Πρωτοσέλιδο Έθνος:Recognized text:
καθε κυριακη
μαζι ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης
AυτΗ την κυριακη:

Σπασμένες ψυχές

ΤεταρΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 • AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9726 • 1,30€ • ΜΕ ΚΥΝΗΓΙ & dvd: 2,50€ • www.ethnos.gr

DVD Αφιέρωμα στα μεγάλα θηράματα
+ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΩΡΑ: ΚΕΡΔΙΣΤΕ 2 ΚΑΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

σε 180.000 «αιώνιους» φοιτητές
Σ
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

Διπλωματικό και
οικονομικό πόκερ
στην Ουκρανία »38-41

την εφαρμογή του νόμου που καταργεί τις
χωρίς χρονικούς περιορισμούς σπουδές προχωρεί το υπουργείο Παιδείας. Οσοι φοιτητές έχουν
εισαχθεί προ του 2006 καλούνται να ολοκληρώσουν την προσπάθεια για την απόκτηση του πτυχίου μέχρι τον Ιούνιο. »ΕΝΘΕΤΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ»

5 maΡtΙΟΥ

Παιδεία
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

467

ΣΤΑ ΑΕΙ

ιρία για
Τελευταία ευκα ς» φοιτητές
νιου
180.000 «αιώ

ΕΣ
ΕρΧΟνΤΑ Ι ΔΙΑΓρΑφ

ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΟΙ

Προγράμματα
διά βίου μάθησης
για αποφοίτους
πανεπιστημίων 7
● Σελ.

»45-47
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑΣ

Σαρωτική νίκη
του Αλεξανδρή
»16

ι να φτάσουν
Στους 12.000 αναμένετα
κατηγοριών των
οι υποψήφιοι ειδικών
εξετάσεων, οι οποίοι
Πανελλαδικών
τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ
θα εισαχθούν σε
θέσεων.
σε πρόσθετο αριθμό
ίες, τη φεύμφωνα με πληροφορ το 20%
διατεθεί
τινή χρονιά θα
του συνολικού
των θέσεων επί
ς των
στις κατηγορίε
αριθμού εισακτέων
των ειτριτέκνων και
πολυτέκνων, των με κοινωνικά κριτήων
δικών περιπτώσε
ι σε αρκετές περιπτώρια. Οι υποψήφιο χαμηλότερες βαθμοι με
σεις εισάγοντα με τους υποψηφίους
λογίες συγκριτικά θέσεις της γενικής
τις
για
που διεκδικούν
Οι διαφορές -κυρίως σε
σειράς (90%).
ν- είναι
των πολυτέκνω
την κατηγορία
ις τεράστιες, φτάνοιών
κάποιες περιπτώσε
μεσαίων βαθμολογ
ντας σε τμήματα μόρια. Είναι ενδειακόμη και τα 3.000 χρονιά στο τμήμα
κτικό ότι την περσινή του ΠανεπιστημίΝαυτιλιακών Σπουδών ι της γενικής
ου Πειραιά οι υποψήφιο
ν με 15.975 μόρια,
σειράς εισήχθησα
φιοί τους που ανήόταν οι συνυποψή ς οικογένειες χρειάκουν σε πολύτεκνε
στηκαν μόλις 12.381. υποψήφιοι των ειδιότι οι
τους
Επισημαίνεται
ν για την εισαγωγή κακών κατηγοριώ
που
αριθμό θέσεων,
κρίστον επιπλέον
ικά για αυτούς,
μορίων
θορίζονται αποκλειστ
με το σύνολο των
της
νονται αρχικά
τους για τις θέσεις
της βαθμολογίας
τμήματος
κάθε σχολής ή
γενικής σειράς
ις του μηστις προτιμήσε
που δηλώσουν
και εφόσον
ικού τους δελτίου
στη
χανογραφ
με τη γενική σειρά, ειδεν εισαχθούν
για τις θέσεις της .
συνέχεια κρίνονται
οποία υπάγονται
ς στην
δικής κατηγορία

12.000 θέσεις σε
ΑΕΙ & ΤΕΙ για ειδικές
κατηγορίες υποψηφίων

Σ

πρόκληΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ Δ. Κουφοντίνα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
αιματοσ
ΤΗΣ 17Ν
20 χρόνια
χωρίς
τη Μελίνα

● Σελ. 4-5

στα ΑΕΙ-ΤΕΙ
12.000 θέσεις κατηγορίες
τις ειδικές
για

ΔΙΑΔΙΚΑ ΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
2014

Οδηγός για την
αναγνώριση
πτυχίων από
ξένα Ιδρύματα

● Σελ. 2-3

● Σελ. 8

Ημουν μπροστά στον Πειραιά
όταν τραυματίστηκε
ο Σάββας από την έκρηξη

Οι σχέσεις της 17Ν με τον ΕΛΑ,
τον Κασσίμη και τις άλλες
τρομοκρατικές οργανώσεις

Πώς αποφάσισε να παραδοθεί
μετά τις συλλήψεις, τι λέει για
τα κρυμμένα μυστικά της 17Ν

Υπήρχε ένας πλούσιος «γέρος»
που μας έδινε πληροφορίες
για στόχους »20, 37

ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Διάσταση Προβόπουλου
με τρόικα για τις τράπεζες
Χωρίς επιχειρήματα ανεβάζει το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν. »6-8

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Τράπεζα της Ελλάδος:

6,2 δισ.

Πολ Τόμσεν:

9 δισ.