Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9518

1,30€
MΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ: 3,50€

TΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

www.ethnos.gr

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η δίαιτα Dukanγια την παραλία
Οδηγίες από τον διάσηµο διατροφολόγο για γρήγορα αποτελέσµατα

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

από το ΕΘΝΟΣ
και τον

ο
∆ώραγή
πιτ
ε

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ-ΕΞΠΡΕΣ

ΟΙέρχονται και... φεύγουν
ΥΠΟΥΡΓΟΙ
που
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΕ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ
ΡΟΛΟ
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &
ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Με αναλογία 2 προς 1
η εκπροσώπηση
των κοµµάτων

από τη LAROUSSE

OΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ο

Ι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις κορυφώνονται µε τις ζυµώσεις για τη
διαµόρφωση του νέου κυβερνητικού σχήµατος, το οποίο οριστικοποιείται εντός των αµέσως προσεχών ηµερών. Οι διεργασίες έχουν επείγοντα
χαρακτήρα για τον πρόσθετο λόγο ότι τα υπουργεία ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και ∆ικαιοσύνης είναι κενά µετά την αποχώρηση της ∆ΗΜΑΡ.
Τα δύο χαρτοφυλάκια έχουν στρατηγική σηµασία. »4-11

164

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Εµφύλιος
στη ∆ΗΜΑΡ
για την
αποχώρηση

∆ιαφωνούν µε
τις επιλογές
Κουβέλη
Ψαριανός,
Οικονόµου,
Μπίστης

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

DVD

Mια ροµαντική
κοµεντί µε την
Τζούλια Ρόµπερτς και
τον Χαβιέ Μπαρδέµ

ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ

Ελεύθερος
ο Λάκης
Γαβαλάς

Οι υποψήφιοι
που ανέβηκαν
στην κορυφή

Με αναστολή η ποινή των
επτά χρόνων κάθειρξης
που επιβλήθηκε. »21

Απογειώθηκαν βαθµολογικά, παρά τις µεγάλες δυσκολίες στα θέµατα. Μιλούν για
την εµπειρία και τα σχέδιά τους. »24, 33

»36