Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΠΕΜΠΤΗ
17 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9761

1,30€

www.ethnos.gr
μ. ΠΕμΠΤΗ

Συντάξεις
17 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 160

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ευκαιρία για έξοδο από
το Δημόσιο με σύνταξη

Ρυθμίσεις - ανάσα
για να μην μπει
ψαλίδι στον ΟΑΕΕ

»49-52

Η
ΤΗΣ ΚαΤΕριΝαΣ ΚοΚΚαλιαρ
στο Ταμείο των
έες παρεμβάσεις έρχονται
τιών (ΟΑΕΕ), ώστε
ελευθέρων επαγγελμα
κενό στα έσοδα
να κλείσει το οικονομικό
οι συντάξεις. Το Ταμείο
και να μην περικοπούν
μεταφέρει πόρους από
δεν μπορεί πλέον να…
την ανεργία στις συντάξεις,
τον λογαριασμό για
ι η «μαύρη τρύμε αποτέλεσμα να διευρύνετα

Ν

Η Θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Β’
Ο Νίκος Καζαντζάκης
μεταφράζει Δάντη

ργ
Δώιταοή
επ

ασφάλιση εκτιμούν πως
Ειδικοί στην κοινωνική
συτρύπα» θα έπρεπε οι
για να κλείσει η «μαύρη
για
2% έως και 5%. Ωστόσο
ντάξεις να μειωθούν από
ενδεχόμενο δρομολογού
να αποφευχθεί ένα τέτοιο
της
ς με στόχο τη διεύρυνση
νται νέες παρεμβάσει
της εικαι την αντιμετώπιση
ασφαλιστικής βάσης

πα».
των ελευθέρων
Υπολογίζεται πως ο φορέας
οικονομικό κενό 800
επαγγελματιών έχει
κάθε χρόνο αναζητά
εκατομμυρίων ευρώ και
ηση για να επιβιώσει.
πρόσθετη χρηματοδότ
υπολογιστεί 180
Στο ποσό αυτό δεν έχουν
θα έπρεπε να
εκατομμύρια που κανονικά
αλλά τελικά αξιοπηγαίνουν στον ΟΑΕΔ,
συντάξεποιήθηκαν για την καταβολή
ων.
πλέον και
Η πρακτική αυτή σταματά
επιστρέψει το
το Ταμείο θα πρέπει να
ποσό σε βάθος 15ετίας.
υπόψη η
Ουσιαστικά αν ληφθεί
η απώλεια
ετήσια δόση αλλά και
από τη
που θα έχει κάθε χρόνο
πρακτικής,
μη συνέχιση αυτής της
απώθα προκύψει μια πρόσθετη
λεια κοντά στα 60 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως.

ΣΕ 9 ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Ν. Καζαντζάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

σφοροδιαφυγής.
που ψηφίστηκαν πρόΤρεις είναι οι διατάξεις
οικονομική «ανάσα» στον
σφατα με στόχο να δοθεί
ιών.
ελευθέρων επαγγελματ
ασφαλιστικό φορέα των

Συγκεκριμένα:
ται πλέον μηνιαίως και
 Οι εισφορές καταβάλλον
υ να αντιμετωπιστεί η
όχι ανά δίμηνο, προκειμένο
ΟΑΕΕ οι ενεργοί οφειλέτες
εισφοροδιαφυγή. Στον
πληεπιχείρηση, αλλά δεν
-δηλαδή όσοι διατηρούν
ται
στο Ταμείο- υπολογίζον
ρώνουν τις οφειλές τους
σε 375.000.
στη ρύθμιση «Νέα αρΜε βάση τα επίσημα στοιχεία
τώρα 25.771 ελεύθεροι
χή» έχουν υπαχθεί μέχρι
την πάγια ρύθμιση έχουν
επαγγελματίες, ενώ για
23.642 άτομα.
εκδηλώσει ενδιαφέρον
οι από το ΙΚΑ στον ΟΑ Μεταφέρονται ασφαλισμέν
ος υπάγεται υποΕΕ. Συγκεκριμένα: ο ασφαλισμέν του χρόνου της
για το σύνολο
χρεωτικά στον ΟΑΕΕ
ς -χωρίς δικαίωμα επιλογής
παράλληλης απασχόληση
- εφόσον ο χρόνος ασφάασφαλιστικού οργανισμού
των 25 ημερών.
λισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται την υποχρεωτική
ν από
Πρόσωπα που εξαιρέθηκα
με τις διατάξεις
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του ΟΑΕΕ
ασφάλιση
2084/1992 επανεξετάτου άρθρου 39 του ν.
του νόμου μετά τη λήζονται με τις διατάξεις
εξαίρεσής τους.
ξη της χορηγηθείσας
γιστές που είναι
 Οι ορκωτοί ελεγκτές-λο
του Σώματος Ορεγγεγραμμένοι στα μητρώα
(Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται
κωτών Ελεγκτών Λογιστών
υποχρεωτική ασφάλιαπό την 1η Ιουλίου στην
όσοι έχουν μέχρι την
ση του ΟΑΕΕ. Εξαιρούνται
στο ΙΚΑ ή έχουν
1η Ιουλίου 25 έτη ασφάλισης δικαίωμα. Με
τικό
θεμελιώσει συνταξιοδο
ι εντός 6 μηαίτησή τους -που υποβάλλετα
του νόμου- δύαπό την έναρξη ισχύος
νών
από την ασφάλιση
νανται να εξαιρούνται
στην ασφάλιση
στο ΙΚΑ και να υπάγονται
του ΟΑΕΕ.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ
τα 4,2 δισ. του νέου ΕΣΠΑ
Από 30% έως
50% τα ποσοστά
χρηματοδότησης

Ι

σχυρή ώθηση στην οικονομία δίνουν τα προγράμματα για την
απορρόφηση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ. Ενισχύονται τομείς
όπως τουρισμός, αγροδιατροφή, συγκοινωνιακές υποδομές, περιβάλλον, φαρμακευτική βιομηχανία, ενέργεια, κατασκευές, πληροφορική. Προβλέπεται η δημιουργία 550.000 θέσεων εργασίας. »4-5

Προθεσμία έως
22 Απριλίου για
προγράμματα
και αιτήσεις

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΛΙΣΤΑ

Θερμό επεισόδιο
Τσίπρα - Λαφαζάνη

»8-9

ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τανκς με ρωσικές
σημαίες στους δρόμους

Η Ουκρανία
στο μονοπάτι
του εμφυλίου
Ενισχύεται το ΝΑΤΟ σε Ανατολική
Ευρώπη και Βαλτική. »24, 33

ΖΟΥΓΚΛΑ
Η ΤΟΥΜΠΑ
Εικόνες ντροπής, σκηνές πρωτοφανούς μίσους και βίας στο ντέρμπι
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού (1-0), ένα ματς που έμοιαζε με πόλεμο, ένας αγώνας που δεν έπρεπε να ξεκινήσει και ολοκληρώθηκε υπό την ανοχή του ανεκδιήγητου διαιτητή Σταύρου Μάνταλου, με τον «Δικέφαλο» να προκρίνεται στον τελικό του Κυπέλλου. »28-29