Πρωτοσέλιδο Έθνος:Recognized text:
Τα πιο trendy ρολόγια µόνο µε 9,90€

TRENDY WATCH
μόνο με

9,90€
Ισχύει μέχρις
εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

TΡΙΤΗ
7 IANOYAΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9679

1,30€

Λεπτοµέρειες
για την προσφορά
στη σελίδα 2

www.ethnos.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤ
ΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛ
ΚΑΡΙΕΡΑΣ834 ΣΥΜΒ
ΗΨΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΑΣΙΟΥΧΩΝ ISNEY
Η EUROD ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ •
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ• Σελ. 2,
Σελ. 4
10-11
AΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ 835
834
• ΤΡΙΤη 7
31
δεκεΜβΡΙΟΥ 2014
ΙανΟΥαΡ
2013

ΕΡΓΑΣΙΑ

12 ΣΕΛΙΔΕ Σ ΕΞΤΡΑ
12 ΣΕΛΙΔΕ Σ ΕΞΤΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ: ΣΕ ΠΟΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΚΛΑΔΟΥΣΗΤΙΚΑ
- ΕΡΕΥΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙΕΡΓΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΑΣ - ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΑΣ

Οι εται2 νέοιπου θα
2.09 ρείες επιστή
νέες προσλήψειςιν μονες
σε έρευνα και κα κάνουν
το 20ία
οτομ14
Τ
Π
ΤΕΣΤ ΜΟ
1.300ΑΠΟ ΝΙΜΟΙ
ΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΣΤ ΕΠ Πριν
ΤΟν ΝΟΜΙ μΟ
ΟΙΚΟδιΟριΣΚΩΝ
ΕΓΚΥ Κ ΛΙΟΣ ΓΙΑ
Η ΠΡΩΤ Η ΠΡΟΚ
Α Λ Λ Η ΤΟΥ ΑΣΕΠ
ΗΡΥΞΑΓΕΣ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΣ ΛΗΨΕ ΙΣ

• Σελ. 3
• Σελ. 3

ο ροσλήψεισ
«πράσινο φωσ»
νέου προσωπι
άναψε
υπουργική απόφαση
κού προαναγγέλλουν ηπου εκγια
δόθηκε πριν από
το νέο έτος 11λίγες
μεγάλες επιγια την έναρξη
χειρήσεις του ιδιωτικού ημέρες
του προγράμματος
«Επιχειρηματικότη
μάνατζερ των εταιρειών τομέα. οι
τα νέωναποκαλύ
με έμφα-ση στην καινοτομ
πτουν στο ένθετο
ία». Το - εργασία»
«εθνος
αφορά 2.000 άνεργου πρόγραμμα
τον προγραμματισμό
ς νέους ηλιτους για τη δηκίας έως 35 ετών,
μιουργία νέων θέσεων
οι οποίοι θα έχουν
εργασίας. οι
τη δυνατότητα
περισσότερες επιχειρή
έναρξης της δικής
σεις
τους επιχείρησης.
ζουν προσλήψεις Υλοποιεί σχεδιάστελεχών πωλήται από
τον οάΕΔ, ο οποίος
σεων προκειμένου
θα
σει τους ανέργου να επιχορηγήστην ελληνική αγορά, επεκταθούν
ς με 10.000 ευρώ
για χρονικό διάστημαενώ υπάρχουν
και εταιρείες που
δώδεκα μηνών. στο προκειμέ προσλαμβάνουν
στελέχη μεταξύ, «ανοίγου
νου να ν» 92 θέσεις για νέους επιστήμο εισέλθουν
στις διεθνείς αγορές.
νες τονίζουν
ερευνητικά κέντρα οπως σε οκτώ
οι διευθυντές ανθρώπι
και
νεπιστημιακά ιδρύματατέσσερα πακού, παρά τις αντιξοότη νου δυναμιτης χώρας.
τες που
οι θέσεις αφορούν
χουν ακόμη στην επιστήμο υπάρνες με
πανεπιστημιακούςελληνική οικονομία, οι εταιρείες και
τους αναμένεται
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
να
κινηθούν επιθετικά
, αλλά και
φοιτητές, οι οποίοι , επενδύοντας
στην ενίσχυση τουσύντομα
θα ολοκληρώσουν τις ανθρώπινου δυναμικού. • Ρεπορτάζ
σπουδές τους.
σελ. 5-8
• Ρεπορτάζ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2.092 θέσειs για επιστήµονεs

σελ. 4-5

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑ ΙΚΟ

ΡΙΟ
124 θέσεις
Αιτήσεις γιασε οκτώ
διεθνείς 374 θέσεις
εποχικών Οργανισμούς
σε 32
Προσλήψεις μόνιμου δήμους

Στην πρόσληψη 374 και εποχικού προσωπικού πραγματοπεποχικά
οιούν εργαζομένων προχωρούν τριάντα ο ΟΟΣΑ, ο Παγκόσμιος Οργανισμό δήμοι,
ενώ ταυτόχρονα υλοποιούν ς Υγείας, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ται από
δύο αναπτυξιακές ΣυμπράξειΔΟΕ, η Διεθνής Αμνηστία και Διαφάνεια
ς τοπικά σχέδια
και
προώθηση στην απασχόλησ
Χωρίς
Σύνορα. • Σελ. 10-11 οι Γιατροί για την
η.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΟ ΡΗΓΗΣ Η
ΩΠΙΚΟΥ ΜΙΛΟΥ
ΣΕ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕ
ΙΣ Ν ΣΤΗΝ «ΕΡΓΑ ΣΙΑ»

• Σελ. 12

Προγραμματισμός
4.000 συμβάσεις προ
απόά την πρακτιετα σλήας ων
μετ 12 μεγάλες κήεργασί ψε
ιρείες
άσκηση
• Σελ. 6-9
• Σελ. 3

Ερχον0
15.00 ται
προκηρύξεις
υποψήφιοι
για μόνιμο
για 1.300
προσωπικό
vouchers
στη ΝΕΡΙΤ ••Σελ. 2
στην Υγεία Σελ. 2

ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ

Ψάχνουν µίζες και
εκτός συνόρων
Σε Μόναχο, Ζυρίχη και Γενεύη επεκτείνονται οι εισαγγελικές έρευνες για τις παράνοµες προµήθειες από τα εξοπλιστικά
προγράµµατα. »16-17
ΣΥΡΙΖΑ

‘Κανόνας’ Τσίπρα
για υποψηφιότητες
»9

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΕΥΓΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑ

ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟ
και πάλι οι επικουρικές
 10% η φετινή µείωση για τις συντάξεις του ΙΚΑ
 Στην απόχη των περικοπών και όσοι άρχισαν

να εργάζονται πριν από το 1993

Ο

Ι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ µπαίνουν πάλι στην προκρούστεια
κλίνη. Ερχεται νέος κύκλος µειώσεων για το σύνολο των υπαγοµένων στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης. Ξεκινούν από 10% και φτάνουν µέχρι και
το 45%. Πλήττονται κυρίως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και

οι εργαζόµενοι στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Συµπαρασύρονται όλα τα λεγόµενα ευγενή Ταµεία. Το ψαλίδισµα θα διαρκέσει µία πενταετία. Η κατάρτιση του
προγράµµατος έχει ολοκληρωθεί. Η υπογραφή του από
τον υπουργό Εργασίας είναι ζήτηµα ηµερών. »18-19

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΜΑΡΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ
»4-5

ΟΙ ΗΠΑ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

Κλίµα... Αλάσκας
στη Νέα Υόρκη

Νίκος Καζαντζάκης

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΑΛΕ»

Απολογία Λιάπη µε
πλαστές... πινακίδες
Η φονική κακοκαιρία στοίχισε τη ζωή σε 16
ανθρώπους. Το θερµόµετρο αγγίζει τους
-56 βαθµούς Κελσίου. »20, 53

Με δηλώσεις συγγενών του επιχειρεί να απαντήσει
ο Μ. Λιάπης στις αποκαλύψεις για τον επιδοτηθέντα
«ξενώνα» στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. »6-7

ΙΚΑΡΙΑ

Γκρίζα
η βίλα
Καµµένου
Με κοινοτική επιδότηση η έπαυλη. »7

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο τελευταίος πειρασμός