Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα πιο trendy ρολόγια µόνο µε 9,90€

TRENDY WATCH
μόνο με

9,90€
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9683

1,30€

Λεπτοµέρειες
για την προσφορά
στη σελίδα 2

MΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ: 3,50€

www.ethnos.gr

TΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ 2014

ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

Νίκος
Καζαντζάκης
Ο τελευταίος
πειρασμός
ΤΟΜΟΣ Α
΄

ο
∆ώιρ γή
α
επ τ

ΠΑΓΩΝΟΥΝ
τα οικογενειακά επιδόµατα

Υ

ΠΟΜΟΝΗ µέχρι το τέλος Ιουνίου, οπότε λήγει η προθεσµία
για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει
να κάνουν οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδοµάτων. Η καθυστέρηση των πρώτων δόσεων οφείλεται στους ελέγχους που
απαιτούνται ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τα εισοδηµατικά κριτήρια που έχουν νοµοθετηθεί. »20-21

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ

 Στην αναµονή 700.000 δικαιούχοι
 Τέλος Ιουνίου, αντί για Μάρτιο,
η πληρωµή πρώτης και δεύτερης δόσης
 Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδοµα

10 ΛΕΠΤΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ »

39

Για όλα τα N
DIXA
προϊόντα
ντα
Για τα προϊό
ARILLA
B
και GRANCEREALE

Για τα
προϊόντα
MINEΡΒA
BENECOL

ο
∆ώιρ γή
α
επ τ

αγή
ε πιτ

+ Κουπόνι για ρολόι
TRENDY WATCH

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ Τ.Τ.

«ΓΕΦΥΡΑ» Ο ΧΡ. ΞΗΡΟΣ

Παίρνουν σειρά
για τον ανακριτή

Το µεγάλο ραντεβού
των γενιών
της τροµοκρατίας

Στο εξωτερικό βρίσκονται ο Κ. Γριβέας και ο Αγγ.
Φιλιππίδης. Αναµένεται να επιστρέψουν και να
παρουσιαστούν στις ανακριτικές Αρχές. »16-17

ΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΧΣ, ΑΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΣΑΛΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Σε πρώτο πλάνο
ο νέος έρωτας
του Ολάντ
»34-35

Συνδετικός κρίκος µε τις νεότερες οµάδες των τροµοκρατών, τις οποίες εκφράζει ο Νίκος Μαζιώτης, επιχειρεί να γίνει ο
Χριστόδουλος Ξηρός. Εξακολουθεί να
παραµένει άφαντος. »24, 33