Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TRENDY WATCH

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

μόνο με

9,90€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9705

1,30€
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

www.ethnos.gr

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Επιμήκυνση στα 50 χρόνια
και μείωση των επιτοκίων
»4-5

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
6 ΦΕΒΡΟΥαΡιΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 150

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πιο γρήγορα
στην έξοδο με
εξαγορά θητείας
αι). Οικονομική «ανάσα»
οι μήνες που εξαγοράζοντ
όχι
όλων των Ταμείων (αλλά
στους ασφαλισμένους
που
διάταξη της νομοθεσίας
του Δημοσίου) παρέχει
έξοδο στη σύνταφόδιο για την ταχύτερη
προβλέπει:
θεμετης στρατιωόσους ασφαλισμένους
ξη αποτελεί η αναγνώριση
 Εκπτωση 30% για
οι ασφαλισμένοι
έως και φέτος.
τικής θητείας, ωστόσο
δικαίωμα από το 2011
λιώνουν
θεμελιώνουν δικαίωμα
το χέρι στην τσέπη. Το
θα πρέπει να βάλουν
 Εκπτωση 50% για όσους
υψηλό παρά τις εκπτώ2015.
κόστος παραμένει
μετά την 1η Ιανουαρίου
συμφέρουσα επιλοκαι οι οποίες στασεις που έχουν θεσπιστεί
Σε γενικές γραμμές αποτελεί
και το 50%.
για την ταχύτερη θεμελίωση
διακά θα φτάσουν έως
γή η εξαγορά της θητείας
οι ασφαλιΜε την εξαγορά της θητείας
» το δισμένοι μπορούν να «κλειδώσουν
τα όρια ηλικίας
καίωμα ακόμα και για
του 2012 και
που ίσχυαν μέχρι το τέλος
την πόρτα εξόνα ανοίξουν ταχύτερα
για την πλειοδου. Προσοχή, καθώς
απαιτείται η συνότητα των Tαμείων
ασφάλισης
μπλήρωση 3.600 ημερών
ενώ σε οριπριν από την εξαγορά,
και
σμένες περιπτώσεις απαιτείται
έτους.
η συμπλήρωση του 58ου
δικαίΓια όσους θεμελιώνουν
την 1η Ιανουαρίου
ωμα μετά
να συ2011 η θητεία μπορεί
ί στον συνολικό
νυπολογιστε
ν εαριθμό των πλασματικώ
νται
τών που αναγνωρίζο
είναι
(μεταξύ των οποίων
κ.ά.).
οι σπουδές, τα τέκνα
υΟσον αφορά στο κόστος
ς μεσκέψη απαιτείται όταν
πάρχουν διακυμάνσει
δικαιώματος, ενώ περισσότερη
ενδειύνται μόνο για την προταξύ των Ταμείων και
τα χρόνια αυτά χρησιμοποιο
πρέπει
Ιδιαίτερα προσεκτικοί
κτικά αναφέρεται πως:
σαύξηση της σύνταξης.
η
περίΔημόσιο, καθώς συμφέρει
 Στο Δημόσιο είναι
να είναι οι άντρες στο
(και εμήνα ετη διετία 2011- 2012
που 90 ευρώ για κάθε
θεμελίωση δικαιώματος
σε θεμεη εξαγορά αν οδηγεί
ξαγοράς.
πομένως δεν συμφέρει
166 έως 475
του 2010).
 Στο ΙΚΑ είναι από
λίωση μέχρι το τέλος
ανααι (ανάλογα
δημοσιεύει σήμερα έναν
που αναγνωρίζετ
Το «Εθνος - Συντάξεις»
ευρώ για κάθε μήνα
αναγνώριση της στρατιωτικής
λυτικό οδηγό για την
με τις αποδοχές).
έκπτω(ελεύθεροι
εξόφλησης δίνεται
στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ
Σε περίπτωση εφάπαξ
θητείας στο Δημόσιο,
τατων ΔΕΚΟ και των τραπεκαι 15% στα ασφαλιστικά
επαγγελματίες), στα Ταμεία
ση 10% στο Δημόσιο
ασφαλισμένους δεν έχουν
ΕΤΑΑ (ανεξάρτητα απασχολούζών, στον ΟΓΑ και στο
μεία. Πάντως, για όσους
σε
η δυνατότητα εξόφλησης
μενοι).
ζεστό χρήμα δίνεται
όσοι
έκπτωση (τόσες δόσεις
δόσεις, χωρίς ωστόσο

ΤΗΣ ΚαΤΕΡιΝαΣ ΚΟΚΚαΛιαΡΗ

Ε

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνταξη-εξπρές
με εξαγορά της
στρατιωτικής θητείας
TαΓια την πλειονότητα των
μείων απαιτείται η συμπλή
ρωση 3.600 ημερών ασφάά,
λισης πριν από την εξαγορ
ενώ σε ορισμένες περιπτώ
σεις απαιτείται και η συμπλήρωση του 58ου έτους

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να «κλειδώσουν»
συνταξιοδοτικά δικαιώματα που ίσχυαν μέχρι
και το 2012. »49-52

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
πρόστιμα και φόρο υπεραξίας

Ηπιότερες
ρυθμίσεις
στο φορολογικό
μετά τις
αντιδράσεις

Σ

ε διορθωτικές ρυθμίσεις για τη φορολογία των αγροτών, τα πρόστιμα για παραβάσεις και τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα
προχωρά η κυβέρνηση μετά τη θύελλα των
αντιδράσεων. Επίσης προωθούνται αλλαγές
στο «ακατάσχετο» για μισθούς. »34-35

Μετά τις
15.000€
η τήρηση
βιβλίων για
τους αγρότες

Μειώνονται
στο μισό
τα πρόστιμα
για τους εκπρόθεσμους

Με
μαθηματική
φόρμουλα
ο φόρος
υπεραξίας

αγγελοσ φιλιππιδησ

Στη ΓΑΔΑ μέχρι
την απολογία του

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

»17

ΑΝΩ - ΚΑΤΩ Ο ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Καζαντζάκης

1.100 ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΕ 11 ΗΜΕΡΕΣ στην κεφαλονια

Σκιές ρατσισμού
από τον Καρυπίδη

Ο φόβος διώχνει τους
κατοίκους από το Ληξούρι

Σάλος και αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις
αποκαλύψεις για τις ρατσιστικές και αντισημιτικές θέσεις του Θ. Καρυπίδη. »6-7

Σε έρημη πολιτεία μετατρέπεται το Ληξούρι. Η επίμονη μετασεισμική ακολουθία και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης οδηγούν την
πλειονότητα των κατοίκων να εγκαταλείψουν την πόλη. »14-15

Αυτή την Κυριακή:

Ταξιδεύοντας

Ιαπωνία - Κίνα