 ετών
για τα διμερή δάνεια

Κρίσιμες αποφάσεις, που θα οδηγήσουν στην άμεση έναρξη της συζήτησης για την
αναδιάρθρωση του χρέους, αναμένονται από τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.
Επικυρώνεται το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί από την κυβέρνηση. »4-5

ΤΡΙΠΛΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Ο «Σάλπι» έβαλε
φωτιά στα πλέι οφ

ΔΕΚΑΔΕΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Τρέμουν όλοι
τον εμφύλιο
στην Ουκρανία

Τρεις στην κορυφή (ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, Αστέρας
Τρίπολης) μετά την ισοφάριση από τον
Σαλπιγγίδη μέσα στη Λεωφόρο.

»20, 37
KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ «17Ν» ΑΠΟ
ΤΟΝ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ

Αγωνίες και ελπίδες
την πρώτη Κυριακή

Σκότωσαν τον Αξαρλιάν για να... πάνε διακοπές
και έκαναν ληστείες για την τσέπη τους!

Παράμετρο που επηρεάζει το αποτέλεσμα της 25ης Μαΐου αποτελεί ο α' γύρος
των αυτοδιοικητικών εκλογών. »6-7

Στη βιασύνη του Κουφοντίνα για διακοπές αποδίδει ο Βασίλης
Τζωρτζάτος την «παράπλευρη απώλεια» του Θάνου Αξαρλιάν.
Ιδιοποιούνταν και τη λεία από ληστείες. »14-15

Αυτή την Κυριακή: Το χρυσό δρεπάνι