Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣ

Π ΑΤ ΡΑ Σ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ (3 Μ.Μ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

«Έφυγε»
ο πρωτοπόρος
επιχειρηµατίας

Χρόνος 13ος / Αριθµ. φύλλου 3578/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

Σ Α Μ Α ΡΑ Σ - Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Α ∆ Η Σ

n ΣΕΛ. 4

Κυπριακό:
Ζητούµενο
η εθνική
συναίνεση
n ΣΕΛ. 9

ΜΕΘΑΥΡΙΟ Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

53 προσλήψεις

«εκτάκτων αναγκών»
στο ∆ήµο
Ποιες είναι οι ειδικότητες
που θ’ απασχοληθούν

n ΣΕΛ. 7

THN ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επιθεώρηση
των ∆.Ο.Υ.
της Πάτρας
από Θεοχάρη

n ΣΕΛ. 32

Ο Γ. ∆ΗΜΑΡΑΣ ΑΝΑΨΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ∆ΙΑΚΟΣΜΟ

Με φως…
καρναβαλικό!
n ΣΕΛ. 32

Ολυµπιονίκες στο 64ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ο ∆ήµαρχος έδωσε το έναυσµα για την γιορτινή όψη της Πάτρας n ΣΕΛ. 10

ΞΕΚΙΝΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ποιους
υποστηρίζει
η Ν.∆.
στη ∆υτική
Ελλάδα
n ΣΕΛ. 32

CM
Y K

«ΧΟΡΟΣ» ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Ζωσµένη από Ρίχτερ

∆ΕΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑΪΚΟ Ο ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ n ΣΕΛ. 6

Αντισυνταγµατικό το χαράτσι του 2011! n ΣΕΛ. 8
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Στήνει
κάλπες για
υποψήφιο
ο ΣΥΡΙΖΑ
n ΣΕΛ. 2