Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
29 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9769

1,30€

www.ethnos.gr

9.668

εποχικοί σε
δήμους,
νοσοκομεία
και αρχαιολογικούς χώρους

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
ΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟ
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟ

ΕΡΓΟΥΣ • Σελ. 12
ΓΙΑ 50.000 ΑΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

12 ΣΕΛ ΙΔΕΣ ΕΞΤΡ

ΟΥ
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛ
• ΤΡΙΤΗ 29
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

851

ΕΙΣ ΣΕ
200 ΝΕΕΣ ΘΕΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α

ΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ

έσω ΑΣΕΠ
Διαγωνισμός μ Τράπεζα
για την Εθνική Δ

ΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕ

ΤΗΤΑ,
ΣΕ Κ ΑΘΑ ΡΙΟ

ΤΙΣ ΜΟ
ΑΘΛ ΗΣΗ , ΦΩ

6.462
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

• Σελ. 6

ηψης τουλάχιστον
ίιαγωνισμό πρόσλ
ύχων προγραμματ
για
νέων 200 πτυχιο
ζα της Ελλάδος
ζει η Εθνική Τράπε
στο τέλος ΜαΣεπτέμβριο, ενώ
τον ερχόμενο
η της διαδικαινώσει την έναρξ
όφων του
ΐου θα ανακο
έον 200 υποτρ
επιλογής επιπλ
, οι οποίοι
σίας
κών Υποτροφιών
Ιδρύματος Κρατι
α στην τράπεζα,
για δύο χρόνι
θα εργαστούν
άσκησης. Ηδη
τώς πρακτικής
σε επαφή
υπό το καθεσ
χη της ΕΤΕ ήρθαν συνδροδιοικητικά στελέ
τας τη
του ΑΣΕΠ, ζητών
νιμε την ηγεσία
του γραπτού διαγω
ασία
μή του στη διαδικ θεί μετά το καλοκαίρι.
διεξαχ
σμού που θα
της Αθήνας και
καταστήματα
σε συνενΕξάλλου, για τα
ης η Εθνική είναι οφιών,
της Θεσσαλονίκ
κών Υποτρ
α Κρατι
νόηση με το Ιδρυμ
ι με διετείς συμνα απασχολήσε
ομικές και
προκειμένου
ύχους από οικον
βάσεις 200 πτυχιο με διαδικασία επιλογής
άλλες ειδικότητες, . • Ρεπορτάζ σελ. 3
Ιούνιο
που ξεκινά τον

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
στην Εθνική Τράπεζα

»23-28, 45-50

ΑΛΛΑΖΕΙ
Ο ΝΟΜΟΣ
για τον συνδικαλισμό

ΣΕ ΕΚΑΒ ΚΑΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ς γιατρών
1.062 προσλήψει βοηθών
ν
και υγειονομικώ

της Υγείας
ήψεις στον χώρο το Συμβούν από
Ξεκινούν οι προσλ
η 2.000 θέσεω
θημετά την έγκρισ Μεταρρύθμισης. Ηδη συστά
ς
λιο Κυβερνητική ΕΚΑΒ, 50 θέσεις βοηθών
στο
της
καν 615 θέσεις
σε νοσοκομεία
θέσεις γιατρών • Σελ. 5
Υγείας και 397
Θεσσαλονίκης.
Αθήνας και της

Υ

σε
οί υπάλληλοι
2.244 εποχικ ιολογικά έργα
άλ, αρχα
φεστιβ

ΟΚΑ ΙΡΙΟ
ΕΝ ΟΨΕ Ι ΚΑΛ

• Σελ. 4

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αποδοκίμασε
με... Μπολιβάρ
τα «ποιήματα»
Γιώργου - ΔΗΜΑΡ
Με τους στίχους του Εγγονόπουλου στον «Αποχαιρετιστήριο Yμνο για τον Μπολιβάρ» σχολίασε ο Ευ. Βενιζέλος τη συμμετοχή του Γιώργου Παπανδρέου στην
εκδήλωση για το βιβλίο της Μαριλένας Κοππά. »6-7

640 θέσεις
στα ΕΛΤΑ
για οδηγούς,
διανομείς

• Σελ. 2

ΦΡΕΝΟ ΣΤΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ειδικη
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο

λοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος καθεστώτος στο συνδικαλιστικό κίνημα έχει έτοιμο το υπουργείο Εργασίας. Αλλάζει ο τρόπος
χρηματοδότησης των σωματείων. Αντιμετωπίζεται ο κατακερματισμός τους. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΓΣΕΕ
και την ΑΔΕΔΥ μπαίνει το θέμα των απεργιών. Αναζητείται χρυσή τομή, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ευρεία πλειοψηφία των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις. »18-19

ΗΠΑ

Κυρώσεις
στην αυλή
του Πούτιν

Με διευρυμένη συμμετοχή
των εργαζομένων
η προκήρυξη των απεργιών
Περιορισμός στις άδειες «από
τη σημαία». Συγχωνεύσεις
πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων σωματείων

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

»52-53

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΛΟΣΣΟΙ

Σούπερ προσφορές
για τον ΟΛΠ
Στο παιχνίδι μπαίνουν πολυεθνικοί κολοσσοί από
Ευρώπη, Αμερική και Ασία. »56

Ν. ΥΟΡΚΗ

Αγνωστοι θησαυροί
του Αντι Γουόρχολ »60-61

Αυτή την Κυριακή: Ο Αστερίξ λεγεωνάριος