Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
παρασκευη
7 μαρτιου 2014

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕ ΤΟ ‘ΕΘΝΟΣ’

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9728

1,30€

7 ΜΑΡΤΙΟΥ
2014

ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ

www.ethnos.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014

Οι δαπάνες και οι αποδείξεις
που μειώνουν τον τελικό φόρο
6,38 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

EUROBANK

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ALPHA

2,183 δισ.

Σπασμένες ψυχές

αγόρες

Οι αποδείξεις
που δεν
αναγνωρίζονται από
την Εφορία

Αποδείξεις και δαπάνες
που μειώνουνΤτΕ ρο
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ τον φό

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
των τραπεζών μετά τα τεστ
ΕΘΝΙΚΗ

Νίκος
Καζαντζάκης

ε1

Ποιοι είναι
οι κωδικοί
της δήλωσης
για τις
απαλλαγές

2,945 δισ.

425 εκ.

262 εκ.

Ρελάνς από
την Πειραιώς
με αύξηση
1,75 δισ.

Οι μικρότερες ανάγκες για
την Alpha Bank  Τα σχέδια
της διοίκησης της Εθνικής
και το παρασκήνιο για την
τύχη της Eurobank »4-5, 7

Πώς εΠιμεριζεται
η εκΠτώςη φόρόυ
για όικόγενειες

ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

ΠρόςόΧη

Οι φοροαπαλλαγές
που ισχύουν
για τα εισοδήματα του 2013

Μείωση του τελικού φόρου στο
εκκαθαριστικό ση- Οι δαπάνες
για γιατρούς και νοσήλια για να εκπέσουν
μείωμα της Εφορίας για τις φετινές
φορολογικές δη- από τον φόρο
σε ποσοστό 10% θα πρέπει να υπερλώσεις και αποφυγή φοροποινής
θα έχουν οι μισθω- βαίνουν σε
αξία το 5% του δηλωθέντος εισοδήματοί και οι συνταξιούχοι μέσω των
φοροαπαλλαγών τος. Το ποσό
για τις αποδείξεις ορίζεται στο 25%
και των αποδείξεων για αγορά
του
αγαθών και παροχή εισοδήματο
ς και σε περίπτωση που υπολείπετα
υπηρεσιών.
ι θα
επιβάλλεται φόρος 22% στη διαφορά.

«Αγκάθια» οι
απολύσεις σε
ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα

ο
Δώιραγή
πτ
ε

ο
Δώιρ γή
α
επ τ

Η Κριμαία αποχαιρετά την Ουκρανία
Ευρώπη και ΗΠΑ καταδικάζουν, αλλά αποφεύγουν τις οικονομικές κυρώσεις »46-48
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δωροεπιταγές
από το
ΕΘΝΟΣ και τον
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ

651 προσλήψεις σε
πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Τερματίζεται η εκκρεμότητα που είχε προκαλέσει
η έλλειψη πόρων. »20

Μήνυμα Παπούλια προς Γκάουκ

Η Γερμανία μάς χρωστά
ακόμη τις αποζημιώσεις
Επέκρινε το Βερολίνο, που αρνείται διαπραγμάτευση και διεθνή διαιτησία. »8