Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
8 απριλιου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9754

1,30€

www.ethnos.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΩΣ
1.200€ ΣΕ
ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΒΡΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
»23-28, 45-50

ΑΣΕΠ • Σελ. 3
ΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝ
ΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Ν ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣ
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

12 ΣΕΛ ΙΔΕΣ ΕΞΤΡ

ΟΥ
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛ
• ΤΡΙΤΗ 8
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

848

Α

ΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟ
ΨΕΩΝ - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΛΗ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΣ

θέσεις
3.012 εποχικές στη ΔΕΗ
ες
και 600 μόνιμ

εί
ήψεων προωθ
παράζ προσλ
ρηση Ηλεη Δημόσια Επιχεί
στο 2014. Στις
κτρισμού μέσα
, οι
ου προσωπικού
600 θέσεις μόνιμ στο υπουργείο Δις βρίσκονται
οποίε
έγκριση,
ρύθμισης για
3.012
οικητικής Μεταρ
εθούν ακόμη
έρχονται να προστ
, από τις
προσωπικού
θέσεις εποχικού
ορισμένου
με συμβάσεις
οποίες 2.315
και 697
ηνης διάρκειας
ν για
χρόνου οκτάμ
60 ημερομισθίω πιμε συμβάσεις
προσω
εργάτες. Το
ανειδίκευτους
επιλεγεί
εποχικό, θα
κό, μόνιμο και
ειδικότηκαι βοηθητικές
από τεχνικές
Υποχρεωροβάθμιας και
, ενώ
τες της Δευτε
ς αντιστοίχως
τικής Εκπαίδευση
ς, σε διοιέμονται, επίση
πικό,
θέσεις καταν
ομικό προσω
προκητικό και οικον
επιστημονικό
κών
αλλά και σε ειδικό
ρυξη των εποχι
σωπικό. Η προκή να ξεκινήσει αμένεται
θέσεων αναμέ
4-5
Πάσχα. • Σελ.
σως μετά το

Μ

ΑΣΙ ΑΣ
ΕΥΡ ΕΣΗ ΕΡΓ
ΚΙΝ ΗΤΡΑ ΓΙΑ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 200€ ΓΙΑ
1.

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ
ΜΕΣΩ EURES
• Σελ. 11

Α ΔΑΚΟΚΤΟΝΙ

ΑΣ 201 4

ΛΥΣΗ ΑΝΑΣΑ
ΤΡΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

υτές,
Μέντορες, εκπαιδε ΒΕΕ
ΓΣΕ
βοηθοί στο ΙΜΕ

της ΓΣΕΒΕΕ για
ι το Ινστιτούτο
ατών που
Αιτήσεις δέχετα
εξωτερικών συνεργ
την πρόσληψη μέντορες, εκπαιδευτές αλλά
ως
κύκλους
θα εργαστούν
τείας στους νέους ζει.
ετοιμά
και βοηθοί γραμμα
κατάρτισης που
προγραμμάτων
• Σελ. 6

ι και εργάτες
900 γεωπόνοις Γεωργίας
σε
σε Διευθύν

ΠΡΟ ΓΡΑ ΜΜ

Σε 3.612 προσλήψεις εξπρές προχωρά η ΔΕΗ

• Σελ. 3

Διαγωνισμός
για 82 νέους
δικαστικούς
επιμελητές

• Σελ. 5

για ΦΠΑ - χρέη στο Δημόσιο
Ρωσική
σημαία και
στο Ντονέτσκ

»22, 51

Διαγραφή προστίμων
για απλήρωτα τιμολόγια

Πληρωμή του ΦΠΑ μόνο
όταν έχει εισπραχθεί

Ν

έο σύστημα για τον συμψηφισμό οφειλών προς το
Δημόσιο και την αποπληρωμή του ΦΠΑ τίθεται σε
εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2015, προσφέροντας
οικονομική ανακούφιση σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρές

ΣΕΙΡΑ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Ρύθμιση και για ΦΠΑ
μεταξύ ιδιωτών

και μεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά η απόδοση του ΦΠΑ θα
γίνεται μετά την καταβολή του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη μέχρι το φθινόπωρο. »4-5

Αναλυτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια »6

Υστερία για
το Game
of thrones

Ποιοι θα πάρουν το
μέρισμα των 520 εκατ.

»60

Νίκος Καζαντζάκης
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ

Τ. Μπαλτάκος:
Καλά έκανε
ο γιος μου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Παίζει μπάλα για
τη... δημαρχία
Υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά ο αντιπρόεδρος
της ΠΑΕ Γ. Μώραλης, με στήριξη Β. Μαρινάκη
και συμμετοχή Π. Κόκκαλη. »16

ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

Α(γ)ρειος Πάγος στα
βίντεο της Χρυσής Αυγής
Η ποινική διαδικασία για αυτόφωρα κακουργήματα ενεργοποιείται
χωρίς να προαπαιτείται άρση της βουλευτικής ασυλίας. »8-9

KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

Αυτή την
Κυριακή:
Ο Νίκος
Καζαντζάκης
μεταφράζει
Δάντη

Η Θεία Κωμωδία
ΤΟΜΟΣ Α'