Πρωτοσέλιδο Έθνος:Recognized text:
τεταρτη
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

TRENDY WATCH

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9698

μόνο με

1,30€

9,90€

mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

DVD

+ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΣΙΧΛΕΣ

στη φουλαμ με 15 εκατ.

Μεταγραφή ρεκόρ
για Μήτρογλου

Στον βάλτο για χήνεs και πάπιεs

»28-29

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΚΟΥΠΑ δάνεια
για τα κόκκινα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ ΜΕ ΠΡΑΞΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΑΜΑΡΑ

«

Υπόσχεση Πούτιν
για φυσικό αέριο
& ιδιωτικοποιήσεις

Σ

τη δρομολόγηση του πλαισίου που θα επιτρέψει τη
διεκπεραίωση των ανεξόφλητων δανείων προχωρεί
η κυβέρνηση. Συγκροτείται συμβούλιο από υπουργούς
το οποίο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Επιφορτίζεται με την έκδοση των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. »40

Παρέμβαση Πούτιν για να μειωθεί η τιμή του
παρεχόμενου στην Ελλάδα ρωσικού φυσικού
αερίου εξασφάλισε ο πρωθυπουργός. »4-5

»

1.000 ευρώ μηνιαίως η ελάχιστη
δαπάνη διαβίωσης για κάθε νοικοκυριό
Συμφωνία για μικρές και πολλές δόσεις
Ακόμη και «κούρεμα» για δανειολήπτες

ΜΟΝΙΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

662 προσλήψεις
εκπαιδευτικών
»21-24, 33-36

ΤΕΤΑΡΤΗ

2014

Παιδεία
29 IanoyaΡΙΟΥ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

462

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ »6-7

ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

τών
οι θεΣειΣ
και αναπληρω
662 μόνιμων
Σελ. 8
Προσλήψεις
καθηγητών ●
δασκάλων και
νηπιαγωγών,

οντΑι
ΠωΣ κΑτΑνεμ

η
και αξιολόγησ
Επιμόρφωση και σχολείων
ν
εκπαιδευτικώ

ΠΑνεΛΛΑ ΔικεΣ

Ποια τμήματα
Μηχανικών
αντέχουν
στην κρίση

να περιαξιολόγηση έχουν
Επιμόρφωση και
εκπαιδευμονάδες αλλά και
μένουν σχολικές
νηπιαδιάστημα. Δάσκαλοι,
τικοί το επόμενο
όπως φιλόκαι ειδικότητες
γωγοί, καθηγητές
να καταί κ.ά. θα μπορούν
λογοι, μαθηματικο
στο
συμμετοχής τους
θέσουν τις αιτήσεις
ης για την εφαρμογή
πρόγραμμα επιμόρφωσ
πράξη
ν στη διδακτική
των νέων τεχνολογιώ
ου 2014.
έως τις 6 Φεβρουαρί
θα δημοσιοου
ως τις 12 Φεβρουαρί
και θα
αποτελέσματα
ποιηθούν τα
συμπλήρωσης
δοθεί η δυνατότητα τα που δεν συσε προγράμμα
ουν
κενών θέσεων
αριθμό. Θα ακολουθήσ
προκειμέμπλήρωσαν ικανό
εκπαιδευτικών,
οι εγγραφές των τα μαθήματα την εβδονου να ξεκινήσουν
2014.
Φεβρουαρίου
μάδα της 24ης
κοί δεν έχουν
ές εκπαιδευτι
με γρήΟι αναπληρωτ
ς. Ταυτόχρονα,
δικαίωμα συμμετοχή
η αξιολόγηση του
ρυθμούς προχωρεί
διαδικασία
γορους
μονάδων,
έργου των σχολικών τον Μάιο με τη σύνταεί
της εικόπου θα ολοκληρωθ
Γενικής Εκτίμησης ώστε να
ξη της Εκθεσης
στη χώρα μας,
νας των σχολείων αξιολόγηση των εκπαικαι η
ακολουθήσει

E

● Σελ. 4-5

Λεοντειο Λυκειο

Ταξίδι στον
χρόνο από
εκατοντάδες
αποφοίτους

δευτικών.
σχολικές μοαφορά όλες τις
Η αξιολόγηση
δημοτικά, γυνηπιαγωγεία,
νάδες, δηλαδή και ήδη πραγματοποιήθημνάσια και λύκεια, κό επίπεδο κατά την πεκαν σε περιφερεια Νοεμβρίου 2013 επιμορτων
ρίοδο Οκτωβρίου
συμβούλων και
φώσεις των σχολικών ν Πρωτοβάθμιας και
διευθυντών Διευθύνσεω
Εκπαίδευσης.
θα ενηΔευτεροβάθμιας
σχολικοί σύμβουλοι
Ακολούθως οι
ουν τους διευθυντές
μερώσουν-επιμορφώσ των σχολικών μοούς
και τους εκπαιδευτικ ής ευθύνης τους.
νάδων της παιδαγωγικ
● Σελ. 2-3

● Σελ. 7

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ

ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣ

Ξαναζωντάνεψε
η φρίκη της Πάρου
Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς του νόμου στον Αχμέτ
Βακάς για την άγρια κακοποίηση της 16χρονης
Μυρτώς στη Χρυσή Ακτή της Πάρου. Συγκλόνισε η κατάθεση της μάνας. »14-15

Αγριος
Φεβρουάριος
για την
Κεφαλονιά
Σε σπίτια συγγενών και ελλιμενισμένα πλοία θα ξεχειμωνιάσουν οι
κάτοικοι. Τα 5,8 R ήταν ο κύριος σεισμός, λένε οι ειδικοί. »18-19

Νίκος Καζαντζάκης
KAΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ

Αυτή την
Κυριακή

Ασκητική