Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
καθε κυριακη
μαζι ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης
AυτΗ την κυριακη:

Μέγαs Αλέξανδροs

ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 • AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9731 • 1,30€ • www.ethnos.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ

1.015 προσλήψεις
στην Αστυνομία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Η • Σελ. 5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧ
Ν ΔΕΧΕΤΑΙ Η
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡγΑΤΩ
ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩ
ΗΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟ
ΑΙΤ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Α
12 ΣΕΛΙ ΔΕΣ ΕΞΤΡ

ΟΥ 844
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛ
• ΤΡΙΤη 11
ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

δυο
ικου στουσ
ιμου προσωπ
θεσεων μον
και εγκρισεισ
προκηρυξεισ

οργανισμουσ

μηχανικοί
1.100 τεχνικοί, ΟΤΕ, ΔΕΗ
σε
και διοικητικοί
Μ

υπαλλήλους
ε 600 τακτικούς
το ανθρώπινο
θα ενισχύσει
η ΔΕΗ ΑΕ, έξι
δυναμικό της
προκήρυτην τελευταία
χρόνια μετά
500 και
ΑΣΕΠ, ενώ σε
ρήσει
ξή της μέσω
ήψεις θα προχω δύο
πλέον προσλ
Οι
τέλος του έτους.
ο ΟΤΕ έως το
άβουν
ισμοί θα προσλ
μεγάλοι οργαν
μηχανιό προσωπικό,
κυρίως τεχνικ
μονες αλλά και
επιστή
κούς, ειδικούς
άθεια να
, σε μια προσπ
λούν
διοικητικούς
κενά που προκα τεκαλύψουν τα
των
ξιοδοτήσεις
βρίοι αθρόες συντα
Ηδη στον ΟΤΕ
πρόλευταίων ετών.
η προκήρυξη
σκεται σε εξέλιξ
νιακών Μηικοινω
σληψης 14 Τηλεπ
της ΔΕΗ για
ών, ενώ το αίτημα
χανικ
της σε
προσωπικού
ενίσχυση του
βρίσκεται ήδη
ούς
ορυχεία και σταθμ
ΜεταρΔιοικητικής
ή
στο υπουργείο
νοντας την έγκρισ
ρύθμισης, αναμέ

Ι
ΙΚΟ Ι ΦΡΟ ΥΡΟ
ΕΣ Κ ΑΙ ΕΙΔ
ΕΠΙ ΣΤΗ ΜΟΝ

1.015 ΝΕΕΣΣ
ΨΕΙ
ΠΡΟΣΛΗ

1.100 μόνιμοι
σε ΔΕΗ - ΟΤΕ

ΣΤΗΝ ΕΛ ΣΤΑ ΔΥΟ η εταιρεια - ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟ 30%
χωριζεται .ΑΣ

ΑΝΑΨΕτης ΔΕΗ
ΦΩΣ
για πώληση
του. • Σελ. 4-5

ΜΑΔΑ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟ

εποχικών
252 συμβάσεις ρεσίες
υπη
σε δήμους και
αι

ιών της με μόνιμο
ση των υπηρεσ
Σελ. 3
πει την ενίσχυ
ς φρουρούς •
ψηφίστηκε, προβλέ ΟΣΕ, ΟΑΣΑ) με ειδικού
μίας, που μόλις
Ο, ΤρΑΙΝ
ργάνωση της Αστυνο των συγκοινωνιών (ΜΕΤρ
και
για την αναδιο
Ο νέος νόμος
προσωπικό καθώς
και αστυνομικό
επιστημονικό

ΒΡΥ ΞΕΛ ΛΕΣ
ΚΑΡ ΙΕΡΑ ΣΕ

ΒΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΥ ΞΕΜ

ΡΓΟ

άρτιο για
Αιτήσεις τον Μ ΕΕ
ις στην
529 θέσε

δέχοντ
εποχικές θέσεις
αιτήσεις για 154δα 21 δήμοι, ενώ σε εξέλιξη
αυτή την εβδομά ισμοί σε υπηρεσίες του υβρίσκονται διαγων μού που αφορούν 47 προτο υπουργείο
πουργείου πολιτισ
ιούχους ζητά
σλήψεις. συμβασ ξης αλλά και το ατει θεσαγροτικής ανάπτυ4, 6, 7
σαλονίκης. • Σελ.

289 άνεργοι
σε τοπικά
προγράμματα
απασχόλησης
•
Σελ. 7

• Σελ. 10-11

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ

Η Ελιά και τα
... κλαδευτήρια
Η απουσία του Γ. Παπανδρέου από τη
Συνδιάσκεψη προκαλεί ρήγμα στις
σχέσεις με τον Ευ. Βενιζέλο. »8-9

Τ

ο πρώτο τρίμηνο του 2015 θα ολοκληρωθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού η διαδικασία πώλησης της «μικρής ΔΕΗ», σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο κύκλος εργασιών της πλησιάζει τα 2 δισ.
ευρώ. Το νομοσχέδιο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. »55

«Προίκα» στη
νέα επιχείρηση
11 μονάδες,
6 ορυχεία και
2 εκατ. πελάτες

ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ

Μεταθέσεις-εξπρές
στους δήμους »16

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Ετοιμος
ο νόμος για
τις τράπεζες
Προαπαιτούμενο για
την εκταμίευση της
δόσης θεωρείται από
το Eurogroup.

ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Νέα σενάρια για
την τραγωδία
Ακαρπες παραμένουν οι έρευνες για
τον εντοπισμό του αεροπλάνου παρά
τη συμμετοχή δέκα χωρών. »22, 51

eurogroup προσ ελληνικη κυβερνηση

Κλείστε όλα τα μέτωπα έως την Κυριακή!..
Eντονη κριτική ασκήθηκε από το Eurogroup για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Με τελεσιγραφικό τρόπο
ζήτησε να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. »4-6