Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης
Αυτή την Κυριακή:
ΠΕΜΠΤΗ 13 φεβρΟΥΑΡΙΟΥ 2014 • AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9711 1,30€

ΔΕΚΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΝΟΣΗΛΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η Εφορία ανοίγει
τουs λογαριασμούs
»34

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ

Με νέα όπλα η
μάχη της Αθήνας
Στρατηγικές διαφορετικές από όλες τις
προηγούμενες αναμετρήσεις επιβάλλουν
στα κομματικά επιτελεία οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου, ιδιαίτερα στην Αθήνα. »4-7
ΘΡΑΚΗ

Στα Ελληνικά
τώρα η σαρία

Ο Βραχόκηποs

www.ethnos.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σύνταξη σε 20ετία
με 12 ρυθμίσειs
»49-52

ΣΤΟ ΑΣΕΠ
ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
13 ΦΕΒΡΟΥαΡιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 151

Παράθυρα εξόδου
για ασφαλισμένους
με λίγα ένσημα

αυτή η θεμελίωση γίνετραπεζών. Στην περίπτωση
και την ύπαρξη ανήται με 5.500 ημέρες ασφάλισης μητέρα μπορεί να
συνέχεια η
λικου τέκνου και στη
σύνταξη μπορούν να
το όριο ηλικίας.
ην πόρτα εξόδου στη
που έχουν αποχωρήσει όποτε συμπληρώσει
οι μητέρες που «κλείδωανοίξουν χιλιάδες εργαζόμενοι
Μεγάλες τυχερές είναι
έτη ασφάλισης. Δώτο τέλος του 2010, καθώς
συμπληρώσει μέχρι 20
σαν» το δικαίωμα μέχρι
δίνουν τη δυνατότητα
στα 55 και μειωμένη στα
δεκα ασφαλιστικές διατάξεις
και
δικαιούνται πλήρη σύνταξη
εργαζόμενους που λόγω
συνταξιοδότησης σε
ν 50.
σταδιακά τα όρια
δεν μπόρεσαν να συμπληρώσου
της κρίσης
Τη διετία 2011-2012 αυξάνονται τέλος στο ευνομεγάλο αριθμό ενσήμων.
η, ενώ
που ηλικίας για τη συνταξιοδότησ
Το «μίνιμουμ» ενσήμων
απαιτείται για τη συνταξιοδό15
τηση είναι 4.500 (δηλαδή
που
έτη ασφάλισης), ρύθμιση
Ταείναι ενιαία σε όλα τα
μεία. Ωστόσο για τη θεμεύ
λίωση του συνταξιοδοτικο
δικαιώματος πρέπει ταυτόχρονα να έχει συμπληρωθεί και το όριο ηλικίας. Ετσι μέχρι το τέλος
του 2012 έπρεπε να
έχει κλείσει ο υποψήφιος συνταξιούχος το 65ο έτος, ενώ
από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά η ηλικία
στο
συνταξιοδότησης πάει
67ο έτος. Σε όσες περιπτώσεις
μειωμέπροβλέπεται η χορήγηση
διαμορφώνεται
από την 1η Ιανουαρίου
νης σύνταξης, το όριο
ϊκό αυτό καθεστώς μπήκε
τέλος του 2012 και
στο 60ό έτος μέχρι το
2013.
και μετά.
για μεγάλες ομάδες
στο 62ο έτος από το 2013
Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν
ισχύουν για τις ασφαΔημόσιο, ΔΕΜεταβατικές ρυθμίσεις
, όπως οι τρίτεκνες (σε
ανάλογα με το έτος θεμελί- ασφαλισμένων οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανλισμένες στο ΙΚΑ, όπου
έτος. ΚΟ και τράπεζες),
ακόμα και πριν το 60ό
γυναίκες που έχουν
ωσης η «έξοδος» γίνεται
αλλά και οι έγγαμες
με 4.500 ημέρες ασφά- θυγιεινά
πριν το 1983.
Για παράδειγμα, εργαζόμενη
μειωμέ- προσληφθεί στο Δημόσιο
τα 55 το 2010 δικαιούται
παρουσιάζει σήμερα έναν
λισης, που έκλεισε
Το «Εθνος-Συντάξεις»
θέλουν
όσους εργαζόμενους
νη σύνταξη.
αναλυτικό οδηγό για
ισχύει για τη
πως ειδικό καθεστώς
την εργασία τους με λιγότερα
Σημειώνεται
παιδιά
να αποχωρήσουν από
γυναικών με ανήλικα
συνταξιοδότηση των
των από 20 έτη ασφάλισης.
φορείς των ΔΕΚΟ και
στο ΙΚΑ αλλά και στους

ΤΗΣ ΚαΤΕΡιΝαΣ ΚΟΚΚαΛιαΡΗ

Τ

ς
12 ασφαλιστικές διατάξει
σε
δίνουν τη δυνατότητα
ασφαλισμένους να βγουν
με
στη σύνταξη ακόμα και
για
4.500 ένσημα. Τι ισχύει
ς
μητέρες ανηλίκων, τρίτεκνε
και εργαζομένους σε βαρέα
και ανθυγιεινά

500 ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΑΡΤΙΟ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

των 35.000 μονίμων του 2006
 Πώς θα γίνει το ξεσκόνισμα στις απο-

φάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων

 Απολύσεις - εξπρές για όσους έχουν

καταθέσει πλαστά στοιχεία

A

πό το κόσκινο του ΑΣΕΠ θα περάσουν οι μονιμοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων που διενεργήθηκαν μεταξύ 2006-2010 με το ΠΔ 164/2004. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης συγκροτεί μηχανισμό
επανελέγχου όλων των φακέλων. Οσοι δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις του νόμου θα απολυθούν. »17

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ... ΔΙΚΗ »

16

»20

Ελληνικα «STARTUPS»

Οι καινοτόμοι της
«γενιάς των 30»
Διεθνές ενδιαφέρον προκαλούν οι εφαρμογές του Αλέξανδρου Μπινόπουλου. »14-15

μεγαλα εργα προστασιασ

Επιχείρηση SOS
για την Ολυμπία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ασπίδα προστασίας των θησαυρών της Ολυμπίας υψώνει το Αρχαιολογικό
Συμβούλιο. Η κατασκευή τεχνικών έργων στήριξης των μνημείων
θεωρείται θέμα άμεσης προτεραιότητας. Πρόσθετους κινδύνους έχουν
δημιουργήσει τα κλιματικά και γεωλογικά φαινόμενα. »38-39