Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ
ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

www.xtypos.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12.2013
ΕΤΟΣ 18ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 830
ΤΙΜΗ: 1,00*

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ

ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Καθορίστηκε η διαδικασία εφαρµογής του µέτρου της εθελοντικής κινητικότητας για τους δηµοτικούς υπαλλήλους.
Ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία.
Τι πρέπει να κάνουν. Που θα ενταχθούν.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ
ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πως προστατεύονται όσοι ενταχθούν στο πρόγραµµα από
µελλοντικά επώδυνα µέτρα.
> ΣΕΛ. 5

ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ Α∆ΙΚΙΕΣ
• Τι θα πληρώσουν εκατοµµύρια πολίτες µε τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα
εφαρµοστεί από 1-1-2014.
• Πως υπολογίζεται ο φόρος σε
κτίσµατα και οικόπεδα.
Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο
και ποιοι απαλλάσσονται.
• Τι θα πάρουν οι δήµοι από το
νέο φόρο.

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

> ΣΕΛ.13-14

• Τι αλλάζει µε κατασχέσεις,
φορολογικές δηλώσεις και
οφειλές.
• Παράταση στο µέτρο απόσυρσης αυτοκινήτων.

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Α ΒΑΣΙΛΗ
21 12

• Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και
πλούσια εορταστικά δρώµενα από δήµους και φορείς των βορείων προαστίων.
• Που θα διασκεδάσουν µικροί και µεγάλοι τις επόµενες ηµέρες.
• Μοναδικές συνταγές για το τραπέζι των γιορτών.

> ΣΕΛI∆Α 16-17, 30

ΣΟΒΑΡΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Νέα περιστατικά ρίψης νοσοκοµειακών αποβλήτων στον
ΧΥΤΑ Φυλής. Σύλληψη εργαζόµενου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.

> ΣΕΛ. 3 , 20

> ΣΕΛI∆Α 14

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
(ΞΑΝΑ) ΣΤΟΥΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ
> ΣΕΛI∆Α 9
∆ΡΟΜΟΥΣ
ΣΩΡΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

∆υναµική διαµαρτυρία
έξω από τον ΕΟΠΥΥ
Νέας Ιωνίας.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ
OΡΟΥΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΜΕ ∆ΙΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
> ΣΕΛI∆Α 3

∆ΗΜΑΡΧΩΝ

> ΣΕΛI∆Α 6