Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΩΡΕΑΝ
CD ΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9519

1,30€

www.ethnos.gr

ΕΡΓΑΣ ΙΑ

ΜΕ ΕΛΛΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Α
16 ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΞΤΡ

AΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ 807
• ΤΡΙΤη 25
ΙΟΥνΙΟΥ 2013

Σ ΔΗΜ ΟΥΣ

οσλήψεις
Ερχονται 153 πρ ακτές
ρασφάλεια,
σε πυ

ΙΚΟΥ
ΣΕ ΤΟΥ ΡΙΣΤ

ΩΝ, ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ
ΜΟΥΣ 24 ΔΗΜ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ
• Σελ. 9

αι ενδεικτικοί

Αιτήσειs για 1.223 θέσειs

ΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛ

.307 θέσεις
Αιτήσεις για 2 ς Ιουλίου
έως τις αρχέ

τεχνικών και διοικητικών στη ∆ΕΗ

ΣΩΠ ΙΚΟ
ΕΠΟ ΧΙΚΟ ΠΡΟ
ΖΗΤ ΗΣΗ ΓΙΑ

νται οι ευκαιρίες
ε 2.307 ανέρχο
έρουν 24
εργασίας που προσφ
ια Επιχείρηση
δήμοι, η Δημόσ
είου
φορείς του υπουργ
Ηλεκτρισμού και
οποίες
τη χώρα, για τις
Πολιτισμού σε όλη
Τη... «μερίδα
λονται αιτήσεις.
ήδη υποβάλ
ύ θέπλευράς αριθμο
του λέοντος» από
θέσεις
η ΔΕΗ με 1.079
σεων προκήρυξε
ύν τεχνιΟι ειδικότητες αφορο
οτεσυνολικά.
προσωπικό (Μηχαν
κό και διοικητικό
ες, Χειριστές, Οδηχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτ κ.ά.). Εξακόσιες
Ταμίες
γοί, Γραμματείς,
«άνοιων ειδικοτήτων
δύο θέσεις διαφόρ
σε Αθήνα και Περιφέ
ξαν» σε 24 δήμους
ψεις να
ότερες προσλή
ρεια, με τις περισσ
ης,
οι Δήμοι Ρεθύμν
κίπραγματοποιούν
Κέρκυρας και ΛουτραηΧαλκιδέων, Κω,
ρων. Επίσης, εγκρίθ
ου - Αγίων Θεοδώ ων στο Μουσείο
καν 30 θέσεις φυλάκ
• Σελ. 4-9
Ακρόπολης.

Σ

Α ΟΑΕΔ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ

ανέργους
Δουλειά για 1.000
θέση
σε μειονεκτική
τομέα, διάρης στον ιδιωτικό
«Εισιτήριο» πρόσληψ για 1.000 ανέργους ειδιετών,
κειας έως και δύο χαμηλών προσόντων προσφέκαι
κών κατηγοριών του ΟΑΕΔ. • Σελ. 10
μα
ρει νέο πρόγραμ

Σ
ΕΡΓΑΤΕΣΛΑΓΗΙΑ,
ΝΔ
ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ, ΟΛ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΑ

 Οι τίτλοι είν

«ΤΡΕΧΟΥΝ» 33 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, ΚΡΗΤΗ

ρυΑμεσα θα προκη
εποχιχθούν 153 θέσεις
σε
κών υπαλλήλων
ς και
τουριστικούς δήμου
για τη ναυαγοσωνησιά
ακτών
στική κάλυψη των
και την πυρασφάλεια

ΛΛΙΑ

• Σελ. 14-15

ΤΑ • Σελ.
ΣΤΙΤΟΥ
ΚΑΙ ΙΝ
ΟΛΕΣ
ΣΕ ΣΧ
ΕΡΓΟΥ
ΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑ

ΚΕΡ∆Η
& ΘΕΑΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ

ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΣΑΝ ΡΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ
µε νέα πρόσωπα και εκπλήξεις
2-3

ΣΑΜΑΡΑΣ: Υπουργοί

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ ΡΑΜΑ

Νέα σελίδα
στην Αλβανία
Η Κεντροαριστερά κερδίζει
80 στις 140 έδρες. »16-17

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Καγκελαρία
...η Βουλή!
Σιδερένια κάγκελα για τις
διαδηλώσεις. »48

αντιπρόεδρος
και 4 υπουργοί
από το ΠΑΣΟΚ

ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΑ να κάνει
στέρεα τα βήµατα για την έξοδο
από την κρίση αναλαµβάνει καθήκοντα η νέα κυβέρνηση. ∆ηµόσιο, έσοδα, φοροδιαφυγή και
αποκρατικοποιήσεις, ζητήµατα
άµεσης προτεραιότητας.

ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
27 ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

και υφυπουργοί
από όλες τις
«φυλές» της Ν∆

ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΒΡΟΥΤΣΗ
»4-11

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΥΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

Π. ΚΑΨΗΣ

Στοίχηµα
οι απολύσεις
και η διαθεσιµότητα

Αντιµέτωπος
µε τη µαύρη
τρύπα
της Υγείας

Η επόµενη
µέρα για τη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση

Η ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
ΜΑΓΕΨΕ
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Τον γύρο του κόσµου έκανε η φωτογραφία µε
το ολόγιοµο φεγγάρι να προβάλλει πίσω από
τον ναό του Ποσειδώνα. »45

ΓΝΩΜΗ

Μηδενικά
περιθώρια
για λάθη
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ συνηθισµένο
φαινόµενο ο σχηµατισµός
µιας κυβέρνησης, η οποία
να µη διαθέτει περίοδο χάριτος έστω και µίας ηµέρας
και κατά συνέπεια να µην
υπάρχει το παραµικρό περιθώριο για λάθη. Ωστόσο, το
µειονέκτηµα αυτό αντισταθµίζεται από την τεράστια
πείρα της τρικοµµατικής διακυβέρνησης του προηγούµενου 12µήνου.

»ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 3

Η ΑΛΛΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΙΣ
ΠΡΩΤΕΣ
ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ