Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9716

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD

+ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΟΙ ΤΣΙΧΛΕΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εξορμήσειs για υδρόβια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

νομοσ&-φόρο υπεραξίας
σκουπα
για πρόστιμα

ΤΕΤΑΡΤΗρΙου 2014

Παιδεία
19 φεβρουa
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

465

Μείωση μέχρι
68% στα πρόστιμα
της εφορίας

Παιδει ασ
μίες για
και οι προθεσ
Σχολεία ● Σελ. 4
Η διαδικασία
στα Πειραματικά
την εγγραφή

ΥΠοΥργ ειο

α 34 βιβλία
Αξιολόγηση γι α σπουδών
ατ
και προγράμμ

ΛΥΚΕΙΟ

ΦοιτΗτ εσ

Οι προϋποθέσεις
συμμετοχής
στο «Erasmus» 5
● Σελ.

«Πνίγουν»
τους μαθητές
με άχρηστη ύλη
Προαγω γικεσ
εξετασ εισ

Υλη - «βουνό»
για τους
μαθητές
της Α' Λυκείου

● Σελ. 8

θα συμμετάΜητρώα στα οποία
τικοί, πανεπιστημιασχουν εκπαιδευ
σύμβουλοι, οι οποίκοί και σχολικοί
34 βιβλία του
οι θα αξιολογήσουν
γυμνασίου αλλά
δημοτικού και του
ατα σπουδών τους,
και τα προγράμμ
ο
από το Ινστιτούτ
συγκροτούνται
.
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
που θέι ενδιαφερόμενοι στα
ν
λουν να ενταχθού θα
τών
μητρώα αξιολογη
ηλεκτρονική
να υποβάλουν
πρέπει
26 Φεβρουαρίου.
αίτηση έως τις
ου Παιδείας
Στόχος του υπουργεί όσα βιβλία
ούν
είναι να διατηρηθ
στα νέα εκπαιανταποκρίνονται ενώ όσα δεν
,
δευτικά δεδομένα έσεις να
πληρούν τις προϋποθ καινούργια.
από
αντικατασταθούν
προγράμματα
Oσον αφορά τα
ση θα γίνει
σπουδών, η αξιολόγη
στα οποία ήδη
σε 180 σχολεία
τα τελευταία 2,5
εφαρμόζονται
νου να επιλεχρόνια, προκειμέ
οποία θα υλοποιηχθούν εκείνα τα
σχολικές μονάθούν σε όλες τις
Σύμφωνα με τους
δες της χώρας.
Ινστιτούτου Εκσχεδιασμούς του
, τα νέα προπαιδευτικής Πολιτικής
πρέπει να είγράμματα σπουδών
δίευέλικτα και να
ναι ανοιχτά και
α στους δασκάνουν την ελευθερί
τα
καθηγητές να
λους και τους
με βάση και τις
προσαρμόζουν
τητες των τοανάγκες και ιδιαιτερό
ν. Ανάλογες διαδιπικών κοινωνιώ
νται για τα σχολικασίες προωθού
α του λυκείου.
κά εγχειρίδι
2-3

Χωρίς φόρο
15% τα ακίνητα
άνω των 25 ετών

Συμψηφισμός χρεών
με όλους τους φορείς
του Δημοσίου

O

● Σελ.

Σ

ε βελτιώσεις των φορολογικών ρυθμίσεων που
έχουν προκαλέσει αντιδράσεις προχωρεί η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Δραστικές είναι οι μειώσεις στα πρόστιμα

Κεφάλαια της ύλης που άλλοτε παραλείπονταν καλούνται να διδάξουν φέτος οι
καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης.

για παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων και
έκδοσης αποδείξεων. Απαλλάσσονται από τον φόρο
υπεραξίας ακίνητα που αποκτήθηκαν προ 25ετίας. Βελτιώνεται το φορολογικό καθεστώς των αγροτών. »40

αγριεσ συγκρουσεισ

»ΕΝΘΕΤΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ»

Αίμα και χάος
στην Ουκρανία

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
3.000 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
»16

Σε κόλαση μετατράπηκε το Κίεβο. Διαδηλωτές και αστυνομικοί έχασαν χθες τη ζωή τους στις άγριες συγκρούσεις. »20, 37
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Θαλάσσια ομίχλη
σκέπασε τον Πειραιά
Ο συνδυασμός των υψηλών για την εποχή
θερμοκρασιών και της παρατεταμένης
άπνοιας προκάλεσε την καταχνιά. »18

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Πώς πάτησε...
νάρκη στη Βουλή
το 2003 ο Γιώργος

Νίκος Καζαντζάκης

Οργάνωση με σημαντική και διαφανή
δράση είχε χαρακτηρίσει την «αμαρτωλή» ΜΚΟ ο Γ. Παπανδρέου ως
υπουργός Εξωτερικών. »4-5

Ιταλία - Αίγυπτος
Σινά - Ιερουσαλήμ
Κύπρος - Μοριάς

Αυτή την Κυριακή:

Ταξιδεύοντας