Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TRENDY WATCH
μόνο με

ΤΡΙΤΗ
11 φεβρΟΥΑΡΙΟΥ 2014

9,90€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9709
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

1,30€

www.ethnos.gr

2.000 άνεργοι
καθηγητές
στα Κοινωνικά
Φροντιστήρια
»23-28, 45-50

Ν ΣΤΟ
ΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜω
ΟΙ 1.650 ΠΡΟΣΛΗ

2
ΟΝΟΜΙΚωΝ • Σελ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Α
12 ΣΕΛΙ ΔΕΣ ΕΞΤΡ

AΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ 840
• ΤΡΙΤη 11
Υ 2014
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

τΙΟΥ
Ν ΕΩΣ 18 ΜΑΡ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩ
ΚΛΗΡΩΣΗ τΩΝ
ΓΙΑ τΗΝ ΟΛΟ

ς θέσεις
17.590 εποχικέ ιφέρειες
Περ
σε Δήμους και
Κ

ΜΟΥ τΩΝ ΟτΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟ

άτων για
αταιγισμό αιτημ σιούχων
συμβα
προσλήψεις
ι το υπουράρχισε να δέχετα ς στις 18
, καθώ
γείο Εσωτερικών
οι προσλή«παγώνουν»
ολές
Μαρτίου
σιακές μεταβ
λόγω
ψεις και οι υπηρε
Περιφέρειες
σε Δήμους και ικών εκλογών του
ές
των αυτοδιοικητ
ι και περιφερειακ
φεΜαΐου. Δήμο
αμματίζουν τις
ενότητες προγρ τους με άξονα τις
προσλήψεις
τινές
εντολή
αλλά και την
των
ανάγκες τους
για περικοπή
του υπουργείου σε σύγκριση με
20%
θέσεων κατά
με πληΣύμφωνα
εκείνες του 2013. θα συναφθούν
ροφορίες, φέτος ορισμένου χρόσεις
προ2.842 συμβά
στους ΟΤΑ, θα
προνου και έργου
θέσεις μέσω
κηρυχθούν 6.600 , ενώ θα καλυΕΣΠΑ
ογραμμάτων
θέσεις σε ανταπ
φθούν και 8.149 των δήμων.
ς υπηρεσίες
δοτικέ

ΡΙΑ
ΦΡΟ ΝΤΙ ΣΤΗ
ΚΟΙ ΝΩΝ ΙΚ Α

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΤον οΑΕδ
ΓΙΑ 2.000
κΑθΗΓΗΤΕΣ
ους
όλησης για άνεργ
τήτων
Πρόγραμμα απασχ
όλων των ειδικο
εκπαιδευτικούς
• Σελ. 3

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
• Ρεπορτάζ σελ.

4-5

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ

η τελΙΚΗ ασφάλιση
ΛΥΣΗ
για τη διαδοχική
ύχοι στο
1.348 συμβασιο
ιτισμού
υπουργείο Πολ
και

ν
ψη 1.122 φυλάκω λοαρχαιο
Στην άμεση πρόσλη
33 μουσεία και
το υπουρκαθαριστών σε
θα προχωρήσει
γικούς χώρους Σε εξέλιξη βρίσκονται οι
γείο Πολιτισμού. ής αιτήσεων στο τΑδιαδικασίες υποβολ και στο Φεστιβάλ
ΚΘ’ ΕΚΠΑ
ΠΑ, στην
ς. • Σελ. 3, 6
Θεσσαλονίκη

ις
ούμενες θέσε
10.000 επιδοτ έως 66 ετών
υς 30
για ανέργο

Σ ΕΠΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕ

Οι προσλήψεις 17.590
εποχικών μέχρι 18 Μαρτίου

318 ταμίες,
οδηγοί και
τεχνίτες
στη ΔΕΗ

• Σελ. 7

• Σελ. 12

ΦΕΡΝΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ...

«Βαριά» ονόματα
στα ψηφοδέλτια
Νέα δεδομένα δημιουργεί η καθιέρωση του
σταυρού προτίμησης στα ψηφοδέλτια των
ευρωεκλογών. Πρόσωπα με κύρος αποφασίζουν να πλαισιώσουν τους συνδυασμούς. »8-9
Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ελεύθερος με
εγγύηση 2 εκ.
»17

Δ

ιέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασφαλισμένοι λόγω εμπλοκής στο σύστημα διαδοχικής
ασφάλισης δίνει το υπουργείο Εργασίας. Με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ δρομολογεί την ταχεία χορήγηση των συντάξεων με κριτήρια ενιαία για μισθωτούς και επαγγελματίες. »21

  υνοούνται μητέρες ανηλίκων και
Ε
όσοι υπάγονται σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
  τη σύνταξη γυναίκες και άντρες
Σ
με 10.000 ένσημα

5 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Δίκτυο Τούρκων
τρομοκρατών
στην Ελλάδα
»14-15

ΑΦΑΝΤΟΣ

Στα βήματα του
Χριστόδουλου
ο Κ. Σακκάς
Συναγερμός μετά την
εξαφάνισή του.

»15

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ
ΣΥΡΙΖΑ

Βέτο οργανώσεων
κατά Βουδούρη
Κραδασμούς προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η υποψηφιότητα του Οδυσσέα Βουδούρη. Παρά τις
ενστάσεις των οργανώσεων η Κουμουνδούρου επιμένει στην απόφασή της. »7

ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

Ερευνες για το «πόθεν
έσχες» 3 βουλευτών
Στο μικροσκόπιο της Εφορίας και της Βουλής βρίσκονται τα ποσά που
διαβίβασαν σε τράπεζες του εξωτερικού οι τρεις βουλευτές.
Ελέγχονται τα εμβάσματα και οι δηλώσεις «πόθεν έσχες». »4-5

Αυτή την
Κυριακή:

Ο Βραχόκηποs