Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9541

1,30€
MΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ: 3,50€

TΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

www.ethnos.gr
ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

από το ΕΘΝΟΣ
και τον
ο
∆ώραγή
ε πιτ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

∆ΙΑΙΤΑ-ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
για τις 8.000 µετατάξεις
Μ

ΒΙΒΛΙΟ

4
32∆ΩΝ
ΣΕΛΙ

Ε ταχείς ρυθµούς προχωρεί το
υπουργείο Παιδείας στη διοικητική τακτοποίηση των θεµάτων
που προκύπτουν από τις µετατάξεις
των εκπαιδευτικών. Η εφαρµογή
του σχεδίου ξεκινά εντός του Ιουλίου, µε στόχο η νέα σχολική χρονιά
να αρχίσει χωρίς διδακτικά κενά.

ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Εξτρα µοριοδότηση για
καθηγητές µε δεύτερο
πτυχίο ή µεταπτυχιακό

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ

Εως 10 Αυγούστου
η τελική λίστα µε τις
µετακινήσεις »22-23

2.000

ΤΕΚΜΗΡΙΑ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ
ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρώτο κύµα
εθελουσίας
για 4.500
υπαλλήλους
Β. ΣΟΪΜΠΛΕ - ΤΖΑΚ ΛΙΟΥ

DVD ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ο στρατηγός
της λιτότητας
και ο κήρυκας
της ανάπτυξης
Σε άλλο πνεύµα από τον Β. Σόιµπλε ο υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ. »4-6

Το πρόγραµµα µπαίνει σε
εφαρµογή µέσα στον Ιούλιο.
Κλείνουν και 450 υποκαταστήµατα. »39

»40

ΘΥΜΑ ΚΑΙ Ο Α∆ΩΝΙΣ

Εκτός ορίων
η έκρηξη
της βίας
Πρωτοφανής επίθεση κατά του υπουργού Υγείας
στο Αττικό Νοσοκοµείο.

»7

ΣΤΡΑΤΟΣ

Προσλήψεις
στις Ειδικές
∆υνάµεις
∆υνατότητα επανακατάταξης για βατραχανθρώπους,
αλεξιπτωτιστές, πεζοναύτες. »21