Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9398

1,30€

www.ethnos.gr
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΑΜΑΡΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Ιδιωτικοποιήσειs τώρα ή νέα µέτρα
ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ∆ΕΠΑ. ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ »4-5

Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

KEΡ∆Η ΑΠΟ
ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
46 ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ
σε 500 επαγγέλµατα από ΕΣΠΑ
 Ενισχύσεις από 20.000 έως και 300.000€ για
εξοπλισµό, λειτουργικές δαπάνες και κτίρια  Από

25 Φεβρουαρίου έως και 25 Απριλίου οι προθεσµίες

Α

ΝΟΙΓΕΙ ο επαγγελµατικός ορίζοντας για 500 κατηγορίες
µικροµεσαίων επιχειρηµατιών. Μπορούν να διεκδικήσουν
ενισχύσεις µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους
456 εκατ. ευρώ. »ΕΝΘΕΤΟ «ΕΡΓΑΣΙΑ»

Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΕΝΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΕΡΓΑΣ ΙΑ

20 ΣΕΛΙΔΕΣ

AΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ 785
• ΤΡΙΤη 22
2013
ΙανΟΥαΡΙΟΥ

ΣΥΜ ΒΑΣΕΙΣ

ΩΝ
2 ΕΩΣ 7 ΜΗΝ

Φεστιβάλ
482 θέσεις σε χαιοτήτων
είες Αρ
και Εφορ
• Σελ. 4, 8

ΕΞΤΡΑ

1.284

653 εποχικοί
σε δημοτικές
υπηρεσίες και
Οργανισμούς
• Σελ. 6-8

ΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤ
ΙΚΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ
ΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡ
ΑΣΕΠ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣ

εις σε ΙΚΑ
1.284 προσλήψ απευτήρια
νοσοκομεία, θερ Τ

ΙΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ

ΡΙΣΤ ΙΚΗ
ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΑΓΓ ΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝ
5 ΜΕΓΑΛΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΣΕΖ ΟΝ

ισμοί στον χώρο
ρεις μεγάλοι διαγων τοποιηθούν έως
της Υγείας θα πραγμα Ο πρώτος
αρίου.
τις αρχές Φεβρου
προσωπιψεις επικουρικού
αφορά 777 προσλή όλης της χώρας, εκτός διστα νοσοκομεία
κού
ιώσεις του
παρά τις διαβεβα
αδικασιών ΑΣΕΠ, Υγείας περί του αντιθέού
αρμόδιου υπουργ νέου επικουρικού προσωτου
του. Η κατανομή
ρειες με
ομικές Περιφέ
πικού στις 7 Υγειον διάρκειας αφορά 220
νης
συμβάσεις οκτάμη προσωπικού, 110 θέσεις
θέσεις νοσηλευτικού 220 θέσεις παραϊατριΜΕΘ,
προσωπικού στις
βοηθητικού
και 227 θέσεις
κού προσωπικού
ισμός εγκρίδεύτερος διαγων
υπαλλήπροσωπικού. Ο
και αφορά 107 νέους μήνες)
12
θηκε πρόσφατα
χρόνου (από 2 έως
ικής
λους ορισμένου
και Μονάδες Κοινων Φεσε 14 θεραπευτήρια
Στις αρχές
την επικράτεια.
υχθεί
Φροντίδας ανά
αναμένεται να προκηρ
βρουαρίου, τέλος,
Υγειονομικών
ψης 400
ο διαγωνισμός πρόσλη Αναπηρίας του ΙΚΑΠιστοποίησης
Καρδιοστα Κέντρα
ητες Νευρολόγων, 2-3, 4
ΕΤΑΜ, στις ειδικότ
ζ σελ.
ων. • Ρεπορτά
λόγων και Ψυχιάτρ

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
• Σελ. 18-19

ΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩ

λοι
Διοικητικοί υπάλλη
ς
σε 12 Οργανισμού

Γ. ΝΤΕΪΖΕΛΜΠΛΟΥΜ

προσλήψειs
στην Υγεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ
• Σελ. 13
ΙΠΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
EMIRATES ΓΙΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗΝ

Ενα «γεράκι»
στο Eurogroup

υπαλλήθέσεις διοικητικών
Είκοσι τέσσερις
ϊκούς Οργαμες σε 12 ευρωπα να υπολων είναι διαθέσι
ιοι που επιθυμούν
να γνωρίνισμούς. Οι υποψήφ
ς τους θα πρέπει
βάλουν τις αιτήσει της σύμβασης κυμαίνεται
η διάρκεια
ζουν πως
6 έτη. • Σελ. 14-15
από 12 μήνες έως

»53

Σκληρός και «ψυχρός» ο
46χρονος διάδοχος του
Γιούνκερ. »7

ΓΙΑ «ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ» ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ
∆ΝΤ ΓΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Απολογισµός
µιας αποτυχίας
Αδιέξοδη η συνταγή της λιτότητας οµολογούν αξιωµατούχοι του ∆ΝΤ. »8

Καρφιά ∆ένδια κατά
δικαστών για τροµοκρατία
Πυρά κατά της Ενωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων εξαπέλυσε ο Ν. ∆ένδιας, για την αποφυλάκιση κατηγορουµένων για τροµοκρατία. »21, 22, 51

ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ MALL: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΜΠΑΜΑ

Με λάµψη
Χόλιγουντ
και πλήθος κόσµου

∆ύο Βίβλους χρησιµοποίησε συµβολικά ο Οµπάµα στη
χθεσινή πανηγυρική ορκωµοσία του. Ηταν του Αβραάµ
Λίνκολν και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. »18-19