Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠαρασκευΗ
25 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9766

1,30€

ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

25 απρ ιλιο υ
2014

Τροπολογία - ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους »33-40

ΠΑ ΡΑ ΣΚ ΕΥ Η

www.ethnos.gr

Τέλος τα τεκμήρια για
τα χαμηλά εισοδήματα

Τροπολογία
- ανασα γία
χίλίαδεσ
φορολογούμενούσ

Χωρίς φόρο και τεκμήρια
τα χαμηλά εισοδήματα
Οι κινήσεις
πριν από
την αποστολή της
οριστικής
δήλωσης
Το κόστος
για τη διόρθωση τυχόν
λαθών ή παραλείψεων

Ντοκουμεντο Η πρόταση τησ κυβέρνησησ στο Eurogroup για την ανάκαμψη

το σχεδιο
της επανεκκίνησης

Εκ Βαθέων

Συνομιλώνταs
με τον Ανδρέα
Ενα ιστορικό ντοκουμέντο.
Ο Θανάσης Λάλας συζητά
με τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οι ΟρΟι για
τΟυ φΟρΟυ πληρωμη
πΟλλεσ δΟσσε
εισ

Ποιοι
πρέπει να
εγγραφούν
στο μητρώο
της Εφορίας

πωσ θα γινει η

μειωση

Οδηγός για την
υ
ηλεκτρονικής δ ποβολή
ήλωσης

Τα βήματα για
την ηλεκ τρονική
υποβολή των
ρολογικών δηλώ
φοσεων εισοδήματ
ος για όλες τις
κατηγορίες φορο
λογουμένων προκ
ειμένου να μην
υπάρξουν προβ
λήματα στη διαδ
ικασία.
Πρώτη προϋπόθε
ση, η απόκ τηση
κλειδάριθμου
που θα ανοίξει
τις πύλες του
TAXIS καθώς
ΑΦΜ, ενώ για
και
όσους έχουν εισοδ
ήματα από πολ-

λές πηγές οι
δηλώσεις υποβ
άλλονται με συγκ
κριμένη χρονική
εσειρά για να
γίνουν αποδεκτέ
από το σύστημα.
ς
Η πληρωμή του
φόρου εισοδήματ
ος που αναγράφεται στο εκκα
θαριστικό σημε
ίωμα θα πρέπ
γίνει σε τρεις ισόπ
ει να
οσες μηνιαίες
δόσεις αλλά προβλέπεται και η
δυνατότητα διακ
ανονισμού.

μειωση

αναπτυξη
Ν. Καζαντζάκης
Συμπόσιον

Το φιλοσοφικό αριστούργημα
του μεγάλου συγγραφέα

φορων

ανεργιασ

Επιλεγμένες παρεμβάσεις σε
9 ζωτικούς κλάδους, στους οποίους
η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα

Σταδιακή μείωση της φορολογίας
στις επιχειρήσεις, την ενέργεια
και στα φυσικά πρόσωπα

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και
ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης και προσωρινής απασχόλησης

T

ο δεκαετές σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας πάνω σε υγιείς βάσεις παρουσίασε χθες στο EuroWorking Group
ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων Πάνος Τσακλόγλου. Η απαρέγκλιτη υλοποίησή του οδηγεί σε ελάφρυνση των

βαρών που έχει επωμιστεί η κοινωνία. Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και δημιουργούνται νέες ασφαλείς θέσεις εργασίας. Αναφέρεται ρητά ότι σημαντικοί πόροι θα κατευθύνονται
στις επενδύσεις αντί στην κατανάλωση. »52-57

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤ

Ετοιμος
ο Ντράγκι
να ρίξει
ευρώ στις
αγορές

ρή
Δώιταγο
επ

υλα
Για κοτόπο
Ο
ΒΕΡ
ΦΡΕΣΚΟ

Για όλα τα ά
δημητριακ
Fitness

ο
Δώπραγή
ε ιτ

ο
Δώπραγή
ε ιτ

ΣΥΡΙΖΑ

ΕΓΚΡΙση ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Τον Μανώλη Γλέζο επιστράτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη
μάχη των ευρωεκλογών. Επιχειρεί αντιστροφή του
κλίματος από τις επιλογές υποψηφιοτήτων. »8-9

Οδηγοί και τεχνικοί καλύπτουν τις ελλείψεις
προσωπικού σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό.
Συντάσσονται οι προκηρύξεις. »19

Με λάβαρο τον Γλέζο
επιχειρούν να
σβήσουν τη φωτιά

720 προσλήψεις
-εξπρές στις
συγκοινωνίες

»4-5