Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.3]
•ΕΦΗΜΕÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ [óåë.14-15]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë.15]
Επίσκεψη” στο ναό της
Αρτέµιδος και στον Πύργο
της Βραυρώνας

ΣΕΛ. 12-13

Του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου προς την ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης

Παρέµβαση για τα κριτήρια τοποθέτησης των δηµοτικών αστυνόµων
Επιτυχηµένη
εθελοντική
αιµοδοσία

Από το ∆ήµο Ηρακλείου
Αττικής και το Σωµατείο
Εργαζοµένων
ΣΕΛ. 8

Εκδήλωση της παιδικής χορωδίας δήµου Ηρακλείου Αττικής

Από τα παιδιά
για τα παιδιά

ΣΕΛ, 9

“Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Λυκόβρυσης Πεύκης δεν θα χαθεί”
σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ήµου

Άλλαξαν τα
δεδοµένα
Θετικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέµα της κατασκευής
του Κέντρου Υγείας στην Λυκόβρυση όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ∆ήµος Λυκόβρυσης Πεύκης.
Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του δήµου σηµειώνεται: “Το
Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου που θεσπίστηκε µε ΦΕΚ στη ∆ηµοτική Ενότητα Λυκόβρυσης του ∆ήµου µας, έγινε πρόσφατα
θέµα διαφορετικών προσεγγίσεων από διάφορες πλευρές για
την τύχη του.
Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων) του
Υπουργείου Υγείας, παραβρέθηκαν από την πλευρά του ∆ήµου,
ο ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Φωκιανός, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κων-

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν την
αίτησή τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου

σταντίνος Μπαλδεράνος (πρώην αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών) και ο Αν. Σκέντος (∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας).
Από την πλευρά της ∆ΕΠΑΝΟΜ, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ι. Φωτάκης και τρεις µηχανικοί µελετητές (αρχιτέκτονας, πολιτικός
µηχανικός και µηχανολόγος ηλεκτρολόγος).
Σήµερα υπάρχει η βούληση για την υλοποίηση του έργου. Ο
∆ήµαρχος τόνισε, ότι µόλις εµφανίστηκαν οι αρνητικές σκέψεις για το έργο συναντήθηκε µε τον τότε υπουργό υγείας, κ.
Α. Λυκουρέντζο και συµφώνησαν στην αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης του. Τότε άναψε και το πράσινο φως για τη συνέχιση της µελέτης.”
ΣΕΛ.7

Στον Ι.Ν. Αγίου
Ελευθερίου Αµαρουσίου

Υποδοχή Ιερών
Λειψάνων

20 προσλήψεις
από τον ΣΠΑΠ

• ΣΕΛ.2
• ΣΕΛ.6

ΣΕΛ. 6

ÅÔÏÓ 12o • ÖÕËËÏ 2687O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05

Η ιστορία του
Πόρτο Ράφτη

Τοποθέτηση της δηµοτικής παράταξης Αµαρουσίου “Εκτός των Τειχών”

“Απολογισµός αισχύνης
από τη διοίκηση
της καταισχύνης”

• ΣΕΛ.9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα