Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TRENDY WATCH
μόνο με

∆ΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

9,90€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9690
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

1,30€

www.ethnos.gr
.ethnos.gr

ΣτΕ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ 2012 »6

Επιστροφή χρηµάτων σε
στρατιωτικούς - αστυνοµικούς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΠΕΚΤΗΣΕ
«ΑΕΡΑ»
11 ΒΑΘΜΩΝ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
για τους αγρότες
Π

ΡΟΘΕΣΜΙΑ µέχρι τις 20 Μαρτίου για να
προσέλθουν στην Εφορία έχουν οι αγρότες που είναι υποχρεωµένοι να ανοίξουν λογιστικά βιβλία εσόδων - εξόδων. Η λεπτοµερής εγκύκλιος για το νέο καθεστώς φορολόγησής τους εκδόθηκε από τον γενικό γραµ-

µατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. Το καθαρό εισόδηµα θα φορολογείται µε 13% από το πρώτο
ευρώ. Το τέλος επιτηδεύµατος, όπως σε όλους
τους επαγγελµατίες, προσδιορίζεται στα 650
ευρώ και η προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος στο ύψος του 55%. »40-41

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ
ΜΑΡΤΙΟ ΝΑ
ΑΝΟΙΞΟΥΝ
ΒΙΒΛΙΑ

Εκδοση τιµολογίων
και αποδείξεων για
παραγωγούς µε τζίρο
άνω των 10.000€
Στο νέο καθεστώς
και µισθωτοί - συνταξιούχοι µε αγροτικά
εισοδήµατα

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Η Βαλερί φεύγει,
η Ζιλί έρχεται
»20, 37

δυο προγραμματα

«Πριμ» για
αρωματικά
φυτά
 Σελ. 2-3

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Α

ΚΟΛΩΝΑ

από
ρωμα γυναίκας...
ΕΣΠΑ,
πρόγραμμα του
το υπου ετοιμάζει
πουργείο Ανάπτυξης
ι να χρηματοδο
και αναμένετα
μέχρι και 50%
τεί σε ποσοστά
επιχειρηματική
δαπάνες για

ς 50% σε
Επιδοτήσεις έω ηματίες
ιχειρ
γυναίκες επ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ »49-53

Οι κλάδοι που

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Νίκος Καζαντζάκης

ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ

Ενταση πυροδοτεί η άρνηση της τρόικας να δεχτεί τις προτάσεις του οικονοµικού επιτελείου για την κάλυψη του
δηµοσιονοµικού κενού. Για την κυβέρνηση δεν τίθεται θέµα άλλων µέτρων. »4-5

Τι απαντάει ο Γιώργος Παπανδρέου για τις διαπραγµατεύσεις µε τον Στρος Καν. »9

«Μπρα ντε φερ» µε την
τρόικα για τα ισοδύναµα

Θύελλα για
την αποκάλυψη
του «Εθνους»
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ:

Ο φτωχούλης του Θεού